68

JONG&AMBTENAAR NAAM: Paul den Otter DANK DAT JULLIE ALLEMAAL NAAR HET GEMEENTEHUIS VAN UTRECHT WILLEN KOMEN VOOR EEN KRINGGESPREK. JULLIE KOMEN UIT ALLE WINDRICHTINGEN. HOE HEBBEN JULLIE ELKAAR LEREN KENNEN? PLEUN: ‘We zijn tegelijk begonnen in 2012 met het traineeschap. De gemeenten Geldrop-Mierlo, Haarlem, Haarlemmermeer en Den Helder hadden een gezamenlijk opleidingsprogramma, waarvoor JS Consultancy het recruitment heeft gedaan. Zij hebben ons in een “klasje” opgeleid.’ SLADJANA: ‘Ik val hier een beetje buiten. Amsterdam heeft een eigen traineepool: allemaal mensen die bij de gemeente Amsterdam werken. Wel werkten we samen met regionale traineepools, met Almere, Haarlemmermeer en Zaanstad. Er lopen zoveel traineepools door elkaar heen, dat je het soms zelf niet meer precies weet.’ PLEUN: ‘In Geldrop waren we maar met twee trainees. Vandaar dat samenwerken met andere gemeenten beter is.’ MARLOU: ‘Ik heb het traineeprogramma De Toekomst van Brabant gedaan. Dit heeft ook een eigen opleidingsprogramma, met veertig trainees verspreid over verschillende overheidsorganisaties in Brabant.’ TOEN JULLIE ALS TRAINEE BEGONNEN, WAS ER ECONOMISCHE CRISIS. GEMEENTEN MOESTEN BEZUINIGEN, ER WAS OVERAL WEINIG WERK. JULLIE HADDEN HET VAST MOEILIJK OM ERTUSSEN TE KOMEN. PLEUN: ‘Je moest maar zien waar je kon werken. Gemeenten en recruiters konden kritisch zijn op elke sollicitant. Nu is de economie weer booming en kom je er makkelijker tussen. De tijd is gelukkig veranderd.’ SLADJANA: ‘Ik was in Amsterdam één NAAM: Sladjana Mijatovic LEEFTIJD: 31 jaar aaar WAS TTRAINEE BIJ:: gemeeene te Amsteerrddamm WERRKTK NU BIJ:: BPD EEuurope, het vvooormmaliigeg Bouwwfondds OPLEIDING: Bouwkunde, TU Delft LEEFTIJD: 29 jaar WAS TRAINEE BIJ: geemeenntte Haaarllemm WERKKTT NU BIJ:J addvviese bureaau Oveer Mo M rgen als adviseur OP O LEIDDINNG: Beesttuuursrs- enn orggan sisatiewetenschap, Universiteit Utrecht van de 1770 sollicitanten voor het traineeschap. Inmiddels is het aantal trainee-sollicitanten gehalveerd. Nu is het echt weer een uitdaging voor gemeenten om medewerkers te vinden. Toen wij begonnen, hadden ze een luxepositie op de arbeidsmarkt.’ PAUL: ‘Ik pendelde tussen Utrecht en Haarlem en moest drie uur per dag rei68 zen, dat had ik graag over voor een uitdagend traineeschap. De selectie van het traineeschap verliep via een soort Idols-route…’ ALLEMAAL: ‘Jaaa!!!’ ANNA-MARIA: ‘Bij Hollands Kroon hebben ze zelfs een soort Voice of Holland georganiseerd, compleet met omdraaiende stoelen. Je moest een

69 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication