0

van boerenmeisje tot kasteelvrouw of ... Jef Ameeuw De lotgevallen van Juliana Flyps en haar kasteelbewoners. Leven tijdens het interbellum deel 8 - vervolg 2 In 1935 wordt douairière Merghelynck geridderd. Ze is voortaan ‘Ridder in de Kroonorde’. Ondertussen droomt Léon van het burgemeesterschap. Hij stelt zich in 1936 kandidaat voor het ambt van burgemeester. Door het lobbywerk van garde Bolle wordt hij verkozen. Op 25 oktober 1936 wordt hij in een groot feest aangesteld. Een stoet trekt door de straten van Wulveringem met als grote verrassing het verschijnen van de pasgeboren reuzin Belle! In september 1935 wordt er een plechtige huldeviering met eucharistie gehouden in de kerk. Bij het buitenkomen van de kerk (© foto’s - collectie Jef Ameeuw) wordt mevrouw door de jeugd met bloemen bedacht. Daarna volgt nog een wandeling. Op het kasteel laat de douairière de parochianen genieten van een sigaar en een lekker glas wijn. 1

Enthousiast staat Juliana aan het kasteel haar neef toe te juichen. Tijdens het feest achteraf verwijst pastoor Dewancker naar zijn oom Merghelynck en drukt de wens uit dat zijn voetstappen worden gevolgd. Hij betrekt er spontaan zijn tante bij: “Mevrouw zal daartoe op haar gekende stille manier het hare bijdragen en bescheiden weten te wijzen op de hoogstaande voorbeelden van haar edelen gemaal”. Dienstdoende burgemeester Hoste verwijst naar de stoet. “Die prachtige stoet is het treffende bewijs van de genegenheid en dankbaarheid tegenover mevrouw Merghelynck, uwe achtbare tante”. Veldwachter Bolle sluit de reeks toespraken: “Geliefde Heer Burgemeester, uw zoo lief geprezene tante, mevrouw Douairière Merghelynck, en gij hebben de achting en genegenheid van het volk verdiend”. (34) 34) Wekelijks Nieuws - 30 oktober 1936 - Toespraken inhuldiging (© foto’s - collectie Jef Ameeuw) > vevolg 3 van deel 8 in het herfstnummer 2023 < 2

1 Online Touch

Index

  1. 1
  2. 2
Home


You need flash player to view this online publication