0

van boerenmeisje tot kasteelvrouw of ... Jef Ameeuw De lotgevallen van Juliana Flyps en haar kasteelbewoners. tweede wereldoorlog en de naweeën deel 9 - vervolg 1 - Collectie Jef Ameeuw - boven - begrafenisstoet Juliana Flyps (1941) - onder - Juliana Flyps wordt bijgezet bij haar man, Jonkheer Arthur Marghelynck - links - bidprentje Juliana Flyps 1

Door het overlijden van Juliana Flyps beschikt de Academie nu volledig over het kasteel. Leon wordt als beheerder aangesteld. Tijdens de tweede wereldoorlog sluit Leon zich aan bij het geheim leger (G.L.) en wordt zo lid van de weerstand (aansluiting juni 1942). Hij wordt later officieel erkend als gewapend weerstander van 01/12/1941 tot 02/07/1944, wat neerkomt op 2 jaar en 8 maanden. (36) Voor de bezetter is hij echter een pottenkijker en hinderlijk. Hij wordt uit zijn ambt ontzet. “Etraitement surveillé par le V.N.V. locaux, n’hésitant pas à se mettre en rapport avec le Cdt. du secteur et à former l’A.S. dans la région.” In 1943 wordt hij uiteindelijk verbannen uit het ‘Sperrgebiet’. Leon trekt naar het Antwerpse, wellicht omdat zijn zuster er woont. Op 2 juli 1944 sterft hij in Berchem. Later wordt hij bijgezet bij zijn broer Lucien en zijn oom Honoré in de nabijheid van zijn adoptiemoeder. (zie bidprentje en detailfoto van het graf) Op 16 februari 1949 krijgt hij ‘Posthuumsgewijs’ de herinneringsmedaille 1940-1945 met twee gekruiste sabels. Op 12 maart 1957 bekomt hij postuum de medaille van de weerstand. (37) 36) Dienst van de Weerstand - bundel nr. II/43244-Attest 37) Dossier 352792 Staat van Dienst bij het G.L. (© foto en bidprentje Leon Flyps - collectie Jef Ameeuw) 2

Beperkte bronnenopgave en literatuur Archiefbronnen - Stadsarchief Veurne - Bevolkingsregister 1880-1920 Wulveringem - Archief Koksijde - collectie René Florizoone - Archief Erfgoedhuis Koksijde - afdeling bidprentjes - Flanders Fields Museum Ieper - dossier Lucien Flyps - liber memorialis Wulveringem Kranten - tijdschriften - Beauvoordse dorpsgazette - winter 2002 - p. 17 - Iepers Weekblad - 10 oktober 1909 - M. Verkest - Nieuwsblad van Ieper - 10 oktober 1908 - M. Verkest - Weekblad van Ieperen - zaterdag 15/06/1901 - Weekblad van Ieperen - zaterdag 29/06/1901 - Weekblad van Ieperen - zaterdag 13/07/1901 - Wekelijks Nieuws - 30 oktoer 1936 - Le Progrès - Dimanche 2 juin 1901 Literatuur - Ameeuw Jef - Gebeurtenis in en rondom het kasteel van Beauvoorde - 2016 - eigen beheer - Ameeuw Jef - Veurne in de Grote Oorlog - 2014 - de Klaproos pag. 15 - Ameeuw Jef - Beauvoorde tijdens de eerste wereldoorlog - uitgave de Beauvoordse dorpsgazette - Dendooven Dominiek e.a. - Hotel-Museum Arthur Merghelynck - 2001 - Donche P.A. - Kwartierstaat Arthur Merghelynck (1853-1908) - 2008 - eigen beheer - Erfwoord - mei-juni-juli 2008 - Muls J. Prof.Dr. - kasteel Beauvoorde 1953 - uitgave Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal en Letterkunde - Priem V. - Kastelen en landhuizen in Groot Ieper Deel II—1996-1998 - eigen beheer - Tollebeek J. - Het verleden in de 19de eeuw - Arthur Merghelynck en het kasteel - Tablettes des Flandres - Tome I, 1948 - pag. 3-32 en Tome X, 1973 - p. 322-323 - Tablettes des Flandres - Brugge 1955 - Autour du centenaire d’ Arthur Merghelynck et de l’Hôtel-musée - Merghelynck Arthur - Château de Beauvoorde - twee delen - 1900-1901 (Le fief-manoir) - Merghelyunck Arthur - Eeuyer - Monographie de l’hôtel-musée Marghelynck - 1900 - Van Renynghe de Voxorie - Methodische en Historische gids Merghelynck-Museum - Ieper 1958 - Wandelgids Ieper - Arthur Merghelynck - passies van een edelman - 2008 - Kasteel Beauvoorde - Arthur Merghelynck - passies van een edelman - 2008 3

1 Online Touch

Index

  1. 1
  2. 2
Home


You need flash player to view this online publication