0

Herita restaureert Kasteel Beauvoorde met steun van de Vlaamse overheid funderingen van het kasteel te inspecteren in de gegraven putten. Vermeldenswaardig is de vondst van een speldje en twee scherven rood beschilderd aardewerk (850-1225 n.C), die wijst op menselijke aanwezigheid op de site tijdens deze periode. Ook de fundering van een oude muur van de noordvleugel van het kasteel werd teruggevonden: dit wil zeggen dat deze vleugel in de 17de eeuw vermoedelijk dieper was. Een stratigrafisch onderzoek is © foto - Stef Duron In mei 2019 verleende de Vlaamse Overheid een meerjarenpremieovereenkomst voor de restauratie van drie van onze erfgoedsites: Fort Napoleon, Kasteel van Horst én Kasteel Beauvoorde. De eerste fase ging van start in 2020 en bestaat uit een reeks vooronderzoeken. Op basis van deze resultaten kunnen we de juiste restauratiekeuzes nemen en correcte het behandelingsvoorstellen doen. Lees alvast mee welke onderzoeken er uitgevoerd werden en wat (enkele van) de eerste resultaten zijn: © foto’s boven - Monument Vandekerckhove nv Een archeologisch vooronderzoek geeft inzicht in de ouderdom van de grondlagen, de mogelijke aanwezigheid van oudere constructies en de bouwevolutie van het kasteel. Omwille van de rijke geschiedenis van het kasteel werden er op strategische plaatsen op de talud en in de kelderruimtes enkele onderzoeksputten gegraven en handboringen uitgevoerd. Dit liet ook toe om de een onderzoek naar de verschillende geschilderde afwerklagen op de muren, schrijnwerk of metalen delen, zowel binnen- als buiten. Het laat toe om een beeld te vormen van de voormalige kleurstelling en afwerkingsfasen van een bepaalde ruimte. De muren van kasteel Beauvoorde zijn vandaag wit maar waren ooit veel kleurrijker. De keukenmu1 ren hadden in loop der tijd wel 10 verschillende groentinten. (foto onder) We ontdekten ook dat de gang en traphal van het kasteel volledig in natuursteenschildering waren uitgevoerd. Aan de hand van dit onderzoek beslissen we welke perioden in de geschiedenis van het kasteel in aanmerking komen om te restaureren, dan wel te reconstrueren. statigrafie op een wand van de keuken © foto - Feniks

Het waardevolle goudlederbehang in de Ridderzaal wordt materiaal-technisch onderzocht. Achter het goudleder kwam een behangpapier met een motief uit de Victoriaanse stijl / Arts & Crafts beweging (1880-1900) tevoorschijn Omdat Arthur Merghelynck ijn kasteel in de late 19de eeuw een 17deeeuwse aankleding gaf, kan het dat er achter het goudleerbehang, dat dateert van laatste kwart 17de eeuw een behangpapier uit de late 19de eeuw verstopt zit. Naast het gekende behangpapier met blauwe leeuwtjes (neorenaissance) in het boudoir ontdekten we nog vele andere restanten behangpapier, zelfs op zolder! Dit onderzoek geeft een beschrijving van de verschillende soorten behangpapieren die werden aangetroffen, hun ouderdom, waarde of uniciteit en een behandelingsvoorstel per type. boven © foto’s - Joke Vandermeersch Benieuwd naar meer? Hou dan zeker de restauratieblog in het oog: www.kasteelbeauvoorde.be Tekst: Herita heid gerestaureerd worden. Meerdere schilderijen in supraporta (letterlijk: schilderij boven de deur), boven de schouw of als onderdeel van de lambrisering werden afgenomen en onderzocht. Met behulp van zichtbaar licht, raaklicht en UV-licht werd de schade aan de drager, de verflagen en de vernislagen gedocumenteerd en een behandelingsvoorstel opgemaakt. Tenslotte wordt er een bijkomend onderzoek gedaan naar de aanwezige textiel in het kasteel, waaronder de gordijnen. De oorspronkelijke gordijnen uit de periode van Arthur Merghelynck werden op zolder teruggevonden. Daarnaast wordt zowel de 17deeeuwse als 19de-eeuwse aankleding met de toen gehanteerde tijdsgeest onderzocht. boven © Veerle Vercammen// copyright Iparc boven © foto’s - Feniks Het vooronderzoek cultuurgoederen is eveneens een materiaaltechnisch onderzoek. Kasteel Beauvoorde heeft een zeer rijkelijk interieur. Een aantal interieurobjecten werd in het beheersplan als cultuurgoed erkend. Dat wil zeggen dat deze stukken een bijzondere meerwaarde voor het kasteel betekenen en met premies van de overEen vooronderzoek licht beschermt het kwetsbare interieur ook na de restauratie voor schadelijk ‘zonlicht’ van buitenaf en ‘licht’ afkomstig van de verlichting in het interieur. Dit onderzoek brengt de huidige blootstelling in kaart en formuleert verbeteringen om toekomstige lichtschade te voorkomen. 2 goudleder en behangpapier © foto - Herita

1 Online Touch

Index

  1. 1
  2. 2
Home


You need flash player to view this online publication