0

Eerst even voorstellen ... Reeds acht jaar lang zijn Bert Paredis en zijn echtgenote Hedwige De Jongh vrijwillige medewerkers van HERITA bij het kasteel Beauvoorde. Zij wonen sinds 2013 in Oostduinkerke. Als geboren Limburger (Bree - °1944) werkte Bert als chemisch analist bij DSM/CHEMELOT, een chemiereus in Geleen (Limburg-Nl). Productiecontrole en milieubewaking behoorden tot zijn werkgebied. Zijn ruime en gedreven interesse voor geschiedenis en cultureel erfgoed bracht hij mee naar onze Westhoek. Gezegend met een paardengeheugen brengt een gesprek met hem je onvermijdelijk bij de boeiende geschiedenis van de Westhoek en Beauvoorde in het bijzonder. Hedwige - drie jaar jonger dan haar echtgenoot - komt oorspronkelijk uit Deurne (Antwerpen). Als ambtenaar werkte ze bij de VVV - Heemkundig museum Bree - Toerisme Bree en Toerisme Limburgse Kempen. Toerisme en cultureel erfgoed zijn haar hobby, wat deels verklaart dat zij samen met Bert op dezelfde golflengte zit en allebei gedreven en vol enthousiasme meewerken aan de uitbouw van de prachtige Beauvoordse site. Ik ben blij en dankbaar dat Bert bereid is om een artikel te wijden aan de O.L.V.-Hemelvaartkerk. Verspreid over enkele edities zal je heel wat meer te weten komen over deze boeiende en verrassende geschiedenis. Stef Duron © foto - Stef Duron 1

Algemeen © foto - Stef Duron Laatgotische kerk met belangrijke resten van vroegere romaanse kerk. Ingeplant midden in de dorpskom ten zuiden van het kasteel Beauvoorde. De kerk is omringd met het kerkhof respectievelijk afgezoomd met dubbele en enkele rij linden. Oorspronkelijke romaanse kerk, uit de 2de helft van de 12de eeuw, met een vieringtoren, middenbeuk en twee zijbeuken. Kerk werd gebouwd in ijzerzandsteen. Aangebouwde laatgotische koorpartij uit de 15de en 16de eeuw. In 1554 werd de zuiderbeuk in laatgotische stijl verbouwd. Tegelijk werd de 1) pastoor Demeester, pastoor van 1965 tot 1987 2 kerk aan de achterkant met 12 meter ingekort. (1) ... In die periode joegen de inquisitie en de strenge plakkaten van de Spaanse koning Filips II (1527-1598) veel inwoners, zoals Calvinisten en anderdenkenden, uit de streek weg. - Inquisitie = rechtbank van de Katholieke Kerk, belast met opsporing en onderzoek naar ketters en het bestraffen. - Plakkaten = verordening van Filips II waardoor regeringsvoorschriften ter kennis van het volk werden gebracht. ... Bij latere verbouwingen kreeg de kerk een renaissance westgevel. In 1728 stortte de vieringtoren van de kerk neer en vernietigde de romaanse noorderbeuk. De kunstmatig aangelegde terp, honderden jaren geleden, verklaart waarschijnlijk de verzakking van de vieringpijlers. De romaanse noorderbeuk werd niet herbouwd. De voortschrijdende ontvolking maakte dat overbodig. Men verving de vieringtoren door de nog bestaande houten dakruiter. ... - Vieringtoren = kruisingstorenlantaarntoren-transeptoren, toren midden op de kruising van de kerk. - Viering = ruimte waarin een schip, koor en transept elkaar snijden. - Dakruiter = als een ruiter op een paard, zo zit een dakruiter op de nok van het dak. De dakruiter kan men meestal zien bij kerken en openbare gebouwen. ...

De kerk en kerkhof liggen op een kunstmatig aangelegde vluchtheuvel of terp, als bescherming tegen overstroming. Waarschijnlijk werd ook het uitgegraven zand van de grachten rond het park en het kasteel mede gebruikt om de terp aan te leggen. ... Tijdens de derde Duinkerkse transgressie, in de 11de en 12de eeuw, brak de zee weer door de duinengordel van het jonge duinlandschap. Er ontstond een inham van de zee. Vanuit deze inham liepen een aantal geulen door het droge gebied. Het steeds verder inlands vloeien van deze geulen, van waaruit het zeewater bij vloedstand het aangrenzende, gespaard gebleven landschap overstroomde, vormde een gevaar voor de bewoners van het droge gebied. (2) - transgressie = het landinwaarts verschuiven van de kustlijn en het stijgen van de zeespiegel ... Vóór het kasteel, stond hier waarschijnlijk een woontoren, gebouwd op een kunstmatige heuvel, omgeven door een gracht met water. 2) Biekorf jaargang 50 dbnl (1949) Fr. Moormann > vervolg in het winternummer 2022 > 3

1 Online Touch

Index

  1. 1
  2. 2
Home


You need flash player to view this online publication