132

6.5 Stapsgewijze groei Heel belangrijk is het beoogde groeimodel van de Flora Campus Westland. Uitgangspunten daarbij zijn: 1. We starten vandaag en gebruiken daarvoor bestaande locaties. Er worden samen met andere leden van de campus community projecten ingediend en opgestart. Dat gebeurt bij het Nationale Groeifonds, maar ook bij de lokale Westlandagenda. We groeien later door vanuit de bestaande accommodaties. 2. We bieden kansen voor onze lokale starters, groeiers en volwassen bedrijven. Met deze bedrijven werken we aan de voorbereiding om te komen tot een daadwerkelijke vestiging op de Flora Campus Westland. 6.6 Resultaten tot op heden Eén van de belangrijkste recente ontwikkelingen is het positieve besluit dat de Groeifondscommissie heeft genomen over het Groeifondsvoorstel NXTGEN High Tech, met daarbinnen een innovatiepakket gericht op de glastuinbouw. Deze toekenning versterkt het momentum om nu stappen te zetten in de doorontwikkeling van de campus. Bij definitieve goedkeuring in het voorjaar van 2023 komt er een miljoeneninvestering vrij ten behoeve van vier grote innovatieprojecten op het terrein van robotica en AI in de kas. Deze projecten worden geleid door bedrijven met betrokkenheid van onderzoeksinstituten als TU Delft, TNO en WUR. WHC en Tomatoworld zijn onderdeel van dit voorstel als business-en testlocaties waar activiteiten landen. 15% van de totale investering wordt besteed aan samenwerking binnen het ecosysteem, testen en validatie, data-infrastructuur en human capital. De uitwerking van deze 15% gebeurt onder de vlag van RoboCrops, het kennis- en innovatieplatform dat glastuinbouwondernemers en hightechbedrijven samenbrengt. RoboCrops houdt kantoor in het WHC. Deze partners werken een brede programmering uit rondom robotica en AI in de glastuinbouw. Dat betreft zowel technische ontwikkeling (kennisdeling, matchmaking) als sociale innovatie (scholing, events, mens-robotinteractie). Naast alle bovenstaande organisaties zijn ook FME, InnovationQuarter, Greenport West Holland, AVAG, Glastuinbouw Nederland, Hortivation, HortiHeroes en de topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen bij RoboCrops betrokken. Onderdeel van deze uitwerking is de verkenning naar de Kas voor de Toekomst op de Flora Campus Westland voor het testen, integreren en demonstreren van horti-techinnovaties. Dit momentum te benutten vraagt om focus en toewijding van alle betrokken partijen, inclusief de gemeente Westland, en heeft daarom een centrale plek in het campusconcept. Digitalisering is echter niet alleen een kwestie voor de koplopers in de sector. Ook voor de grote groep bedrijven die meer willen weten over de kansen van digitalisering voor hun bedrijf wil de Flora Campus Westland ondersteuning bieden. Dit is een 132 Masterplan Flora Campus Westland

133 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication