118

Uitgangspunten De compositie van de Horti Business-clusters wordt bepaald door enkele harde uitgangspunten: • De Kas van de Toekomst mag het grootste deel van de dag geen last hebben van schaduw veroorzaakt door omringende bebouwing. Het gebouw met 4.000 m2 kas en 4.000 m2 bedrijfsopslag daaronder ligt op de minst schaduwbelaste locatie aan de zuidzijde van het cluster. • Het start-up-, scale-up- en grown-up-programma betreft flexibele multi-tenantgebouwen waarin de unitgroottes kunnen worden aangepast. Dit om de bedrijfshuisvesting binnen een gebouw flexibel op- of af te kunnen schalen, afhankelijk van de ontwikkelingen van de daaraan gekoppelde ruimtebehoefte van een bedrijf. • De bedrijfsruimten moeten goed bereikbaar zijn voor de grootste maat vrachtwagens (R=15) door middel van een logistics-square. • De ruimte tussen de gebouwen moet voldoende groot zijn (20 meter) om flexibiliteit in de ontsluiting te bewerkstelligen. • Het modulaire parkeergebouw aan de Europaweg. • Naast het WHC is de Horti Business Tower opgenomen met daarin een hotel met 80 kamers en kantoorfuncties. • Over het terrein loopt van noord naar zuid een voetgangerspromenade met kleinschalige voorzieningen. • Van de bedrijfsruimten wordt 25.000 m2 uitgevoerd als multi-tenantgebouwen voor start-upbedrijven of scale-upbedrijven. • De andere 25.000 m2 uitgevoerd als singletenantgebouw voor één eigenaar/gebruiker. • De bouwhoogte varieert van 5 tot 7 lagen voor de multi-tenantgebouwen tot 4 lagen voor de singletenantgebouwen. • In het gebied is rondom de hoofdontsluiting beperkt ruimte voor drop off- / kort parkeren en bevoorrading. • Grote multi-tenantgebouwen voorzien in flexibele accommodatie voor 25.000 m2 De business units variëren van 150 m2 • Single-tenantgebouwen gericht op eigenaar/ gebruiker voorzien in nog eens 25.000 m2 . BVO-bedrijfsruimte. min tot 2.500 m2 Mobiliteitshub 118 Masterplan Flora Campus Westland

119 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication