28

2.2 Gevarieerde woningen voor verschillende doelgroepen Studenten, starters, doorstromers en internationale (kennis-)werkers; voor ieder van deze doelgroepen wordt passende woonruimte gerealiseerd op de Flora Campus Westland. Betaalbaar wonen in een groene omgeving voert daarbij de boventoon. Hiermee vervult de Flora Campus Westland een belangrijke bijdrage aan de lokale en regionale woningbehoefte en kunnen we plek bieden aan talent dat nodig is om ook in 2050 marktleider te zijn in de mondiale glastuinbouw. In Westland is de druk op de woningmarkt de afgelopen jaren sterk toegenomen, vooral in het sociale en betaalbare huur- en koopsegment. Het statistisch woningtekort in de regio Haaglanden (5,9%) is aanzienlijk hoger dan de landelijke cijfers (3,9%). Uit een recente woningmarktverkenning van ABF Research blijkt er op korte termijn vooral vraag te zijn naar sociale huur, middenhuur en betaalbare koop. De Flora Campus Westland biedt goede kansen voor dit soort woningbouw, in het bijzonder voor jongeren, starters, middeninkomens en Woningverdeling oppervlak/ unit (netto m2 Sociaal Arbeidsmigranten hotel Studentenhuisvesting (logiesfunctie) Flexwonen (tijdelijk) sociaal huur appartementen sociaal koop appartementen Betaalbaar Betaalbaar koop/huur appartementen Vrije sector Vrije sector appartementen Totaal 28 Masterplan Flora Campus Westland Factor ) ­ 25 25 40 55 55 ­ 70 ­ 110 ­ 1,0 1,0 1,0 0,7 0,7 ­ 0,7 ­ 0,8 oppervlak/ unit (bruto m2 ) 25 25 40 79 79 ­ 100 140 % won/units (#) ­ 60% 20% 10% 10% 18% 3% 9% 9% ­ 30% 30% 1.238 400 200 200 375 63 188 188 624 624 2.050 totaal ) (bvo m2 57.602 10.000 5.000 8.000 29.625 4.977 18.800 18.800 87.360 87.360 163.762 kenniswerkers in de tuinbouw. Ook is er plek voor specifieke doelgroepen zoals studenten en arbeidsmigranten. Tegelijk kunnen we inspelen op de vraag naar appartementen in het (duurdere) koopsegment, bijvoorbeeld van senioren die vanuit een eengezinskoopwoning willen doorstromen. Het woningbouwprogramma sluit hierbij goed aan en heeft ook iets extra’s te bieden ten opzichte van de bestaande woonmilieus in Westland: stedelijk wonen in een groene en tegelijk levendige omgeving waarin wonen is gecombineerd met werken. Door de coronapandemie is thuiswerken in veel organisaties gemeengoed geworden, waardoor er vraag is ontstaan naar woningen met één of meer extra werkkamers. Wat de woningvraag van jonge starters kenmerkt, is betaalbaarheid: aan het begin van hun wooncarrière hebben de meeste huishoudens niet al te veel te besteden. De groep starters is uiterst belangrijk met het oog op de gewenste vitaliteit en economische ambities van Westland. Met de Flora Campus Westland kunnen we meer thuiswonende jongeren de gelegenheid bieden hun wooncarrière

29 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication