58

Het plan bevat een zekere flexibiliteit voor de nader te bepalen precieze vorm en bebouwing van de clusters. Daarnaast moeten dichtheid, bandbreedte van de functiemix en de bouwhoogten in verdere uitwerking met stakeholders verder bepaald worden. Parkeren vindt plaats in 2 grote openbare garages. Niet uit te sluiten valt dat voor bezoekers op bepaalde plekken – ook vanuit gemak en functionaliteits-overwegingen – kleinschalige parkeergelegenheid op maaiveld zal worden gereserveerd. Net als voor de aflevering van diensten. Ook dit is een punt voor verdere uitwerking. Inbreng stakeholders In het planproces voor het masterplan is geprobeerd om op zorgvuldige wijze wensen en voorkeuren van de verschillende stakeholders te betrekken. Sommige stakeholders hebben op bepalende momenten zeer goede inbreng en oplossingen aangeleverd: • Vanuit Hofman is de voorkeur voor open verkavelingen met in het groen staande bebouwing in goed overleg overgenomen als basis voor de woonclusters. • Vanuit Hofman is ook de voorkeur voor een lange aaneengesloten geluidswerende bebouwing van 6 lagen parallel aan de N213 overgenomen. • Tevens is op suggestie van Hofman het ISW Westland Vakcollege+ niet als zelfstandig gebouw in het plan opgenomen maar als bouwkundig geïntegreerd programmaonderdeel in het Voorzieningen Cluster met een opgetild schoolplein aan de zijde van het Florapark. • Vanuit het Hortus Lab is de wens overgenomen voor een mooi ensemble in het midden van het Florapark dat een sterke relatie en interactie nastreeft met de omliggende woon- en werkbebouwing. • Vanuit Royal Flora Holland zijn in goed overleg condities overgenomen om het lange modulaire parkeergebouw langs de Europaweg van een goede maatvoering en plaatsing te voorzien en om de business units in het toekomstige Marsgebouw ook voor de medewerkers op goede wijze met het park te verbinden. • In overleg met ISW zijn mogelijkheden voor een positionering van het ISW Westland Vakcollege+ met een technotheek en een zelfstandige C.2 sporthal (28x48x7m) aan het centrale park verkend, in nabijheid van de mobiliteitshub. 58 Masterplan Flora Campus Westland

59 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication