92

JONG&AMBTENAAR DANSEN MET JE CARRIÈRE Ze stapte over van één dag in de week werken bij de gemeente Haarlemmermeer en een bestuursfunctie bij de Jonge Democraten naar een rijkstraineeschap bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Lysanne van Schaik (23) is in september gestart met een nieuwe, landelijke carrièrestap. L ysanne krijgt landelijke bekendheid in hr-kringen als zij eind 2017 een prijsvraag wint bij het ministerie van Binnenlandse Zaken voor haar afstudeerscriptie over burn-outrisico’s bij jonge en oudere ambtenaren. Haar scriptie schrijft ze bij de gemeente Haarlemmermeer, waar ze daarna voor een dag in de week wordt aangenomen om het hr-beleid binnen de gemeente te helpen vormgeven. In het afgelopen jaar heeft ze een vitaliteitskalender gemaakt voor Haarlemmermeer. ‘De gemeente wilde iets doen aan de interne verzuimcijfers en een zo vitaal mogelijk medewerkersbestand’, vertelt Lysanne. De vitaliteitskalender is vlak voor haar vertrek omgedoopt tot ‘Lekker in je vel’, een programma met zowel fysieke als psychosociale aandacht voor het welbevinden van gemeentelijke medewerkers. Aan de fysieke kant bieden ambtenaren nu in Haarlemmermeer zelf workshops of cursussen aan, bijvoorbeeld yoga of sport. Lysanne heeft dit intern sterk gestimuleerd. ‘Aan de andere kant heb ik aandacht besteed aan de psychische gezondheid van medewerkers: hoe ga je op een goede manier het gesprek aan, hoe ga je na hoeveel verzuim psychosociaal van aard is. En wat kun je dan aanbieden als werkgever.’ Om werkdruk te bestrijden, kunnen medewerkers nu bijvoorbeeld een cursus timemanagement volgen. PASSIE En nu is ze rijkstrainee. Ze start het eerste half jaar bij de directie arbeidsverhoudingen, haar laatste half jaar zal ze werken bij een ander departement, een gemeente of in het buitenland. Ze zal zeker overal letten op hoe het staat met de vitaliteit, want ‘inmiddels is vitaliteit wel een soort passie van me geworden.’ Lysanne is uiterst tevreden over haar bestuursjaar bij de aan D66 verbonden Jonge Democraten. Maar politieke ambities 92 SCRIPTIEPRIJS ’WERKEN IN HET OPENBAAR BESTUUR’ De Scriptieprijs ‘Werken in het Openbaar Bestuur’ gaat naar de meest originele en beleidsrelevante afstudeerscriptie over werken in het openbaar bestuur. De prijs is een relatief nieuw initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om studenten te stimuleren onderzoek te doen op het brede terrein van arbeid en organisatie. Het ministerie reikt de prijs jaarlijks uit – voor het eerst tijdens het WERKcongres op 2 november 2017. Eind 2018 reikt het ministerie de scriptieprijs voor de tweede keer uit. Naast een geldbedrag is een onderdeel van de prijs: een dagje meelopen met een topambtenaar. Meer informatie over de scriptieprijs vind je op de Kennisbank Openbaar Bestuur: www.kennisopenbaarbestuur.nl heeft ze op dit moment niet. ‘Dat ik bij de Jonge Democraten betrokken raakte, komt doordat het aansluit aan bij mijn waarden; ik heb er ook leuke mensen leren kennen. Ik heb een jaar lang mogen meekijken hoe de politiek zaken aanpakt en veel goede dingen doet, maar ook hoe politieke spelletjes worden gespeeld.’ ‘Maar zo’n jaar in het bestuur van een jongerenorganisatie is ook vermoeiend. Vergaderingen kunnen zomaar laat eindigen in het café, en er wordt van je verwacht dat je vijf dagen beschikbaar bent, plus de weekenden. Nu vind ik het juist superleuk om de ambtenarij in te gaan en de andere kant van het verhaal te zien. Ik ben benieuwd hoe het is om als beleidsambtenaar bezig te zijn met de inhoud en met de uitvoering van het regeerakkoord.’

93 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication