0

Droom en einde van de edelman die Wulveringem terug op de kaart plaatste. Jef Ameeuw deel 1 Arthur Merghelynck In 2018 was het 110 jaar geleden dat Arthur Merghelynck overleed. Geboren in 1853 erft hij bij het overlijden van zijn ouders een enorm fortuin. Hij is dan pas 18 jaar oud. Bezeten door adel en adellijke afstamming is de jonkheer reeds geruime tijd op zoek naar een buitenverblijf dat past bij zijn stand. Deze droom laat hem niet los. In 1874 trekt hij met zijn goede vriend Désiré Böhm op tocht door de Westhoek. Zo komen ze in Vinkem terecht waar ze bij navraag verwezen worden naar het vervallen kasteeldomein van de adellijke familie de Moucheron. Ferrariskaart met twee kasteeldomeinen, waarvan enkel ‘de Moucheron’ aangeduid is als ‘Château’. Het kasteel ligt een honderdtal meters achter de brouwerij ‘t Neuthof en wordt, in tegenstelling tot het kasteel van Wulveringem, duidelijk als ‘Château’ aangeduid op oude kaarten. Inwoners verwijzen het gezelschap ook naar nog een ander kasteeldomein in de nabije gemeente Wulveringem, waar de familie de Bryarde jarenlang ‘overleefde’. Merghelynck is bij de aanblik van dit domein meteen verkocht en gaat op zoek naar de eigenaars. Sinds 25 augustus 1863 is het kasteel samen met 14 gemet en 63 roeden eigendom van de brouwers Charles Ceulenaere en Pierre-Jacques Moeneclaey. Zij kochten het domein maar hebben die ruïne ook niet echt nodig. Merghelynck neemt met de eigenaars contact op en kan in 1875 de kasteelruïne van Wulveringem samen met kasteelpark kopen. Hij is 22 jaar oud. 1

Het kasteel Wulveringem, anno 1888 Deze droom laat hem niet los. Op 28 oktober 1875 wordt voor meester Cornille, notaris te Wulveringem, de akte verleden voor de onderhandse verkoop van een kasteelruïne, samen met 6 ha, 6 aren en 3 centiaren grond. De ondertekenaars zijn enerzijds Charles Ceulenaere, Marie-Thérèse Constantia de la Cauw, zuster van de moeder van Ceulenaere en weduwe van Pierre-Jacques Moeneclaey en haar dochter Elise-Justine Moeneclaey en anderzijds Arthur-Marie-Augustus-Charles Merghelynck. Kostprijs 45 000 frank. Voor de jonge kasteelheer begint hier een groot avontuur. Hij zal niet enkel het vervallen kasteel restaureren maar ook door zijn aanwezigheid het dorp zijn vroegere status terugbezorgen. Drie jaar na zijn aankoop wordt het kasteel de Moucheron met de grond gelijkgemaakt en verliest Vinkem een stuk historie! 2

Het kasteel rond 1890-1895, bewoond door Arthur Merghelynck Eenmaal eigenaar, laat Merghelynck er geen gras over groeien. Hij begint onmiddellijk met de restauratiewerken, waarvoor hij de beste specialisten aantrekt. Ondertussen trekt hij in binnen– en buitenland op speurtocht naar stukken om zijn interieur te bemeubelen. Beetje bij beetje wordt het kasteel terug bewoonbaar en ingericht als zomerresidentie. In de zomer van 1879 verhuist de jonge kasteelheer van Ieper naar Wulveringem waar hij zich vlot integreert in de dorpsgemeenschap en weldra lid is van een aantal plaatselijke instellingen. Hij wordt aangezocht om deel te nemen aan de plaatselijke verkiezing en bij de eerste verkiezing, in 1881, wordt hij verkozen tot gemeenteraadslid. 3

Droom en einde van de edelman die Wulveringem terug op de kaart plaatste. Jef Ameeuw deel 2 Arthur Merghelynck Vier jaar later wordt Arthur Merghelynck bij koninklijk besluit van 7 februari 1885 tot burgemeester van Wulveringem benoemd. Hij zal het 19 jaar blijven. Tien jaar later treedt de burgemeester in het huwelijk met Julienne Flyps, een burgermeisje uit Langemark. Hijzelf schrijft steeds Philips, wat chiquer klinkt! Het huwelijkscontract wordt op 20 juni 1895 getekend op het kasteel voor meester August Florizoone. Het wordt een echt volksfeest! De volgende dag trouwt hij voor de kerk zonder familie, maar met veel gewone dorpsgenoten. Het wordt een echt volksfeest. Tijdens de zomer woont het paar op het kasteel. In de wintermaanden betrekken ze hun woonhuis in de Elverdingestraat in Ieper. Hier bewaart Merghelynck ook een groot deel van zijn archief. Op het kasteel beleeft Merghelynck veel mooie zomers. Koetsen rijden regelmatig aan en af. Leden van de Academie, van het St.-Thomasgenootschap, de bisschop, genealogen, enz … bezoeken geregeld de ridder en brengen wat leven in het dorp. © foto Stefaan Duron 4

In Wulveringem heerst verslagenheid. Vanaf de eeuwwisseling gaat de gezondheid van de kasteelheer bergaf. Een ernstige oogkwaal maakt het hem steeds moeilijker om te lezen en te schrijven. Aan de verkiezingen van 18 oktober 1903 neemt hij geen deel (zie volgende pagina). In een schrijven aan zijn dorpsgenoten verwijst hij naar de redenen van zijn onthouding: gezichtsproblemen, gezondheid, politieke problemen in de gemeente, moeilijkheden met Veurne, enz … Op dinsdag 14 juli 1908 sterft Arthur Merghelynck in zijn woonhuis in Ieper. In Wulveringem heerst verslagenheid. Het is de uitdrukkelijke wens van de aflijvige begraven te worden in Wulveringem. Zelf heeft hij vóór zijn afsterven reeds zijn begrafenis geregisseerd. Een mensenmassa staat in de regen voor het woonhuis van de edelman het vertrek van de lijkstoet op te wachten. Het is alsof de natuur mee treurt om het afscheid van de kasteelheer. 5

6

1 Online Touch

Index

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
Home


You need flash player to view this online publication