11

JONG&AMBTENAAR Top 5 gebruikte en meest effectieve instrumenten om mobiliteit te bevorderen in 2017 % gebruikt 85 73 61 54 47 194 Ontwikkelgesprekken Uitleen/Detachering Loopbaangesprekken met loopbaanadviseur Loopbaanoriëntatietrajecten/ loopbaantrainingen Stages (intern/extern) 1 2 3 4 5 meest effectief Ontwikkelgesprekken Loopbaangesprekken met loopbaanadviseur Uitleen/Detachering Loopbaanoriëntatietrajecten/ loopbaantrainingen Interne of regionale ontwikkelen loopbaansite Aantal gemeenten 72 40 39 30 18 170 Bron: Enquête Personeelsmonitor 2017, bewerking Etil/Panteia vuld, wat de mogelijkheid biedt om je werk meer tijd- en plaatsonafhankelijk te kunnen doen. Met daarbinnen veel professionele, eigen ruimte – én met de zekerheid van een vaste baan.’ KEIHARD ONDERHANDELEN? Nu hebben gemeenten in de afgelopen jaren meer moeite om bepaalde functies in te vullen. Vooral voor ict, ruimtelijke ordening, bouwkundige en financiële functies is de vraag op de arbeidsmarkt hoger dan het aanbod. In het bedrijfsleven verdien je gewoon meer dan bij de overheid. Maar is het, nu de arbeidsmarkt krapper wordt, ook verstandig om als aankomend jonge ambtenaar stevig het gesprek in te gaan, met harde (financiële) eisen? Geelkerken: ‘Het is altijd goed om te kijken wat je waard bent en of de ander bereid is dat te bieden. Maar ga vooral bij jezelf na waar je blij van wordt. Want als ict’er kun je in het bedrijfsleven inderdaad meer verdienen dan bij de overheid. Maar word je blij van een hoog salaris als je dingen moet doen waar je geen flow van krijgt? Of word je blij van engagement, met werk waar ook aandacht is voor persoonlijke ontplooiing en ontwikkeling?’ Geelkerken signaleert dat gemeenten wel hun best moeten doen om gelijke tred te houden met de technologische ontwikkelingen. Jongeren willen niet werken met verouderde apparatuur, verouderde systemen. Dat ziet ook Roos Wouters, politicoloog en adviseur voor overheid en bedrijfsleven voor arbeid- en organisatievernieuwing. De vernieuwingen die zij voorstaat, leiden tot betere prestaties van zowel organisatie als medewerker, meer werkplezier en een optimale ontplooiing van talent. ‘Jongeren zijn vooral veeleisend wat betreft de technologische middelen’, vertelt Wouters. ‘Ze bepalen zelf waarmee ze werken. En als ze met verouderde materialen moeten werken, snappen ze echt niet waarom. Wil de overheid aantrekkelijk zijn voor jongeren, dan moet ze meer focussen op technologi11 sche innovaties. Niet alleen met leuke pilots, maar met structurele, vernieuwende projecten. Helaas mislukken die bij de overheid nogal eens.’ NIET OVER DE KOP WERKEN Roos Wouters heeft wel een waarschuwend woord voor jongeren die bij de overheid willen werken. ‘Ik zie bij gemeenten vaak jonge ambtenaren werken met veel idealen. Ze willen zaken veranderen, en kiezen daarom deze baan. Ik zie dat ze zich dan, uit puur enthousiasme, volledig over de kop werken. Zeker nu de gemeenten het flexibele, nieuwe werken hebben ingevoerd. Jongeren vinden dat aan de ene kant fijn, want ze zijn gewend overal en altijd te kunnen werken. Maar ze willen ook graag leren, bijvoorbeeld van oudere collega’s. Dan is het weer niet makkelijk als die collega’s vaak niet “vindbaar” zijn. Gelukkig zijn jongeren die willen leren brutaal genoeg om onmiddellijk op de hoogste baas af te stappen en deze voortdurend te vragen wat hij ervan vindt. Ze hebben geen enkele gene. Jongeren zijn gewend aan continue feedback, dat vinden ze normaal. Mijn tip aan jongeren: vraag aan iedereen overal raad. Organiseer je eigen feedback. Omdat er bij de overheid weinig focus wordt aangebracht, zie ik jonge medewerkers tegelijkertijd met alles en niets bezig. Dat is toch anders als in het bedrijfsleven, waar meer doelgerichtheid en structuur is. Idealisten die hard werken, maar hun ideaal nooit kunnen bereiken, raken sneller teleurgesteld en opgebrand.’ DE CIJFERS IN DIT ARTIKEL KOMEN UIT DE PERSONEELSMONITOR GEMEENTEN 2017 VAN HET A+O FONDS GEMEENTEN. DIT FONDS DOET JAARLIJKS ONDERZOEK NAAR DE GEMEENTELIJKE ARBEIDSMARKT. HET A+O FONDS BEVORDERT EN ONDERSTEUNT VERNIEUWENDE ACTIVITEITEN OP HET GEBIED VAN ARBEIDSMARKT EN HRM-BELEID. KIJK OP WWW.PERSONEELSMONITOR2017.AENO.NL

12 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication