5

Traag verkeer met trajectcontrole "De verkeersveiligheid blijft een belangrijke bekommernis voor het stadsbestuur. De afgelopen jaren werden in meerdere dorpen experimenten opgezet om de geldende verkeerslimieten te laten respecteren. We moeten bekennen dat deze experimenten, met extra straatmeubilair of parkeervakken, niet altijd even succesvol waren. Ook na plaatselijk overleg en participiatie, bleek niet elke weggebruiker of aangelande tevreden met een te smalle of een te brede rijstrook" leidt burgemeester Peter Roose (Veurne Plus) in. Ook de handhaving in zones 30 was niet evident, omwille van een gebrek aan maatschappelijk draagvlak om bij overtredingen rijbewijzen in te trekken vanaf 42 km/uur. Het College van Burgemeester en Schepenen gooit het nu over een andere boeg en maakt gebruik van een nieuw decretaal kader om kleine snelheidsovertredingen (minder dan 20 km/uur) te bestraffen met een gemeentelijke administratieve sanctie (GAS). Deze GAS-boetes bedragen tussen de 53 EUR en 163 EUR, afhankelijk van de snelheid. Wie de snelheidsgrens met méér dan 20 km/ uur overschrijdt, zal nog altijd via de lokale politie of het parket een klassieke geldboete ontvangen. De handhaving zal gebeuren aan de hand van vaste palen met ANPR-camera's, die in een bepaalde zone de gemiddelde snelheid berekenen van het doorgaand verkeer in de dorpskern. Op die wijze, zal een laagvlieger - op elk moment van de dag - kunnen geregistreerd worden en direct beboet worden. Volgens burgemeester Roose is met de goedkeuring van het bestek in de gemeenteraad de eerste stap gezet om een private partner te zoeken die in de dorpen Aveka pelle, Beauvoorde, Bulskamp en Houtem (+ de Albert I laan) de nodige infrastructuur zal plaatsen, onderhouden en de noodzakelijke verwerkingssoftware ter beschikking stellen om de GAS-boetes te innen. De concessiehouder krijgt voor deze dienstverlening een vergoeding dat gelijk is aan een percentage van de vastgestelde overtredingen. Deze methodiek heeft als voordeel dat de stad niet zelf moet investeren in de infrastructuur. Het College van Burgemeester en Schepenen hoopt tegen het einde van 2021 een kandidaat concessiehouder te kunnen aanstellen, zodat de volgende stap, met name de uitrol in 2022, kan opgestarten. Volgende vergadering van het Bewonersplatform Beauvoorde OC Caroline donderdag 3 maart ‘22 20.15 u Iedereen welkom! Met vriendelijke groeten! namens het BP Eddy Vekemans, coördinator Yvette Goossens, secretaresse 5

6 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication