84

JONG&AMBTENAAR Gorinchem geeft energie HISTORISCHE STAD MET MODERNE UITDAGINGEN GORINCHEM IN 2032 Gorinchem heeft een historische binnenstad die met haar stadswallen de grootste vesting van Nederland vormt. De stad ligt centraal in Nederland en heeft een belangrijke centrumfunctie voor de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. Een stad en een omgeving met veel dynamiek en diversiteit. Recent is na een intensief participatietraject met en door inwoners, bedrijven en organisaties de Visie van de Stad opgesteld. Deze visie GO2032 is een belangrijke leidraad voor de ontwikkeling van Gorinchem op weg naar het jaar 2032, wanneer Gorinchem het 650jarig bestaan van haar stadsrechten viert. Uitgesproken ambities, die je ook terug vindt in het ‘Gorcums Akkoord’. De centrale opgaven zijn Bereikbaarheid & mobiliteit, Duurzaamheid & klimaat, Zorg & menselijke maat en Bestuurscultuur & samenwerking. De organisatie is sterk in ontwikkeling, waarbij vertrouwen, verantwoordelijkheid, openheid en samenwerking centraal staan. WERKEN BIJ DE GEMEENTE GORINCHEM Werken bij de gemeente Gorinchem betekent zaken oppakken. We doen dit voor onze inwoners en ondernemers, ook in de regio. We kijken altijd naar wat er mogelijk is. Zo zijn er de afgelopen tijd diverse projecten gestart en opgepakt. We ondernemen tal van initiatieven om duurzaamheid bij inwoners, bedrijven en zeker ook binnen de eigen organisatie te verbeteren. Een voorbeeld hiervan is de start van een ‘Participatielab Gorinchem’. Op verschillende plekken in de organisatie zijn collega’s bezig met participatie, interactie met inwoners. Het is de bedoeling door kennis en ervaringen te delen toe te groeien naar een intern kenniscentrum. ALLROUND EN GROOT NETWERK Door de schaal van Gorinchem hebben medewerkers de mogelijkheid om een breed scala aan taken en activiteiten op te pakken. Van de start van een opdracht tot de afronding van (bestuurlijke) uitvoeringsplannen. Daarbij zit je natuurlijk met diverse externe en interne partijen aan tafel. Het biedt medewerkers de mogelijkheid om een eigen netwerk op te bouwen. We zijn daar in Gorinchem een groot voorstander van. JAGG De afgelopen jaren hebben we in Gorinchem bewust gezocht naar vernieuwing en innovatie, waarbij er een relatief groot aantal jongeren in dienst is getreden. Deze jongeren hebben zich verenigd in het platform Jonge Ambtenaren Gemeente Gorinchem (JAGG). Zij ondernemen diverse activiteiten om het werken bij de gemeente Gorinchem nog interessanter en nog leuker te maken. De groep bestaat uit ± 20 medewerkers. Een van deze collega’s is Enez Dursun. Op pagina 42 vind je het interview met hem. Kijk voor meer achtergrondinformatie over het werken bij Gorinchem en actuele vacatures op de LinkedIn pagina van de gemeente Gorinchem. 84

85 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication