7

Feiten & cijfersC 13 ziekenhuizen in New York leverden gegevens van ruim 5.000 coronapatiënten aan, die gedurende 5 weken waren gevolgd. Ruim eenderde van deze mensen ontwikkelde acute nierproblemen, volgens een onderzoek dat Kidney International openbaar maakte (www. kidney-international. org). Dit onderzoek volgde mensen die behoorlijk ziek waren door het virus: patiënten met lichtere klachten blijven, net als in Nederland, thuis. Mensen die al eindstadium nierfalen hadden of een functionerende transplantatienier, zijn uitgesloten van de studie. Nierschade bij coronapatiënten De nierproblemen die ontstonden, waren bij de meesten niet zo heel ernstig, maar bij 285 patiënten was dit wél het geval: zij hadden dialyse nodig. Pas later, na verder onderzoek, wordt bekend in hoeverre hun nierfunctie herstelt. Het wordt dus steeds duidelijker dat een infectie met corona niet ‘alleen maar’ een ernstige longontsteking kan veroorzaken. Wat kosten dialyse en transplantatie in Nederland? TEKST: WIM SIPMA Gelukkig voor nierpatiënten: de kosten van behandelingen worden grotendeels vergoed, inclusief de kosten van het taxi vervoer bij dialyse. Maar hoeveel wordt er nu eigenlijk vergoed? Vorig jaar verscheen daar een artikel over. De onderzoekers keken naar verzekeringsgegevens uit de jaren 2012 – 2014, naar alles wat een verzekeraar vergoedt rondom nierfalen. Dialyse blijkt een duurdere behandeling dan transplantatie, wat op zich niet verwonderlijk is. Bij dialyse is CAPD het goedkoopst en centrumdialyse het duurst. Opvallend is dat thuishemodialyse qua kosten vergelijkbaar is met centrumhemo dialyse. Terwijl vaak wordt gezegd dat thuishemodialyse goedkoper is. Succesvolle transplantatie kent, afgezien van het jaar van transplantatie, de laagste kosten. Niet onbelangrijk: het doel van dit onderzoek was alleen om de kosten in beeld te brengen. Niet meer en niet minder. Bij de vermelde de kosten zit alles inbegrepen, denk bijvoorbeeld aan: taxikosten, huisartskosten, medicatiekosten… Meer informatie Kijk voor meer informatie op www.nieratlas.nl (klik bovenaan op ‘thema’s’ en dan op ‘zorgkosten’). Kostenoverzicht per patiënt per jaar CAPD (handmatige buikdialyse) € 77.600 Thuishemodialyse € 87.100 APD (machinale buikdialyse) € 89.900 Centrumhemodialyse € 92.600 Jaar van transplantatie 2 jaar na transplantatie € 0 20.000 40.000 € 85.100 € 15.100 60.000 80.000 100.000 Wisselwerking 2020 7

8 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication