42

3.1 Wat is een campus? De basis van dit masterplan zijn de Ruimtelijke Verkenningen van gebied, programma en stakeholders, die in de periode 2020-2022 zijn uitgevoerd door de gemeente Westland. Voorliggend ruimtelijk masterplan is opgezet en uitgewerkt vanaf oktober 2022 tot februari 2023. In een serie van tweewekelijkse projectgroepen waarin de sectorale vakspecialisten vanuit hun eigen invalshoek bijdroegen aan de planvorming, is dit project tot stand gekomen. Dit project is te typeren als een conceptueel masterplan. Na behandeling in de gemeenteraad van Westland kan dit masterplan worden uitgewerkt tot een gedetailleerd stedenbouwkundig masterplan met deelplannen voor individuele ontwikkelgebieden, die een belangrijke rol spelen als er wordt overgegaan tot uitgifte van gronden in de nabije toekomst. Daarnaast wordt een omgevingsplan opgesteld en een beeldkwaliteitsplan, met kwaliteitseisen waaraan een nog aan te stellen supervisor uitwerkingen kan toetsen. Het woord campus roept bij de meeste mensen associaties op met de terreinen van bekende Amerikaanse universiteiten waar wonen, werken en studeren op één plek is geconcentreerd. Vanaf ongeveer halverwege de negentiende eeuw is hierbij het beeld ontstaan van een groene omgeving met onderwijsgebouwen en studentenhuizen waar jonge mensen in het groen lerenderwijs inspiratie vinden bij elkaar. In de afgelopen decennia heeft het begrip campus echter een bredere betekenis gekregen als een specifiek type stedenbouwkundig project. Hierbij is een campus niet langer exclusief een (academische) leeromgeving, maar steeds vaker ook een gebiedsontwikkeling met hoogwaardige bedrijvigheid en wonen als basisbestanddelen. Een levendig gebied dat uitwisseling van kennis en ideeën mogelijk maakt. Beroemde Nederlandse voorbeelden van deze nieuwe invulling van het begrip campus zijn de High Tech Campus Eindhoven en het Chassé-terrein in Breda. 42 Masterplan Flora Campus Westland

43 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication