0

van boerenmeisje tot kasteelvrouw of ... Jef Ameeuw De lotgevallen van Juliana Flyps en haar kasteelbewoners. Leven tijdens het interbellum deel 8 - vervolg 1 Een groot moment in de loop van het jaar is de plechtige communie. Na twee jaar voorbereiding breekt telkens in de maand mei de grote dag aan. Het dorp staat dan gewoonlijk in rep en roer. Iedereen moet prachtig uitgedost zijn. De meisjes in een lang wit kleed; de jongens in een nieuw pak met een grote witte strik om de arm en elk met een kaars in de hand. Henri Houck zorgt jaarlijks voor de kaarsen. Zo trekt de stoet in processie vanuit het kasteelpark naar de kerk. Voor mevrouw is de plechtige communie ook een gelegenheid voor kennismaking met de jeugd van het dorp. ‘s Anderendaags, de tweede dag van de plechtige communie is er om 9 uur mis. De mooie kleren van daags voordien blijven achterwege. Na de viering trekken de kinderen naar het kasteel waar ze onthaald worden op dampende chocomelk en boterkoeken. De kinderen hebben immers nog niet ontbeten. Daarna is het plechtig moment aangebroken voor de ontvangst in de grote ridderzaal door mevrouw. Na een kort woordje van de douarière krijgen ze van haar elk een briefje van 5 frank: een schat voor die tijd! (32) Een belangrijke taak van mevrouw in de oktobertijd is eveneens het jaarlijks innen van de landpachten. Dit gebeurt steeds in een gemoedelijk gesprek tussen de pachters en de douarière. Meestal wordt alles beklonken met een goede borrel. Af en toe krijgt mevrouw ook nog een cadeau. 32) Lucien De Witte - lezing Erfgoeddag 18 april 2004 - De Beauvoordse dorpsgazette - herfst 2004 1 foto - mevrouw Marghelynck en Hélène Verbrugghe (© collectie Jef Ameeuw) Zo verloopt het leven van de kasteelvrouw in de luwte van de dag, met weinig uitschieters, af en toe een bezoekje, maar … de Merghelyncks blijven achterwege.

Eenmaal kasteelvrouw, altijd kasteelvrouw Ook na de dood van haar man blijft Juliana houden aan haar adellijke gewoontes. “Op zondag in de hoogmis van 10 uur, wanneer alle parochianen reeds braafjes hun plaats in de kerk hadden ingenomen, deed de kerkbediende Henri Houck, de grote centrale deur open en deed mevrouw in vol ornaat - met grote hoed op - haar intrede, gevolgd door mijnheer Leon en mogelijke verblijfsgasten op het kasteel en stapte plichtsvol naar de voorbehouden plaatsen in de kasteelkapel. Pas dan kon de pastoor zijn mis beginnen.” (33) foto - mijnheer Léon Flyps bij de Minerva (© collectie Jef Ameeuw) Tussen beide oorlogen is de zondagnamiddag het uitgangsmoment van mevrouw. Leon haalt dan de wagen uit en samen rijden ze naar Oostende naar de bioscoop, een grote passie van Leon. Na de film eindigt het bezoek gewoonlijk in een restaurant. foto - mijnheer Léon Flyps en mevrouw Merghelynck in het kasteelpark (© collectie Jef Ameeuw) Ondertussen gaat het leven op het kasteel zijn gang. Op mooie zomerdagen brengt mevrouw haar tijd door in het park, samen met haar neef of bezoeker of haar huishulp Mady en haar hond Duc. foto - mevr. Merghelynck met mevr. Madeleine (Mady) Deceuninck (dienstmeid) en hond Duc (© collectie Jef Ameeuw) Soms krijgt mevrouw bezoek van haar nichtje Maria Eliza Julia. Ze is de zus van Leon, heeft twee dochtertjes en woont in Antwerpen. foto - nieuwe klok voor Wulveringem - peter August David en meter Juliana Flyps (© collectie Jef Ameeuw) Als graag geziene verschijning blijft mevrouw betrokken bij de parochianen. Wanneer op 10 mei 1930 onder het beeld van de heiliege Jacobus een kleine klok wordt gewijd tijdens het pastoorschap van Achiel Van Wallegem, zijn burgemeester August David en mevrouw Juliana Flyps peter en meter. De nieuwe klok krijgt de naam JacobusAchilleus-Augustus-Juliana. 33) Lucien De Witte - lezing Erfgoeddag 18 april 2004 - De Beauvoordse dorpsgazette - herfst 2004 > vervolg 2 van deel 8 in het zomernummer 2023 > 2

1 Online Touch

Index

  1. 1
  2. 2
Home


You need flash player to view this online publication