100

JONG&AMBTENAAR ANNETTE HEEFT EEN PRACHTIGE SHITBAAN Poep, pies en hemelwater afvoeren en naar de juist plek dirigeren. Klinkt niet poëtisch. Maar het is serious shit! Annette Zwinderman kan er met humor en passie over vertellen. ‘E en prachtige shitbaan’, zegt ze over haar functie als beheerder Stedelijk Water in de gemeente Zeist. Ze heeft er zelfs een (openbaar) instagram-account aan gewijd, ladyintheshit. Daar zien we hoe haar taken, naarmate de klimaatverandering zich meer doet gelden, steeds belangrijker worden. En dat de functie steeds meer inhoud krijgt. Geneeskunde studeerde Annette eerst, ‘maar ik zat daar totaal niet m’n plek. Ik zocht een kleinschaliger opleiding en wilde de technische kant op. Ook weer niet té veel; civiele techniek ging boven m’n pet. Zo kwam ik uit bij watermanagement. Een schot in de roos. Dijken, oppervlaktewater, de bodem, riolering, de klimaatverandering; alles kwam voorbij in de opleiding.’ CAMERAATJE Officieel heet de afdeling waar ze werkt ‘beheer openbare ruimte’. ‘Mijn collega’s en ik zijn ervoor verantwoordelijk dat die openbare ruimte schoon, heel en veilig is. Ik zorg er onder andere voor dat delen van het rioolstelstel om de zoveel tijd worden geïnspecteerd met een cameraatje.’ Zijn er wortels ingegroeid? Ligt er puin in door instorting? Zijn buizen aan vervanging of reparatie toe? Dat zijn dan de zaken waar op gelet wordt. ‘Vorig jaar heb ik een gemeentelijk rioolplan laten schrijven. Behalve schrijven betekent dat ook veel overleggen: met de verantwoordelijke wethouder, raadsleden, met technici, het waterschap. Financiën vallen ook onder mij: van alle uitgaven aan het riool beoordeel ik of die in orde zijn.’ Anders dan velen denken is de riolering, die huishoudelijk en gemeentelijk afvalwater transporteert naar de waterzuivering, niet een taak van het waterschap, maar een gemeentelijke verantwoordelijkheid. Logisch, vindt Annette: ‘De gemeente staat dichter bij inwoners dan een waterschap. Dat beheert een veel groter gebied. Daarnaast zijn we als gemeente ‘ Ondergrondse rioolwereld komt steeds meer boven het maaiveld’ eigenaar van lokale wegen, dus de combinatie ligt voor de hand. Zeker bij het plannen van werkzaamheden is dat heel handig.’ Daarnaast draagt zij ook bij aan publieksvoorlichting. ‘Niet alleen over werkzaamheden, maar ook om inwoners te informeren over het zelf klimaatactief maken van een deel van hun riolering. Door regenwater van hun dak af te koppelen en te laten infiltreren in hun tuin. Of door een groen dak aan te leggen. Dat werkt tegen wateroverlast, draagt bij als oplossing tegen langdurige droogte en helpt om lokaal onze grond waterstand aan te vullen. Ik hamer veel op het aanleggen van meer groen en op minder verstening. De voorheen ondergrondse rioolwereld komt steeds meer boven het maaiveld!’ VERZAKKEN Op veel locaties in Nederland dateert de infrastructuur voor rioolwaterafvoer uit de jaren zestig van de vorige eeuw. Als gevolg daarvan moet jaarlijks ongeveer duizend kilometer aan rioolbuizen in ons land vernieuwd worden. Onder meer om te voorkomen dat de beruchte sinkholes ontstaan. ‘Zeist ligt voornamelijk op zandgrond’ aldus Annette. ‘De riolering ligt heel stabiel, anders dan in westelijk Nederland, waar riolering, wegen en huizen verzakken.’ Niet uitgesloten dat zij daar op den duur wél mee te maken krijgt. ‘Ik woon nu in Leiden. Wie weet ga ik op den duur een baan zoeken meer die kant op.’ 100

101 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication