11

JONG&AMBTENAAR VOORKOMEN DAT WE UIT DE BOCHT VLIEGEN Hoe verenig je talent voor cijfers met de wens om maatschappelijk van betekenis te zijn? Voor Marcel Oostenrijk komt dat samen in zijn functie als financieel adviseur bij een gemeente. ‘V an jongs af aan ben ik goed in rekenen. Als iets me vlot afgaat, heb ik er al gauw plezier in’, zegt hij over zijn motieven. Als financieel adviseur houdt hij zich nu met name bezig met het fysieke domein; de buitenruimte. Daarnaast hoort de financiële kant van sport, recreatie, cultuur, erfgoed en monumenten tot zijn takenpakket, evenals economie en gemeentelijk vastgoed. SUBSIDIES BINNENHALEN ‘Van de aanleg van een parkeerplaats tot het bouwen van een brandweergarage. Of herstel van de vestingwallen, zoals in Muiden.’ Het meeste geld krijgt een gemeente van de rijksoverheid. De gemeente zelf heeft inkomsten uit leges, parkeren en de ozb-belasting. ‘Voor extra middelen helpt mijn team bij het binnenhalen van subsidies, van de provincie, ministeries of Europese Unie.’ Overheidsfinanciën zijn anders dan die in het bedrijfsleven. Gemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor hun financiële beheer en moeten zich houden aan bepaalde wetten en regels. De provincie is toezichthouder. Marcel kreeg meer kennis van overheidsfinanciën door bij de Bestuursacademie een opleiding financiën voor lokale overheden te volgen. PLANNING-EN-CONTROLCYCLUS In zijn dagelijks werkzaamheden wordt het ritme voornamelijk bepaald door de planning-en-controlcyclus, waarmee doorlopend en systematisch financieel de vinger aan de pols van de organisatie wordt gehouden. Zijn werk is afwisselend, vindt Marcel. ‘We zijn ook betrokken bij het schrijven van raadsvoorstellen. Daarnaast houden we contact met projectleiders of beleidsadviseurs, waarmee we de status van de financiën doorspreken. Hoe staat een project ervoor, loopt het een beetje zoals begroot, wat verwachten we nog aan kosten? We zitten echt niet alleen achter onze spreadsheets, al vind ik Excel fijn om mee te werken. Handig om zaken inzichtelijk te maken, informatie te bundelen en verwachtingen bij te houden, en als basis voor gesprekken met anderen.’ HELPEN BIJ KEUZES MAKEN De cijfers zijn niet alleen van belang voor directe collega’s, maar vertellen ook de gemeenteraad, de wethouders en de organisatie over de stand van zaken in de gemeente, en wanneer keuzes gemaakt moeten worden. ‘Lopen we in de pas of vliegen we uit de bocht? Daar moet onze gemeente naar handelen’, aldus Marcel. Hij geeft zich er rekenschap van dat hij met gemeenschapsgeld werkt. Wat bij het werk van zijn team hoort: mensen met wensen soms teleurstellen. Op hoofdlijnen beslist de politiek. ‘Iedereen werkt plannetjes uit en vraagt extra middelen aan. Helaas kunnen we met beperkte middelen niet alle ideeën uitvoeren die op de plank liggen.’ NNAAAAM: Marra cecel OoO sttene irijkkj LLEEEFTITIJDDJ : 29 FFUNCCTIT E:E fini an icieel adviseur fysiek domein BIJ: gemeente Gooise Meren OPLEIDING: HBO bedrijfseconomie 11

12 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication