0

Olivier Vandorpe uit Vinkem is wereldkampioen 2020 met zijn Mozambiquesijsjes! Als kind verbleef Olivier veel bij zijn pépé, August Vandorpe, een fervent vogelliefhebber. Vanaf zijn tiende levensjaar kreeg hij de smaak van het vogels kweken te pakken en geraakte zo in de ban van het kweken van kanaries en valkparkieten. Deze passie werd als het ware met de genen in het bloed doorgegeven. Heel vroeg leerde hij de knepen van het vak en besefte hij algauw dat dit heel wat zorg en geduld vergde. Toeval of niet, … toen hij verliefd werd op zijn huidige echtgenote Sabine, bleek dat zijn toekomstige schoonvader dezelfde hobby had. Met dat verschil dat hij exoten kweekte. Stapsgewijs vond Olivier zijn passie in het zelf kweken van exoten. Door de jaren heen mocht Olivier zijn trofeeënkast aanvullen met heel wat eerste plaatsen in regionale, nationale en internationale wedstrijden. Iedere vogelkweker weet wat voor inspanningen en passie het van je vraagt om dagelijks met deze hobby om te gaan. Ik was overweldigd toen ik de mancave, beter de ‘birdcave’ of misschien wel de ‘birdman-cave’ mocht betreden. Ik had ogen tekort om alle gekooide exoten, van klein tot groot, in me op te nemen. Schitterend en aandoenlijk om zien is de evolutie van het - pas uit het eitje geboren - klein hulpeloos naakt vogeljong, dat beetje bij beetje pluimpjes en pennen krijgt, naar een exotisch exemplaar met een prachtig kleurrijk vederkleed. Elk vogeljong krijgt via zijn ouderpaar de passende voeding aangereikt. Deze zorg is in handen van de kweker, die er ELKE DAG met passie persoonlijk voor zorgt dat iedere vogel individueel - met of zonder jongen - de correcte voeding en drinken krijgt. De zorg voor het onderhoud van de kooien hoort daar ook bij. Door de diversiteit van het kweken moet er een heus logboek bijgehouden worden. Olivier kweekt een twintigtal excotensoorten o.a. uit Australië, Amerika en Azië. Zijn doel was om van één stam voldoende exoten te kweken en daaruit vier identieke vogels overhouden, wat geen sinecure is. Dit betekent dat die 4 vogeltjes identiek moeten zijn qua positie, maat, vorm, kleur, tekening, veren, conditie. Olivier behaalde 92 %! Uiteindelijk lukte dit met de kleine Mozambiquesijs, een Afrikaanse exoot. Hierboven zie je een terecht fiere Olivier en één van de even fiere ‘prijsbeestjes’. 1

Door zijn reputatie als kweker werd Olivier op één van de Gouden-Ringshows door vrienden vogelkwekers én onder impuls van zijn echtgenote overtuigd om dit jaar deel te nemen aan het WK in deze speciale discipline, dat in Portugal plaatsvond. Niet zo evident, want daar komen heel wat praktische zaken bij kijken. Voor België moesten àlle deelnemende kwartetten naar één verzamelpunt in Zellik. Na controle en goedkeuring van een dierenarts ter plaatse vertrekken de vogels in een geacclimatiseerd Vorig jaar tijdens het eerste weekend van december behaalde Olivier op de Gouden Ringshow te Roeselare binnen het totale aanbod van exoten de Gouden Ring met briljant. Aan deze internationale, Europese show namen 6 500 vogels deel, waaruit voor de finale een select groepje van 295 deelnemers werd overgehouden. Zoals met vele hobbys het geval is, valt er niet veel geld mee te verdienen. wegentransport richting Matosinhos in Portugal. Belgische keurmeesters begeleiden de vogels tijdens hun lange reis en zorgen er ter plaatse voor dat ze ‘op hun beste niveau’ aan het WK kunnen deelnemen. De vogels zijn 2 weken weg van huis, vanaf hun vertrek uit Zellik, de keuring in Portugal, de tentoonstelling voor bezoekers en de terugreis. Het hoeft geen betoog dat dit iets doet met de kweker … om die uitgelezen exoten voor 2 weken ‘los te laten’. Van te snijden spanning gesproken! Na het lange (zuiderse) wachten kwam uiteindelijk het verlossend bericht. Van de groep deelnemers uit dezelfde reeks (F2-3) van de stam Mozambiquesijsjes werd Olivier tot Wereldkampioen gekroond. “Een verdiende titel die me niet kan ontnomen worden …” (foto: behaalde medailles) Olli wil ook nog meegeven dat dit WK ook voor enkelingen onder de exoten doorgaat. Hierbij hoef je je maar op één specifieke exoot te focussen. Voor januari 2021 staat dit WK in de Spaanse stad Valencia gepland. Hier gaat het om de eer. Kampioen worden brengt je wel in contact met andere kwekers met interesse voor je exotische vogels. Niet onbelangrijk zijn de shows met onze inlandse vedervrienden waar ondermeer de vink bijhoort. Elke vogelsoort en categorie is uniek en beschikt over eigen charme en levert mooie kampioenen af. Wilfried Cosman behoort ook tot de groep gepassioneerde vogelkwekers. Op de Gouden Ringshow in Roeselare behaalde deze tevens Vinkemnaar trouwens tweemaal de Zilveren Medaille met zijn botvinken. Wie herinnert zich niet de wekelijkse ‘vinkenzettingen’ die ondertussen tot ons immaterieel erfgoed behoren. Interessante link: https://immaterieelerfgoed.be/ nl/erfgoederen/vinkenzettenin-vlaanderen Hopelijk wordt de aandacht voor deze minder bekende sport een aanleiding om jongeren aan te trekken. Interview en tekst Stefaan Duron 2

1 Online Touch

Index

  1. 1
  2. 2
Home


You need flash player to view this online publication