1

Deel 2 33 inwoners van Groot-Veurne sterven tijdens hun verblijf in het Kartuizerklooster. Onder hen zeven mensen uit Vinkem en Wulveringem. Ze zijn er geboren of zijn er komen wonen. Ze vinden hun laatste rustplaats in een anoniem graf, onder het gras van een weide te Neuville-sous-Montreuil. In vele gevallen hebben zelfs de verwanten geen weet van hun rustplaats. Tot voor kort keek niemand om naar die begraafplaats. De oorspronkelijke kruisjes zijn verdwenen en de koeien grazen onbezorgd boven de stoffelijke resten van 599 Belgen. Gelukkig hebben enkele alerte Fransen, ter gelegenheid van de oorlogsherdenkingen, alles in het daglicht gebracht. Voor de Belgische staat waren die burgers toen niet belangrijk. Het waren geen militairen ... Men heeft de alarmklok geluid en die ‘schandalige vergetelheid’ aangeklaagd. Een onderzoek heeft aan het licht gebracht dat alle overlijdensakten tot vandaag zijn bewaard gebleven. Soms zijn ze fout geschreven, onvolledig of met een verkeerde geboortedatum of woonplaats voorzien. Voor Fransen is het moeilijk het Nederlandstalig geschrift te ontcijferen. Dank zij de medewerking van Joeri Stekelorum, gemeentesecretaris van Koksijde en voorzitter van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde Westhoek, heeft men heel wat verbeteringen kunnen aanbrengen en fouten rechtzetten. Over het leven in het hospitaal hebben we een goede beschrijving van een vluchteling die naar zijn vriend schrijft. Hij geeft hem een uittreksel uit het reglement. 5 – 3 – 1918 “Geachte vriend Camiel, ... Ziehier ons reglement: men staat om 6 ure op, om 6 ½ ure eten, zooveel als ge wilt, boterhammen met café, die in den voormiddag nog wil eten, neemt een boterham mee. Om 12 ure noenmaal, soep, aardappelen met vleesch, wie geen aardappelen wil eten, dan brood, bier elk 1 liter. Om 1 ½ ure aan het werk tot 6 ure. Dan avondmaal, vleesch met patatten of boterhammen naar begeerte, 1 liter bier en dan wie begeert eet pap. Dan kaarten of wandelen, enfin men doet wat men wil, maar niet buitengaan, nu ’t is hier immers groot genoeg om te wandelen naar lust. Dan gaan slapen als ge wilt ... Zoo voor 6 dagen” ... 1 Foto boven: Kerkhof in 1919 met de kruisjes op de graven Foto onder: Het kerkhof of beter: de weide vandaag ...

2 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication