82

Woonomgeving Het woongebied is ontsloten voor autoverkeer aan de buitenrand van het park met een 5 meter brede weg in twee richtingen. Een breed voetpad aan de gevel sluit aan op de (hoofd)entrees van de appartementen. De minimaal 6 meter brede watergang verbreden we waar mogelijk en vormt een vanzelfsprekende overgang naar de bestaande kavels aan de Lange Broekweg. Tussen de verschillende gebouwen in de woonomgeving wordt de buitenruimte ingericht als een aantrekkelijke collectieve tuin. Deze tuinen zijn deels gelegen op de gebouwde parkeervoorzieningen van het cluster en vormen een aantrekkelijk en meer besloten tussenzone tussen de appartementen en het park. Aan de binnenzijde van het park is voorzien in een calamiteitenroute, zodat de hulpdiensten binnen de benodigde afstand bij de entrees van de woningen kunnen komen. Doorsnede woon-werkcluster - auto ontsluiting voetpad groen rijweg groen talud water talud 1 82 Masterplan Flora Campus Westland

83 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication