0

Grote Kunst voor Kleine Kenners, de Vlaamse Meesters verlengd tot en met de paasvakantie De eerste najaarstentoonstelling ooit in Kasteel Beauvoorde kon op ontzettend veel belangstelling rekenen sinds de start in september. Daarom wordt de succestentoonstelling verlengd tot en met de paasvakantie. Tijdens de expo ga je maar liefst 600 jaar terug in de tijd. De tekeningen van illustratrice en auteur Thaïs Vanderheyden zijn immers vrolijke junior-versies van oude meesterwerken zoals ‘De man met de tulband’ van Jan van Eyck en ‘Adam en Eva in het paradijs’ van Rubens. Het blijft lang niet bij kijken alleen, een audiogids ingesproken door meesterverteller Warre Borgmans vertelt je zowel binnen als buiten de kasteelmuren alles over de grappige, mysterieuze of gekke geschiedenis van de kunstwerken. Alle ticketinfo en de openingstijden vind je via: www.grotekunst.be. Man met Tulband (c) Thaïs Vanderheyden Bezoek met de klas Voor scholen wordt het bezoeken van de tentoonstelling zo mogelijks nog interessanter. De Provincieraad keurde een subsidiereglement goed ter stimulering van bezoeken aan West-Vlaamse erfgoedlocaties door scholen, speelpleinwerkingen, jeugdverenigingen en kansarmoedegroepen. Deze doelgroepen krijgen minstens de helft van de transportkosten en andere bezoekkosten terugbetaald als ze aan enkele voorwaarden voldoen. Het initiatief komt uit van de kersverse erfgoeddienst van de provincie en de gedeputeerde voor erfgoed mevrouw Sabien Lahaye-Battheu. Een aanvraag kan sinds 1 november ingediend worden via www.westvlaanderen.be/erfgoed. Man met munt - (c) Thaïs Vanderheyden T. 058 29 92 29 - E. kasteel.beauvoorde@herita.be - W. www.grotekunst.be Site-ontwikkelaar: Stijn Jodts 1

Erfgoedorganisatie Herita wil het kasteeldomein van Beauvoorde duurzaam bewaren voor de toekomst. Daarom staan er de komende jaren heel wat beheerswerken gepland. Om die werken en de onderzoeken die erbij horen te financieren sloot Herita dit voorjaar een meerjarenpremieovereenkomst af met de Vlaamse overheid. In die overeenkomst werd vastgelegd dat de onderzoeken en de werken vanaf 2020 zullen worden opgestart. Kasteel Beauvoorde trok de laatste jaren weer heel wat nieuwe bezoekers aan, er werd hard gewerkt aan een bloeiend aanbod voor het publiek. Elk jaar sleutelt het team achter de schermen van het kasteel verder aan het beste concept om het kasteel voor zoveel mogelijk mensen aantrekkelijk te houden. Dat werk zal ook tijdens en na de restauratiewerken worden verdergezet. De cultuurgoederen van het kasteel bevatten onder andere schilderijen op doek en paneel, twee identieke grote bibliotheekkasten met de wapens van Merghelynck, een aantal kroonluchters en het beeld van Sint-Anna met een boek onder de arm. Die voorwerpen worden ook allemaal aan een materiaal-technisch vooronderzoek onderworpen. Een lichtonderzoek wordt uitgevoerd om te bepalen hoe het interieur optimaal beschermd kan worden tegen schadelijke lichtinval. Daarnaast wordt ook een archeologisch onderzoek uitgevoerd met als doel de opbouw van de funderingen in kaart te brengen. Omdat het monument zo’n grote historische waarde heeft, worden de blootgelegde funderingen en eventuele vondsten ook gekaderd in de historiek van het kasteel. Eventueel zal een bouwhistoricus de funderingen en vondsten aanvullend bestuderen. Tijdens de periode van deze vooronderzoeken worden ook dringende consolidatiewerkzaamheden aan het kasteel voorzien. Langer wachten met lekkende daken, uitgespoeld metselwerk en de verdere aanpak van de zwambehandeling zouden nefast zijn voor het gebouw. 2022 - 2024 De restauratie van het kasteel wordt op© foto - Herita vzw Toch zijn de werken dringend én noodzakelijk om de beleving van het unieke interieur van Merghelynck te blijven garanderen. In het kasteel vind je tal van unieke interieurelementen en ook het park heeft bijzondere troeven die nog beter kunnen worden uitgespeeld. 2019 Monumentenwacht inspecteert het kasteel regelmatig. Uit hun inspectierapporten blijkt dat er op verschillende plekken vocht-gerelateerde problemen opduiken. Om dat zo goed mogelijk verder in kaart te brengen en op te lossen, is er al een vooronderzoek ingepland rond de vochthuishouding in het kasteel. In november 2019 zijn al de eerste dringende werken aan het kasteel opgestart ter bestrijding van onder andere zwamaantasting. 2020 - 2021 Voor de restauratie worden ook heel wat materiaal-technische onderzoeken gepland. Die onderzoeken bieden broodnodige informatie waarmee we de verdere restauratie van het interieur, het exterieurs en de cultuurgoederen zo goed mogelijk kunnen uitvoeren. Bij het stratigrafisch vooronderzoek zullen we de verschillende geschilderde verflagen onderzoeken. Zo krijgen we een idee over welke kleuren en afwerkingen er doorheen de geschiedenis werden gebruikt in het kasteel. De resultaten van dit onderzoek zullen mee helpen om de juiste restauratiekeuzes te maken. Er zal ook een vooronderzoek gebeuren naar het historisch papieren behang en het goudlederbehang in de Ridderzaal. 2 gestart in het voorjaar van 2022. Het gaat om een totaalrestauratie van zowel het exterieur als het interieur. De daken en regenwaterafvoeren worden vernieuwd om de vochtproblematiek van het kasteel aan te pakken. Het houten dakgebinte en het schrijnwerk worden gerestaureerd. Het metselwerk van de bouwschil wordt hersteld om vorstschade en uitspoeling tegen te gaan. Het interieur van het kasteel wordt volledig in ere hersteld. De integrale toegankelijkheid van het kasteel wordt in overleg met Inter en het Agentschap Onroerend Erfgoed verbeterd. Deze fase zal vermoedelijk afgerond worden in de loop van 2024. Ook de aanwezige cultuurgoederen worden in deze periode gerestaureerd als onderdeel van het interieur Ondertussen vinden ook de vooronderzoeken van het kasteelpark plaats. Bij de werkzaamheden aan de ondergrond van het kasteelpark zal een archeologisch vooronderzoek de waardevolle erfgoedelementen in kaart brengen. 2024-2028 De voorziene werken in het kasteelpark hebben voornamelijk als doel het park te behoeden tegen verval en het te herstellen à l’identique. Er worden ook maatregelen getroffen om de site toegankelijker te maken, zodat een breed publiek van het kasteelpark kan genieten. Bij de heropwaardering van de paden in het park wordt er extra aandacht geschonken aan de integrale toegankelijkheid. De restauratie van het park wordt opgestart begin 2024 en zal ten laatste midden 2028 afgerond zijn. Stijn Jodts, site-ontwikkelaar

1 Online Touch

Index

  1. 1
  2. 2
Home


You need flash player to view this online publication