42

JONG&AMBTENAAR ‘Werken bij de overheid ligt me’ G abriella Boehmer (25) werd geen klinisch psycholoog, zoals haar voor ogen stond: ‘Ik vond mezelf na mijn bachelor nog te jong om als behandelend psycholoog te werken.’ Met een master verbreedde ze haar vaardigheden. ‘Ik wilde daarna met maatschappelijk relevante onderwerpen aan de slag.’ Ze twijfelde aanvankelijk of zij als young professional wel bij een gemeente moest willen werken: ‘Vanuit het vooroordeel dat het wat suf is en alles lang duurt’. Maar na een werkervaringsplaats bij de gemeente Gemert-Bakel ontdekte ze dat werken bij de overheid haar lag. In Veenendaal wordt dat bevestigd: ‘Ik houd me met veel verschillende onderwerpen bezig.’ Met andere organisaties onderzoekt ze bijvoorbeeld hoe mensen die ondersteuning nodig hebben, langer zelfstandig kunnen blijven wonen. Ze is contactpersoon voor het fonds maatschappelijke initiatieven dat inwoners financieel en anderszins ondersteunt als zij activiteiten willen ontplooien voor kwetsbare inwoners, en is bij allerhande andere onderwerpen betrokken. NAAM: Gabriella Boehmer LEEFTIJD: 25 jaar FUNCTIE: Beleidsmedewerker Sociaal Domein (maatschappelijke ondersteuning) BIJ: Gemeente Veenendaal OPLEIDING: Bachelor Psychologie en master Gedragsverandering (Radbouduniversiteit Nijmegen) Heeft zij in haar dagelijks werk iets aan die studie psychologie? ‘Ja. Niet aan alle inhoudelijke kennis, maar wel dat ik gewend ben aan projectmatig werken en om vanuit verschillende invalshoeken een onderwerp te bekijken.’ Inmiddels merkt ze dat deze werkomgeving dynamischer is dan ze vroeger dacht: ‘Hier maken we keuzes die belangrijk zijn voor inwoners.’ Gabriella is actief bij de Veense Young Professionals, gemeenteambtenaren onder de 36 jaar. ‘Het is fijn als je over bijvoorbeeld carrièrestappen kunt praten met mensen in dezelfde levensfase.’ Daarnaast is het ook gezellig: ‘Binnenkort hebben we een collegetour à la Twan Huys, waarbij we burgemeester en wethouders van alles mogen vragen en hen op een laagdrempelige manier beter kunnen leren kennen.’ ‘Zorg dat je de gunfactor hebt’ T weeënhalf jaar werkte Enez Dursun (28) bij diverse vestigingen van de Rabobank. ‘Ik was adviseur particulieren. Dan heb je veel klantcontacten. Over leningen, over een akte van overlijden, als een pas is geblokkeerd. Ik vond het werk leuk, klanten zo goed mogelijk helpen, geeft me voldoening.’ Tijdens zijn aanstelling veranderde de aanpak van de bank, merkte hij. ‘We konden minder regionaal werken, het beleid werd landelijker.’ Het helpen van mensen veranderde in ‘zo veel mogelijk verkopen’. Er kwamen scherpe targets over het aantal telefoontjes dat dagelijks afgehandeld moest worden en bijvoorbeeld het gewenste aantal verzekeringen dat aan de man moest worden gebracht. ‘Dat commerciële vond ik steeds minder aantrekkelijk.’ Tijdens zijn studie had hij stage gelopen bij de gemeente Gorinchem, en hij kon als coördinator op de afdeling financiën aan de slag. ‘Ik zit hier op mijn plek. Bij de bank heb ik veel geleerd op het gebied van klantcontacNAAM: Enez Dursun LEEFTIJD: 28 jaar FUNCTIE: Coördinator afdeling financiën / team advies & control BIJ: Gemeente Gorinchem OPLEIDING: Bedrijfseconomie, Hogeschool Rotterdam ten, dat kan ik hier goed gebruiken in mijn omgang met collega’s. Het gaat erom hoe je mensen benadert: heb je de gunfactor, zodat je informatie op tijd en volledig aangeleverd krijgt.’ Hij gaat elke dag met veel plezier naar zijn werk. Het is zeker geen jonge organisatie, constateert hij. ‘We zijn met ongeveer dertig mensen onder de 35 jaar, maar die groep groeit wel.’ De jongeren hebben zich georganiseerd als JAGG, Jonge Ambtenaren Gemeente Gorinchem. ‘We nemen allerlei initiatieven; verzorgen een introductie voor nieuwe medewerkers, organiseren workshops en af en toe een koffiecorner.’ Dat zorgt voor goed onderling contact. ‘We hebben eind september de JANE-award in de wacht gesleept! Ons jonge-ambtenarennetwerk valt op vanwege enthousiasme, nieuwsgierigheid, doorzettingsvermogen en lef.’ 42

43 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication