91

Biodiversiteit: diversiteit in habitatten en microklimaten Het toekomstige Florapark biedt biodiversiteit door de aanplant van een grote variatie bomen en planten en het creëren van verschillende habitatten en microklimaten. Door wadi’s en verlagingen in het maaiveld en door de oevers langs de watergangen met een meer aangepaste vegetatie te beplanten, kunnen ook deze een grotere rol spelen bij het bevorderen van de biodiversiteit. Niet alleen trekken ze specifieke fauna aan, ze krijgen ook een meer diverse en aantrekkelijke verschijningsvorm. Het stimuleren van de dynamiek tussen mens en natuur zorgt voor meer bewustzijn bij mensen van het nut van flora en fauna. Torenvalk Gewone dwergvleermuis Groene gevels Vruchtdragende soorten als voedsel- schuil- en verblijfsplek voor vogels Kleine watersalamander Gewone pad Citroenvlinder Bij Snoek Water & oever / natte & aquatische zone Regenworm 91 Masterplan Flora Campus Westland

92 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication