0

van boerenmeisje tot kasteelvrouw of ... Jef Ameeuw De lotgevallen van Juliana Flyps en haar kasteelbewoners. Afscheid van een monument deel 5 Op 14 juli 1908 sterft de 55-jarige Merghelynck, bijna blind, in zijn woning te Ieper. Hij wordt op 20 juli in de kerk van Wulveringem ten grave gedragen. Het dorp is in rouw. Nadat enkele toespraken werden gehouden, vertrekt de rouwstoet uit het kasteel voor zijn laatste tocht. Na de kerkdienst wordt hij begraven met de rug naar de kasteelkapel, met het gezicht naar het kasteel. (© bidprentje Arthur Merghelynck en foto grafsteen Merghelynck-Flyps + Anglikaanse kerk met schooltje - Collectie Jef Ameeuw) Drie jaar eerder, op 2 februari 1905, laat Merghelynck bij notaris Vandermeersch te Ieper twee geheime testamenten opmaken. In één ervan bedenkt hij zijn lieve echtgenoten en personeel. Juliana wordt royaal bediend. Ze krijgt in volle eigendom zijn huis in de Elverdingestraat te Ieper, alsook al zijn grondbezit in Langemark, Poelkapelle en Bikschote. Eveneens mag ze levenslang genieten van het vruchtgebruik op het kasteel, de bezittingen in Ieper, enz. Na de oorlog zal echter op het kasteel blijven wonen. Ieper is immens vernield. 21) Jan Vanacker - Passies van een edelman - pag. 131 1 Haar gezelschapsdame Marguerite Vandenboogaerde ontvangt een hoeve in Poperinge met land in Reninge. Het jaar na het overlijden van Merghelynck vertrekt ze terug naar haar thuisstad Poperinge. De andere personeelsleden alsook heel wat mensen die hem diensten hadden bewezen - zoals de postbode - werden begunstigd. (21) Opvallend: nergens is er sprake van Hélène en dus zeker niet van ‘adoptie’. Merghelynck heeft wellicht genoeg gegeven bij de schuldendelging in het faillissement? In 1926 zal ze de grond op de hoek Elverdingestraat-Vanden Peereboomstraat verkopen voor de bouw van de Anglikaanse kerk met schooltje.

Na de dood van haar man blijft Juliana, samen met haar personeel, teruggetrokken wonen in Ieper (tot 1914). Tijdens de zomermaanden verbleef ze op het kasteel. Ze wordt er gewaardeerd en is geliefd bij de bevolking. “Juliana Flyps is een zeer innemende figuur, erg sociaal voelend …” (22) Ze blijft ook haar overleden man en zijn werk in ere houden. In 1910 publiceert Arthurs vriend, Graaf Paul Armand du Chastel de la Howarderie op vraag van “Mevrouw douairière Merghelynck de Beauvoorde” postuum het eerste deel van “Les Etrangers dans la West-Flandre, le Tournaisis et la Chatellenie d’Ath”. Pas in de jaren vijftig van de twintigste eeuw zal het tweede deel verschijnen in ‘Les Tabelettes des Flandres’. (© voorpagina postume uitgave ‘Les Etrangers - collectie Jef Ameeuw) de broers Flyps - twee wezen op het kasteel - Regelmatig verblijven ook de broers Lucien en Léon Flyps bij hun tante op het kasteel. (tijdens de vakanties?) Na het overlijden van hun vader in 1901 en hun moeder in 1904 blijven ze samen met hun 7 jaar jonge zusje als wezen achter in Langemarkt. De oudste is dan 12 jaar, Léon 11 jaar. Vermoedelijk worden de jongens als internen in het college te Veurne ingeschreven. (Niet te bewijzen voor Léon door de afwezigheid van de palmaressen uit die periode 19041914.) deel 6 Van Lucien zijn we wel op de hoogte. “Tijdens zijn schoolcarrière aan het Bisschoppelijk College te Veurne is hij lid van de O.L.Vrouw-Congregatie en van het Vincentiusgenootschap” (23) 22) Marc Verhaegen - Westhoek, jg. 32, nr. 1, voorjaar 2016, p. 109 23) Nick Dewoene e.a. Project WO1 - College Veurne > vervolg in het zomernummer 2022 > 2

1 Online Touch

Index

  1. 1
  2. 2
Home


You need flash player to view this online publication