96

5.1 Bouwen in 7 clusters Het plangebied wordt ingedeeld in 7 specifieke bebouwingsclusters die ieder een eigen bouwsteen van het verhaal vormen. De clusters variëren in omvang van 8.000 m2 (wooncluster 3) tot 74.000 m2 . Per cluster is voorzien in een variatie aan functies en gebouwen met een adres aan de parkzijde en een auto-ontsluiting aan de gebiedsrand. Het centrale Florapark speelt een belangrijke rol in de groene identiteitsbepaling van de Flora Campus Westland. Het Florapark zal de centrale kwaliteit van de gebiedsontwikkeling bepalen. In het park komen de belangrijkste duurzaamheidseisen van de eenentwintigste eeuw en de beeldvorming van de Horti Business-clusters tot uitdrukking. Het bestaande wateroppervlak rondom het WHC wordt herschikt om verbondenheid en toegankelijkheid rondom het park te organiseren. Voorzieningen Cluster 1 N213 Sporthal ISW Westland Vakcollege+ Woon Cluster 1 Florapark Hortus Lab Woon Cluster 2 Woon Cluster 3 Lange Broekweg 96 Masterplan Flora Campus Westland

97 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication