0

SAFCAM (DBYES) Salesian Formation Centre for Africa and Madagascar Don Bosco - Dagoretti Market Road, Nairobi, KENYA PO Box 2, 00502 - Karen, Nairobi, Kenya website: www.safcam.org e-mail: safcam@safcam.org december 2021 Beste familieleden, dorpsgenoten, medebroeders en vrienden, Hartelijke groeten vanuit Kenya in Afrika met weer wat nieuws van het afgelopen jaar… In januari van dit jaar 2021 hebben we, zoals de jaren voorheen, weer vorming gegeven aan de directeurs van de Don Boscohuizen in de Regio AfrikaMadagascar. Omwille van de coronatijd gebeurde het deze keer “online”. Begin februari heb ik zelf wat geproefd van die corona, maar het was gelukkig van korte duur en helemaal niet erg. Na een opname van een zestal dagen in een kliniek in Nairobi en na een week quarantaine in mijn gemeenschap kon ik mijn werk weer verderzetten zonder problemen. Nog in februari en in het begin van maart was er weer een vorming “online” voor een tamelijk groot aantal leden van de salesiaanse familie en leken die met ons meewerken. Het ging over het opvoedingssysteem van Don Bosco in Afrikaanse contexten. En zoals voor al onze vormingssessies gebeurde dit in het Engels en in het Frans. Op Pasen (4 april 2021), vierde ik met mijn gemeenschap de 40ste verjaardag van mijn priesterwijding. Dat was een gelegenheid om dankbaar terug te blikken op al die jaren van priesterleven. Het deed deugd ! Kort daarop kreeg ik een verrassende vraag van onze Algemeen Overste. Vanuit Rome vroeg hij mij of ik het “buitengewoon canonisch bezoek” in zijn naam kon doen in de salesiaanse provincie van ATE (Afrique Tropicale Equatoriale). Ik moest er wel wat over nadenken en daarrond wat bidden vooraleer een positief antwoord te geven. Uiteindelijk heb ik mijn “jawoord” gegeven voor die “dienst” die ik dan ook tegelijkertijd beschouwde als een “offer” (“service” en “sacrifice”). Binnen de congregatie, gebeurt dergelijk bezoek om de 6 jaar in elke salesiaanse provincie. Ondertussen was er al wel een andere vormingssessie gepland en die moest toch ook kunnen doorgaan, nl. een “online”-sessie over “Opvoeding tot liefde”, weer in het Engels en in het foto - met de medebroeders in Don Bosco Libreville, Gabon 1

een week in beslag genomen. Na het afsluiten van dit buitengewoon bezoek ben ik dan op 13 juli naar Nairobi teruggekeerd, en dit juist voor enkele dagen want ik moest me voorbereiden voor de volgende reis. Op 17 juli vertrok ik naar Rome om er verslag uit te brengen van het buitengewoon bezoek in ATE bij de Algemeen Overste en zijn raad. Ik verbleef een week aldaar. Vanuit Rome vloog ik op 24 juli met jeugdverantwoordelijken in Sarh, Tsjaad Frans. Dit gebeurde in de periode van half-april tot half-mei. Daar ik moest vertrekken voor dat buitengewoon bezoek in ATE, nam mijn medebroeder François het roer in hadden zodat alles toch zo normaal mogelijk verliep. Ik vertrok op 30 april naar de salesiaanse provincie van ATE die bestaat uit 5 landen : Kameroen, Gabon, de Centraal-Afrikaanse Republiek Tsjaad en Equatoriaal Guinea. In deze aangegeven volgorde bezocht ik de huizen van Don Bosco. Maar er kwam nog een zesde land bij, nl. Togo in AFO (de salesiaanse provincie van Afrique Francophone Occidentale), omdat dààr novicen en filosofiestudenten zijn die toebehoren aan ATE. Tijdens het bezoek in al die landen was het nodig een persoonlijk gesprek te hebben met elke medebroeder. Daarbij kwamen ook nog de ontmoetingen met de groepen van de salesiaanse familie, met de leken die met ons meewerken en met jongeren waar dit mogelijk was. Het hele bezoek heeft twee maanden en naar Brussel : het was het begin van een mooie vakantietijd in België. De Algemeen Overste gaf me wat extra vakantietijd na dat buitengewoon bezoek ; ik bleef in ’t land tot 7 oktober. En ik heb er echt van genoten ! ’t Was zeer aangenaam bij de familie te zijn, bij medebroedes, bij vrienden en kennissen. Gelukkig was het toen ook wat rustiger i.v.m. de corona. Dankzij enkele weldoeners, familie en vrienden in België, was het mogelijk om een kleuterschool te steunen in het bisdom Kabgayi (Rwanda). Deze school voor arme kinderen in het binnenland wordt ter harte genomen door een oud-leerling van Don Bosco. De ouders en de kinderen zijn heel dankbaar voor de aangeboden hulp. Op 8 oktober kwam ik dan weer aan in Nairobi om mijn werk te hervatten : de batterijen waren ondertussen goed opgeladen en ik kon onmiddellijk aan de slag gaan! Er was dan al een eerste ontmoeting in ons huis hier : een vergadering van de regionale commissies voor vorming en jeugdpastoraal. Op 3 november vertrok mijn medebroeder François, waarmee ik 3 jaar lang goed heb samengewerkt voor de permanente vorming in de Regio. Hij beëindigde zijn dienst en keerde terug naar zijn salesiaanse provincie van Zuid -Afrika. En zo moest ik nu wat alleen “boeren” voor die vorfoto - met medebroeders van Bata, Equatoriaal Guinea 2

foto - met de Zusters van Don Bosco in Lomé, Togo ming ... in afwachting dat een andere medebroeder mij komt bijstaan. Van 9 tot 12 november was er dan de vergadering van de provinciaals van alle salesiaanse provincies van Afrika. Dat gebeurde in het provincialaat van Don Bosco, in het centrum van Nairobi. Ik nam er ook aan deel want ik kreeg de taak van secretaris toebedeeld. Daarna begonnen we weer met onze vormingssessies “online”, van half november tot half december. Het ging dan over “Don Bosco - opvoeding - jeugdpastoraal”. Eind november-begin december kon ik ook zelf nog bezinningen geven (online) voor de Vrijwilligsters van Don Bosco, hier in Kenya. En dan van 9 tot 15 december kon ik mijn jaarlijkse retraite doen hier in ons eigen huis van Don Bosco. Tot daar de activiteiten van dit afgelopen jaar 2021. Hou de moed erin ondanks alle beperkingen rond corona! Moge er ook foto - met de provinciale raad van ATE, in Yaoundé, Kameroen 3 echte vrede komen in de wereld ! Er zijn nog steeds zoveel haarden van geweld en oorlog : hier bij onze buren in Ethiopië, maar ook elders in Afrika en in de hele wereld. En toch mogen we de moed niet verliezen! Moge Gods menswording er ons weer toe aanzetten om echt “goede” en “schone” mensen te zijn! Mensen die “rechtop” blijven staan en anderen helpen! Elke mens is geroepen om “beeld van God” te zijn. In zijn menswording heeft Jezus dit heel duidelijk getoond. We zijn allen uitgenodigd om meer en meer op Hem te gelijken en liefdevol samen te leven met elkaar. Aan jullie allen wens ik een vredevol kerstfeest en een gelukkig 2022! Camiel Swertvagher, sdb.

foto boven - afsluiting van het buitengewoon bezoek in ATE, Yaoundé, Kameroen foto midden - regionale commissie van de vorming, Nairobi, Kenya foto onder - Vergadering van de provinciaals van Afrika in Nairobi, Kenya 4

1 Online Touch

Index

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Home


You need flash player to view this online publication