0

van boerenmeisje tot kasteelvrouw of ... Jef Ameeuw De lotgevallen van Juliana Flyps en haar kasteelbewoners. Leven tijdens het interbellum deel 8 - vervolg 3 uittreksel akte aanneming Léon Flyps door mevr. Merghelynck (bron: stadsarchief Veurne) De kinderloze Juliana beslist in 1939 haar neef Léon als zoon aan te nemen (te adopteren). (foto rechts) Hij is dan 46 jaar en woont sedert 1920 op het kasteel te Wulveringem. Hiertoe doet ze een aanvraag bij de vrederechter van het kanton Veurne. Op 13 december 1939 wordt op het kasteel door Juliana, 73 jaar oud, de aanneming getekend. “Verklaart als kind aan te nemen: mijnheer Léon Gaston Flyps, oud 47 jaar, zonder beroep en de gezegde heer Léon-Gaston Flyps de hem aangeboden aanneming aanvaardende, …” Enkele weken later wordt dit door het Hof van Beroep te Gent bekrachtigd. “… uitgesproken den 25 januari 1940, verklarende dat er plaats grijpt tot kinderaanneming en bevelende dat dit vonnis zal aangeplakt worden op bepaalde plaatsen en aantal exemplaren …” “De originele akte opgemaakt door den deurwaarder Georges Gyselen te Veurne, den 5den februati 1940 geregistreerd, bevestigende dat gezegde vonnis op de door het beroepshof aangeduiden plaatsen en in het aantal exemplaren is aangeplakt geweest. En de genoemde heer Léon-Gaston Flyps heeft ons aangezocht over te gaan tot de inschrijving van voornoemde aannemingsakte in onze boeken van de burgerlijke stand overeenkomstig de voorschriften van artikelen 356 en 357 van het burgerlijk wetboek …” Uiteindelijk wordt de akte van aanneming ingeschreven in Wulveringem 1 op 17 februari 1940 door gemeentesecretaris Remi Wackenier en medeondertekend door L. Flyps, Henri Houck en ???.

tweede wereldoorlog en de naweeën deel 9 1940 meldt zich slecht aan. De verhoudingen tussen Duitsland met Hitler en de buurlanden worden problematisch. Jonge mannen worden gemobiliseerd en op 10 mei breekt een conflict uit. Opnieuw zoals 25 jaar eerder wordt de Westhoek overspoeld door vluchtelingen. Maria Flyps, zuster van Léon, vlucht vanuit Antwerpen naar haar tante op het kasteel. Vluchtende Franse troepen dumpen hun wapens in de kasteelwal. Het rijdend materiaal van de Engelse achterhoede staat gecamoufleerd in het park. (35) overlijdensakte Juliana Flyps (13/05/1941) - Archief Wulveringem-Veurne Wanneer rond het kasteeldomein enkele obussen vallen, besluiten de bewoners ‘s morgens vroeg, op zondag 19 mei, naar Frankrijk te vluchten. Met de Minerva van het kasteel en wat noodzakelijke spullen vertrekken Léon en mevrouw, gevolgd door Omer Verhaeghen en Hélène. De dagen voordien heeft men reeds een aantal kunstschatten verborgen bij buren in de omgeving. Wanneer later in 1943 de bezetter alle meubilering opstapelt in de kapel en een deel buitenzet, zorgen de inwoners van het dorp dat deze kleinere zaken bij hen beschermd worden. Lang blijven de kasteelbewoners niet afwezig. Op 28 juni 1940 zijn ze reeds terug op het kasteel, dat intussen door de Duitsers is ingepalmd en als ‘Artskommandatur’ is ingericht. Het groot verdriet van Léon is zijn netjes verborgen wijnvoorraad die reeds door de Duitse kelen is gespoeld. 35) J. Ameeuw - Gebeurtenissen in en rondom het kasteel van Beauvoorde tijdens de eerste en tweede wereldoorlog - 2016 - pag. 17 - eigen beheer (© foto’s - collectie Jef Ameeuw) 2 > vevolg 1 van deel 9 in het winternummer 2023 < De ongemakken van de vlucht hebben ook de Douairière geen goed gedaan. Ze komt de last en de angst van de vlucht niet meer te boven. Geestelijk en fysisch takelt ze af. Op 13 mei 1941 sterft Juliana Flyps in het kasteel. Met een sobere kerkdienst wordt afscheid genomen van het meisje dat het bracht tot kasteelvrouw. Na de kerkdienst wordt ze bijgezet bij haar man, Jonkheer Arthur Merghelynck. Aanvankelijk worden mevrouw en Léon nog geduld. Uiteindelijk verliest Léon zijn burgemeesterssjerp wegens ‘postverlating’. begrafenisstoet Juliana Flyps (1941) - Collectie Jef Ameeuw

1 Online Touch

Index

  1. 1
  2. 2
Home


You need flash player to view this online publication