71

JONG&AMBTENAAR coalitiepartijen een begroting willen maken, is er gesprek tussen wethouder en ambtenaren over hoe we dat op een goede manier kunnen doen.’ MARLOU: ‘De charme van een kleine gemeente is dat je in direct contact staat met je omgeving. Zo spreek ik regelmatig individuele bewoners, die soms tussen alle wetten en regels blijken te vallen. Heel confronterend, maar ik kan ze wel verder helpen – waarbij je soms van de regels moet durven afwijken. Het is niet aan mij om dan de besluiten te nemen, maar ik kan via de korte lijnen in de gemeente wel de urgentie van zo’n inwoner duidelijk maken.’ PAUL: ‘Toch kunnen korte lijnen ook een valkuil zijn. Zo heb ik als trainee geleerd hoe je moet omgaan met de bestuurders en managers met elk hun eigen belangen. Je moet laveren tussen deze belangen bij het uitvoeren van je eigen opdracht. Zo is de één continu bezig nieuwe projecten op te zetten, terwijl de ander liever eerst “de basis op orde wil brengen”.’ IEDEREEN barst in lachen uit… gewerkt, maar dat bleek vrij abstract, terwijl ik het juist fijn vind om met veel mensen te werken, afwisselend en met eigen verantwoordelijkheid. Juist de processen rondom maatschappelijke vraagstukken vind ik interessant. Welke kanten zitten aan een probleem, hoe kies je welke oplossingen? Dat is wat je als ambtenaar mag doen.’ EIGENLIJK HEB JE NU MEER MACHT DAN OP DE BARRICADEN. PLEUN: ‘Ik heb er vooral lol in. Omdat ik in een kleine gemeente werk, ben ik in direct gesprek met raadsleden, wethouders en mensen in de wijken. Als de WAAROM MOETEN JULLIE NU ZO LACHEN? SLADJANA: ‘Het is echt een ambtenarenterm, de basis op orde brengen. Het betekent dat de organisatie en de politiek even geen greep of overzicht hebben op de situatie. Dus pel je net zolang af tot je weer grip hebt. En soms wordt het gebruikt als excuus. Ik werkte op de innovatie-afdeling en we wilden een nieuwe manier van werken implementeren. Maar de afdelingen werkten niet mee. Dan wordt gezegd: laten we nog twee jaar wachten, eerst de basis op orde brengen.’ MARLOU: ‘Het kan ook gaan over verschillende besluiten die in de loop der tijd zijn genomen. Zo kun je bij samengevoegde gemeenten aanlopen tegen verenigingen die in de ene gemeente totaal andere subsidievoorwaarden hadden dan in de andere. Dan wil je de 71 verschillen in kaart brengen en met elkaar de juiste basis weer afspreken.’ ANNA-MARIA: ‘Je verzandt wel snel in ambtelijke taal als je bij de overheid werkt. Voor je het weet, spreek je over bila’s, clusteroverleggen, opschalen... Mijn vriend is muzikant en ik vertelde eens onder het avondeten dat we op mijn werk iets hadden moeten escaleren. Hij keek me aan of ik gek was geworden. Je moet daar heel erg voorzichtig mee zijn, voor je het weet praat je altijd zo.’ HOE WAARDEVOL IS HET TRAINEESCHAP VOOR JULLIE GEWEEST? ANNA-MARIA: ‘Ik heb bij veel organisatieonderdelen van de gemeente kunnen meelopen. Zo kun je beter bepalen waar je goed in bent en je leert de organisatie kennen. Iedere afdeling heeft toch haar eigen cultuur. Zelf werk ik nu bij verschillende afdelingen en mijn kennis zorgt ervoor dat ik samenwerking sneller tot stand weet te brengen.’ PAUL: ‘Als student leerde ik organisaties van buiten kennen, op een abstract niveau. Als trainee zat ik er middenin en beleefde de krachten, de dynamiek en hoe het werkt om als ambtenaar zichtbare resultaten neer te moeten zetten. Ik kan me beter verplaatsen in het werk van ambtenaren en met welke belangen zij moeten omgaan. Als adviseur kan ik hen dan ook beter op maat bedienen, met de juiste producten en diensten.’ MARLOU: ‘Het traineeschap heeft mij geleerd om te reflecteren op mijn handelen en om bewust te worden van mijn omgeving. Zo leer je jezelf kennen en kunt beter bepalen welke baan bij je past. Het traineeschap is daarmee de ideale start van je loopbaan na de studie. Waar studie gericht is op inhoudelijke kennis, vult het traineeschap dit aan met persoonlijke kennis en vaardigheden. Ik gun iedereen zo’n start!’

72 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication