0

Verzekeren. Met een hart voor onze klanten. Als ondernemer ben je het gewend om de touwtjes zelf in handen te nemen, om bakens te verzetten. Je neemt ook berekende risico’s. Dat hoort nu eenmaal bij ondernemen. Wanneer alles voor de wind gaat en je druk bezig bent met het runnen van je zaak, is er vaak geen tijd om stil te staan bij minder positieve scenario’s. Wat als het even tegenzit: een brand, waterschade op kantoor, een claim van een ontevreden klant of leverancier, je gezondheid die het een tijdje laat afweten … ? Wel, op zo’n momenten zijn wij er voor jou. Wij helpen je wanneer Murphy het op jou of je bedrijf gemunt heeft. We bezorgen je gemoedsrust, zodat je je energie ten volle aan je eigen business kunt wijden. Met ons enthousiast en dynamisch team vormen we het verlengstuk van jouw bedrijf. Beschouw ons als je externe risk manager, die samen met jou nadenkt over risico’s en hoe je ertegen te beschermen. We helpen je graag met onze ervaring en expertise. Wil je meer weten? Blader dan zeker eens verder in deze brochure en geef ons een belletje als je op zoek bent naar een makelaar met een hart voor zijn klanten. Koen De Rijcke Beyers-Vanheule

Inhoudstafel 4 - 8 Bouw 9 - 11 Handel 12 - 14 Industrie 15 - 16 Transport 17 18 19 20 20 22 23 Arbeidsongevallenverzekering Rechtsbijstand Cyber Bestuurdersaansprakelijkheid Gewaarborgd inkomen / Omzetverzekering Pensioenplan voor de bedrijfsleider Extralegale voordelen voor werknemers 3

Verzekeringsoplossingen voor bedrijven in de bouwsector De bouwsector is één van de motoren van onze economie. Wij ‘bouwen’ dan ook graag mee aan de toekomst en de zekerheid van je bedrijf of activiteit, met verzekeringsoplossingen op jouw maat. Maar we gaan verder dan louter het aanbieden van verzekeringsproducten. Hoe maken wij precies het verschil? Je aansprakelijkheid Als ondernemer ben je het gewend om het heft in handen te nemen. Risico’s nemen hoort daar nu eenmaal bij. Maar het is cruciaal dat je die risico’s optimaal afdekt. Een kwalitatieve aansprakelijkheidsverzekering is daarbij een must. Een schadeclaim van een klant of leverancier kan de continuïteit van je bedrijf immers in het gedrang brengen. De verzekeringsoplossing die je aansprakelijkheid afdekt, moet naadloos aansluiten bij je activiteiten. Waarop moet je bijvoorbeeld letten? • Zijn al je activiteiten wel opgenomen in je aansprakelijkheidsverzekering? Vergeet niet dat er continu nieuwe technieken en producten gelanceerd worden en dat jouw activiteiten doorheen de tijd kunnen uitbreiden. Niet alleen je hoofdactiviteiten zijn van belang, ook je nevenactiviteiten. • Tot welke bedragen dekt de polis? Gelden er sublimieten voor specifieke activiteiten of risico’s? • Welke vrijstellingen zijn van toepassing ? • Bevat jouw verzekering wel voldoende waarborgen voor een bepaalde werf of opdracht? Of is er een tijdelijke extra dekking nodig via een excess layer? • Wordt er dekking verleend voor (foutloze) aansprakelijkheid in het kader van artikel 544? • Houdt je polis ook rekening met onderaannemers? Bij Beyers-Vanheule hoeft je dit niet allemaal zelf te controleren. Wij bekijken samen met jou wat je precies nodig hebt en werken een uitgebreide aansprakelijkheidsverzekering uit. 4

5

Alle BouwplaatsRisico’s (ABR) Bij een bouwproject zijn vaak heel wat partijen betrokken. Als er iets misgaat, kan dit dan ook tot heel wat discussies leiden over de aansprakelijkheid van het probleem. En gelet op de trage voortgang van justitie in ons land, kunnen bouwgeschillen soms jaren aanslepen. Met een verzekering Alle Bouwplaatsrisico’s (ook wel ABR-verzekering genoemd) worden dergelijke discussies en eventuele bijhorende vertragingen eenvoudig vermeden. De ABRverzekering dekt immers de volledige werf, inclusief alle bouwactoren. Vergelijk het gerust met een omniumverzekering voor een bouwproject. Als je een ABRverzekering hebt, zijn dan alle zorgen van de baan? Ja, als je ervoor zorgt dat je ABR-polis perfect op punt staat en jij je natuurlijk houdt aan de wettelijke regels en veiligheidsvoorschriften. Maar in de praktijk merken we dat er regelmatig slordigheden plaats vinden, waardoor de ABR-verzekering niet tussenkomt bij schade. Waarover hebben we het bijvoorbeeld? • De ABR-verzekering is niet op tijd aangevraagd. De werken zijn al gestart en er is nog geen verzekering • Er werd geen plaatsbeschrijving opgemaakt. 6

BA10 wet-Peeters of zuivere decenale aansprakelijkheid • Bij een renovatieproject is er niet aan gedacht om ook bestaande zaken te verzekeren. • De oplevering wordt enkele maanden uitgesteld, maar de verlenging van de looptijd van de ABR-verzekering wordt vergeten … Je merkt het: het advies van een specialist biedt zeker een meerwaarde. Wij ontzorgen je tijdens de aanvraag van de ABR-verzekering en waken erover dat de waarborgen perfect beantwoorden aan je verwachtingen en noden. Sinds enkele jaren zijn alle actoren die deelnemen aan een bouwproject verplicht om zich te verzekeren voor hun tienjarige aansprakelijkheid op basis van de wet-Peeters alsook de intellectuele beroepen zijn hiertoe verplicht volgens de wet-Peeters-Ducarme. Bedoeling van deze wetten is om de bouwheer in geval van problemen te beschermen tegen de insolvabiliteit van een bij het bouwproject betrokken partij. Jammer genoeg zorgt de wet vandaag nog steeds voor heel wat vragen en onzekerheden bij bouwbedrijven. Bij Beyers-Vanheule gaan we samen met jou op zoek naar de beste oplossing: een abonnementspolis, een individuele of een globale werfpolis, … Wij wegen de voor- en nadelen 7

voor jou af en bezorgen je een concreet voorstel op maat. Ook helpen wij je bij het opvragen van de verplichte attesten. Voor grotere private en openbare werken is vaak een zuivere decenale verzekering verplicht. Hierbij overlopen wij het lastenboek, meer specifiek wat het verzekeringsluik betreft. Zo komen we tot de best mogelijke verzekeringsoplossing. Je krijgt van ons deskundig advies. Wij checken voor jou welke verzekeringsverplichting er op je rust en stellen je de gepaste dekking voor. Machinebreuk Naast mankracht spelen machines een essentiële rol bij veel projecten. Als één van die machines het begeeft, dan heb je dubbel pech: je betaalt voor de herstelling van het probleem en kunt tijdelijk de machine niet gebruiken! Een verzekering Machinebreuk op maat van jouw machinepark maakt dat jij je hierover geen zorgen hoeft te maken. Preventie Voorkomen is beter dan genezen. Je kent het gezegde wel. Maar zoals elk cliché bevat het veel waarheid. Je doet er goed aan om in te zetten op preventie: minder schadegevallen, minder lichamelijke letsels, minder kopzorgen … en mogelijk een betere premie voor bepaalde verzekeringen! • Inzake arbeidsongevallen bekijken we samen met een preventieadviseur of bepaalde risico’s verkleind kunnen worden. • Voor je brandverzekering doen we hetzelfde: we schatten de risico’s binnen je bedrijf in, analyseren deze en stellen maatregelen voor ter aanpassing waar dit nuttig kan zijn. Meer weten? Heb je nog vragen? Neem dan meteen even contact op met ons kantoor. We helpen je graag verder. 8

Jij focust op je handelsactiviteit, wij op de bescherming ervan Ongeacht welk product je verkoopt, de handelssector is in volle beweging. Consolidatiegolven, een toenemende onlineverkoop, vaak wijzigende regelgeving … het vraagt van jou als ondernemer dat je te allen tijde mee bent in het verhaal. Tegelijkertijd brengen die evoluties en trends ook nieuwe risico’s met zich mee. Een uitgekiend verzekeringspakket op maat van jouw activiteit is dan ook een must. Je gebouwen Je magazijn vertegenwoordigt een stevig kapitaal. Daarom is het belangrijk om dit veilig te stellen via een uitgebreide brandverzekering. Die beschermt niet alleen tegen brand, maar ook tegen waterschade, storm en hagel, en nog heel wat andere risico’s. Maar gewoon een brandverzekering onderschrijven volstaat niet. Het komt er ook op aan om voldoende preventiemaatregelen te nemen, zodat de kans op een zware schade zo klein mogelijk wordt (zie ook verder in dit artikel). Wij helpen je alvast met het systematisch opvolgen van je brandverzekering, zowel qua waarborgen als qua verzekerde bedragen. Dat is geen overbodige luxe als je stock regelmatig wijzigt of als je bijvoorbeeld extra activiteiten lanceert. Bedrijfsschade Een verzekering Bedrijfsschade wordt wel eens de levensverzekering van een onderneming genoemd. Dit is dan ook de ideale aanvulling op je brandverzekering. Wordt je bedrijf het slachtoffer van bijvoorbeeld een brand en staan je activiteiten plots op een veel lager pitje, dan bezorgt je bedrijfsschadeverzekering je onderneming een levensader. Ze verzekert als het ware de continuïteit van je bedrijf. 9

10

Je aansprakelijkheid Eén van je medewerkers botst met zijn heftruck tegen een wagen terwijl hij goederen wil laden. Uw reclamebord waait omver tegen een passerende voetganger. Het zijn maar enkele voorbeelden van hoe je aansprakelijkheid als handelaar wordt ingeroepen. Een verzekering BA Uitbating dekt deze risico’s af. Vergeet niet dat klanten en leveranciers veel sneller claims indienen dan vroeger. Ook als je niet aansprakelijk bent, kunnen de verdedigingskosten in de duizenden euro’s lopen. Een rechtsbijstandsverzekering dekt niet enkel je verdedigingskosten, maar kan je ook juridisch advies geven. Transport Tijdens het transport van je producten kan er heel wat misgaan. Een ongeval kan zorgen voor schade aan jouw voertuig of dat van de tegenpartij, maar ook de lading kan beschadigd raken. Samen met jou zorgen we voor een uitgebreide goederenverzekering en een optimale dekking voor je volledige wagenpark. Je werkmateriaal Ook voor je werkmateriaal (heftruck, kraan, laadsystemen ...) helpen we je: van de inschrijving tot het afsluiten van de verplichte aansprakelijkheidsverzekering. Tevens gaan we na of we dit werkmateriaal kunnen verzekeren in het kader van een verzekering Machinebreuk, zodat je een maximale bescherming geniet. Zijn je IT-risico’s afgeschermd? IT is ver doorgedrongen in al onze activiteiten. Misschien is deze situatie heel herkenbaar: je stockbeheer is volledig geautomatiseerd. Ook verkoop je bepaalde producten online. Plots wordt je IT-infrastructuur aangevallen vanuit cyberspace. Je hele netwerk ligt plat. Het zal je heel wat tijd en een bom geld kosten om terug operationeel te worden. En wat gebeurt er in tussentijd met je klanten en leveranciers? Cyberrisico’s zijn meer dan ooit actueel. Elke onderneming loopt het risico aangevallen te worden, ook die van jou. Neem je voorzorgen en onderschrijf een uitgebreide cyberverzekering. Die ondersteunt je niet enkel op financieel vlak, maar helpt je ook bij het screenen van je belangrijkste IT-risico’s. Inzetten op preventie Schade voorkomen levert je heel wat voordelen op: minder lichamelijke letsels en materiële schade, minder overlast en kopzorgen, mogelijk een lagere premie voor je verzekeringen, Doorlichting van je verzekeringsportefeuille? Wil je graag weten of je verzekeringsportefeuille up-to-date is en er geen hiaten in voorkomen? En of je wel een correcte premie betaalt? Laat ons jouw verzekeringspakket doorlichten. 11

Een verzekeringsportefeuille op maat van industriële risico’s Beyers-Vanheule heeft een hart voor zijn klanten. Een hart is niet enkel een symbool van liefde en zorg, maar ook hét belangrijkste orgaan in ons lichaam. Voor industriële bedrijven komt het er dan ook op aan om hun kloppend hart, hun machinepark en hun IT-infrastructuur dus, goed te verzekeren, net als alle andere bedrijfsrisico’s uiteraard. Brandverzekering – bedrijfsschade - machinebreuk Als industriële onderneming is het belangrijk om je kantoren, productie- en opslagplaatsen te beveiligen tegen brand, waterschade, natuurrampen en andere risico’s. Als je stock verloren gaat, verlies je een bom geld. Maar als je machinepark zwaar getroffen wordt, dan is je bedrijf gedurende langere tijd uit de running. En dan zijn de financiële gevolgen nog veel zwaarder. Daarom heb je een meervoudige bescherming nodig: • een brandverzekering voor al je gebouwen en de inboedel (incl. voorraden) • een verzekering Machinebreuk voor je machinepark en je productiesystemen • een bedrijfsschadeverzekering als aanvulling op je brandverzekering en op je polis Machinebreuk: deze voorziet in een vergoeding voor winstderving bij een gewaarborgd schadegeval De combinatie van deze contracten en ons gespecialiseerd advies is jouw beste bescherming. Zo zorgen we er niet alleen voor dat de dekkingen naadloos aangepast zijn aan jouw behoeften, maar volgen we ook nadien verder alles op. Zo blijven de verzekerde waarborgen en bedragen overeenstemmen met de realiteit in jouw bedrijf. Bovendien geven we je ook waardevolle suggesties voor preventiemaatregelen. 12

Je aansprakelijkheid Als ondernemer loop je steeds het risico dat je in een conflict betrokken raakt en je aansprakelijkheid geclaimd wordt. Klanten worden steeds mondiger en aarzelen veel minder lang dan vroeger om een juridische procedure op te starten. Ook met leveranciers of partners kunnen er discussies ontstaan. Bovendien zorgt de snel wijzigende wetgeving ervoor dat je aansprakelijkheid continu evolueert. Redenen genoeg dus om je aansprakelijkheid af te dekken via passende verzekeringen. We denken daarbij aan de verzekering BA Uitbating, BA na levering, BA toevertrouwde goederen en Rechtsbijstand. Die laatste is zeker geen overbodige luxe: de kosten voor je verdediging swingen al snel de pan uit. Met een rechtsbijstandverzekering bescherm je jezelf op financieel vlak en heb je nog steeds een vrije keuze van advocaat. Een interessante aanvulling op je aansprakelijkheidsluik is een recallverzekering. Stel dat er in jouw producten een technische fout zit, waardoor je ze om veiligheidsredenen allemaal moet terugroepen. Je BA-verzekering dekt enkel de gevolgschade aan derden. Voor de kosten die je moet maken om alle producten terug te roepen en ze aan te passen of te vernietigen, draai je zelf op. Tenzij je een recallverzekering afgesloten hebt. Het maakt een wereld van verschil … 13

Transport Verdeel je jouw producten zelf of reken je hiervoor op externe logistieke dienstverleners? Wat als er schade ontstaat tijdens het transport of bij een tijdelijke opslag? Zijn alle momenten in de volledige keten verzekerd: van bij het verlaten van je bedrijf tot en met de levering bij de klant? Wat zeggen de contracten die je met klanten, leveranciers en partners sloot hierover? Alles hangt immers samen. Wij overlopen alle aspecten en staan jou bij in het uitwerken van een maximale bescherming, zowel van je goederen als van je wagenpark! Je werkmateriaal Ook voor je werkmateriaal (heftruck, kraan, laadsystemen ...) kan je op ons terugvallen, van de inschrijving tot het afsluiten van de verplichte aansprakelijkheidsverzekering. Ook bekijken we of we je werkmaterieel kunnen verzekeren via een polis Machinebreuk. Heb je nog vragen? Bel of mail ons meteen. We helpen je met plezier verder. 14

Optimale bescherming voor transportondernemingen Een transportbedrijf is vandaag veel meer dan louter een onderneming die goederen van punt A naar punt B brengt. Transportbedrijven zijn door een uitbreiding van hun activiteiten en diensten globale logistieke serviceverleners geworden, die flexibiliteit hoog in het vaandel dragen. Het spreekt dan ook voor zich dat je verzekeringsportefeuille hier maximaal op moet inspelen. Voertuigenpark Het wagen- of voertuigenpark is en blijft voor veel transportondernemingen natuurlijk de centrale spil in hun bedrijfsvoering. Met Beyers-Vanheule helpen we je met de verplichte verzekeringen voor alle voertuigen. Ook omniumwaarborgen (veelal in eerste risico) en bestuurdersverzekeringen zijn belangrijk. We herbekijken de polissen regelmatig. Zo is het bijvoorbeeld aangewezen om elk jaar de verzekerde waarde in de omniumverzekeringen te verlagen, zodat die beter afgestemd is op de realiteit. Machinebreuk Gelet op de veelzijdigheid van veel transportondernemingen gebeurt het vaak dat op vrachtwagens specifieke hijskranen of laad- en lossystemen gemonteerd worden. Om die goed te beschermen, is een verzekering Machinebreuk een must. Dit is een maatwerkoplossing, waarvoor wij jou met raad en daad bijstaan. Je aansprakelijkheid Welke contracten heb je gesloten met onderaannemers? Je verzekeringsportefeuille moet immers perfect aansluiten op de overeenkomsten die je afgesloten hebt met klanten, onderaannemers en leveranciers. Alleen dan is je aansprakelijkheid optimaal afgeschermd. Wij zorgen ervoor dat je samenwerkingsovereenkomsten, aansprakelijkheden en verzekeringen perfect bij elkaar passen. 15

Een aansprakelijkheidsverzekering Transporteur is daarvoor de basis. Maar er is meer … Als transporteur val je onder de CMR-wetgeving en ben je dus verantwoordelijk voor de goederen die je van A naar B vervoert. Wij gaan de waarborgen binnen de CMR-waarborg na en beschermen deze goederen tegen schade en/of diefstal. Maar als je met onderaannemers samenwerkt, kan ook een aanvullende TPU-dekking zeer wenselijk zijn. Voor veel ondernemers is dit nog een onbekend en onderschat risico. In functie van jouw specifieke activiteiten (gaat het enkel over transport, of ook over opslag, hijswerken, …?) is het belangrijk om je aansprakelijkheid als ondernemer goed af te dekken. Gebruik je regelmatig materiaal van derden dan kan een container/traileraansprakelijkheid nodig zijn. Wij bekijken het voor jou. Meer weten? Contacteer ons voor een afspraak. We nodigen je uit voor een lekkere kop koffie en bespreken samen jouw vragen. 16

Bescherm je human capital Als werkgever ben je verplicht om een arbeidsongevallenverzekering te onderschrijven voor je personeel. Die polis ziet er op het eerste gezicht bij alle verzekeraars quasi identiek uit … maar let op: de details maken het verschil. Waarop moet je specifiek letten? • Om ervoor te zorgen dat je medewerkers echt volledig financieel beschermd zijn, onderschrijf je best een aantal uitbreidingen in je arbeidsongevallenverzekering. Het verzekerd loon in de arbeidsongevallenverzekering wordt immers afgetopt. Wij bekijken of zo’n uitbreiding voor jouw bedrijf nuttig is. • Is thuiswerk gedekt in je bestaande verzekering? Sinds corona is thuiswerk immers nog veel belangrijker dan vroeger. • Wat als je personeel naar een evenement of feestje van jouw bedrijf komt, bv. rond Nieuwjaar? Is dit gedekt in de arbeidsongevallenpolis? Wij gaan het voor je na. • Is het mogelijk om bepaalde risico’s te verkleinen? Wij checken via een preventieadviseur of en hoe dat mogelijk is. Dit bespaart je afwezigheden en kopzorgen én levert je een lagere premie op voor je arbeidsongevallenverzekering! Vragen? Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak. 17

Verdediging van jouw belangen als ondernemer Een klant weigert zijn factuur te betalen. Nochtans heb je hem volgens de regels van de kunst geholpen en komt het factuurbedrag perfect overeen met het bedrag op de offerte. Er zit niks anders op dan een advocaat onder de arm te nemen. Maar is het sop de kool wel waard? 18 Bij graafwerken wordt een electriciteitskabel geraakt. Je bedrijf ligt een hele dag en loopt hierdoor heel wat schade op. Door een kortsluiting is er brand in je kantoor. De brandverzekeraar weigert vergoeding of beperkte vergoeding. Op zo’n moment heb je een conflict met je brandverzekeraar. Bij infrastructuurwerken wordt uw lichtreclame op de voorgevel beschadigd. Op zo’n moment is het belangrijk dat jouw belangen optimaal verdedigd worden. Een uitgebreide rechtsbijstandsverzekering is dan ook onmisbaar! Wij zorgen voor een rechtsbijstandsverzekering • op maat van jouw activiteit • met uitgebreide waarborgen (bv. ook contractuele geschillen, arbeidsconflicten, …) • tegen een scherpe premie • met aandacht voor bemiddeling • met een vrije keuze van advocaat Meer weten over een rechtsbijstandsverzekering? Contacteer ons meteen voor een afspraak.

Verdedig je IT-netwerk tegen cybercriminelen Je IT-netwerk is het kloppende hart van je bedrijf. Zorg voor een stevige bescherming tegen cybercriminaliteit. Want als je IT getroffen wordt, is de kans reëel dat je bedrijf een tijd volledig lam ligt. Wij bekijken samen met jou de risico’s en bezorgen je een voorstel voor een uitgebreide cyberverzekering. Een absolute must als je het sterk toenemende aantal cybermisdrijven ziet. 19

Bescherm je privévermogen Bestuurdersaansprakelijkheid is voor veel zelfstandigen en bedrijfsleiders een ver-van-mijn-bed-show. Ze liggen er niet wakker van. Maar dat is niet terecht! Vergeet niet dat je als ondernemer aan heel wat uiteenlopende regelgevingen moet voldoen en tal van relaties (klanten, leveranciers, …) onderhoudt. Je aansprakelijkheid als bestuurder kan dus al snel in het gedrang komen. Een kwalitatieve verzekering Bestuurdersaansprakelijkheid schermt je privévermogen af van eventuele claims. Beperk je inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid Word je als zelfstandige arbeidsongeschikt, dan val je terug op een uitkering van Vadertje Staat. En geloof ons, daarmee geraak je niet ver. Het verschil met je normale loon is groot. Maar dat is niet alles: niet alleen dalen je inkomsten, veel van je kosten blijven min of meer dezelfde. Meer nog, de kans dat je met je bedrijf extra geld moet uitgeven om jou te vervangen, doet die kosten nog toenemen. Je hebt er dus alle belang bij om jezelf en je bedrijf financieel te beschermen. • Voor jezelf sluit je een verzekering Gewaarborgd inkomen af: die keert een maandelijkse rente uit als je arbeidsongeschikt bent. De premies zijn fiscaal aftrekbaar als beroepskost. • Voor je bedrijf is een Omzetverzekering/Keyman-verzekering de beste oplossing. Zo is je onderneming financieel gewapend tegen het tijdelijk uitvallen van een sleutelfiguur. Bel of mail ons voor een offerte op maat. 20

21

Bezorg jezelf een financieel zorgeloze oude dag Als je na je pensionering je levensstandaard wil behouden, dan zal je zelf voor een aanvullend pensioen moeten sparen. Je wettelijk pensioen alleen zal niet volstaan. Als ondernemer beschik je over verschillende mogelijkheden om een aanvullend pensioenspaarkapitaal op te bouwen: • Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (je betaalt de premies zelf of via je vennootschap) • Individuele Pensioentoezegging (IPT, enkel voor zelfstandigen met een vennootschap) • Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (enkel voor zelfstandigen zonder vennootschap) Wij becijferen in detail welke fiscale ruimte er voor jou beschikbaar is en stellen je een pensioenplan op maat voor. Contacteer ons voor een afspraak. 22

Win the war for talent Als werkgever is het geen sinecure om je vacatures met de juiste profielen ingevuld te krijgen. De concurrentie is bikkelhard en er wordt gestreden om elke young potential. Extralegale voordelen kunnen zeker een handje helpen om kandidaten in jouw richting te duwen. Wij kunnen je alvast enkele mooie collectieve verzekeringscontracten voorstellen voor je medewerkers: Hospitalisatieverzekering Een ziekenhuisopname kost handenvol geld. Werknemers die zo’n hospitalisatieverzekering via hun werkgever krijgen, waarderen dit dan ook zeer sterk. Ambulante kosten Ook al beschikken we over een vrij uitgebreide ziekteverzekering (Riziv), toch betaal je voor zowat elke medische tussenkomst remgeld. Je kan via een collectieve verzekering Ambulante Kosten dit remgeld verzekeren voor jouw medewerkers. Een mooi financieel voordeel voor je personeel én ongetwijfeld een extra motivatie. Groepsverzekering Het wettelijk pensioen staat onder druk. Zelf sparen voor later is dus de boodschap. Je werknemers kunnen dit fiscaal voordelig doen via het pensioen- of langetermijnsparen, of jij kunt dat doen voor hen. Een groepsverzekering bezorgt hen immers op hun wettelijke pensioenleeftijd een aanvullend pensioenkapitaal. Dat is alvast een stevige stap in de goede richting. Wil je bepaalde key-medewerkers extra belonen? Dan kan je voor hen een individuele pensioentoezegging afsluiten. Meer info? Wij bespreken samen met jou je verwachtingen en stellen nadien een gedetailleerde offerte op. Heb je nog vragen? Bel of mail ons dan meteen. 23

Waarom kiezen voor Beyers-Vanheule? • Als verzekeringsmakelaar werken we op een onafhankelijke manier samen met verschillende verzekeraars. Wij verdedigen in de eerste plaats jouw belangen, niet die van de verzekeraar. • Wij screenen de markt op zoek naar de best mogelijke verzekeringsoplossing voor jou inzake prijs/kwaliteit. • Ons team bestaat uit ervaren, gespecialiseerde professionals. • Schadedossiers worden door onszelf geregeld! Ook bij een expertise staan wij aan je zijde. • Wij zijn flexibel en uiterst toegankelijk. Je kan ons 24/7 bereiken! • Ons kantoor is gevestigd in Zele. We kennen de regio dan ook door en door. • Je kan zelf je verzekeringsportefeuille te allen tijde online consulteren. Heb je vragen, dan staan we steeds ter beschikking. Beyers-Vanheule, Dendermondebaan 181, B-9240 Zele T 052 44 41 22 info@beyersvanheule.be www.beyersvanheule.be FSMA 17208 Wil je graag een vrijblijvend gesprek over je verzekeringsportefeuille? Bel ons dan zeker op 052 44 41 22 of stuur een e-mail naar info@beyersvanheule.be. We helpen je graag verder.

1 Online Touch

Index

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
Home


You need flash player to view this online publication