29

JONG&AMBTENAAR ELKAAR LEREN KENNEN IN EEN GLOEDNIEUWE WIJK Nieuwbouwwijken aan de randen van grote steden hebben doorgaans tevreden bewoners. Maar vaak is het meer van hetzelfde. In de Utrechtse woonbuurt Leeuwesteyn, aan de westkant van het Amsterdam-Rijnkanaal, is geprobeerd het anders te doen. L eeuwesteyn moet voelen als een ‘stadswijk’, en heeft een mix aan bewoners, vertelt gemeenteambtenaar Martin Chaigneau, van huis uit planoloog en sociaal geograaf en met een master gezondheid en maatschappij. De wijk is kleinschalig, groen en vol afwisseling. Met gezinnen, maar ook alleenstaanden. Met steegjes en lanen, binnentuinen, hofjes en hoogteverschillen. GEZONDHEID OP ÉÉN Hoe gevarieerd ook, een beetje anoniem woont het eerst wel in zo’n nieuwbouwwijk. Martin steekt een handje toe om inwoners en bedrijven elkaar te laten vinden en te leren kennen. De invalshoek van waaruit hij werkt: gezondheid. ‘Vraag mensen wat ze belangrijk vinden en dat staat bijna altijd bovenaan’, zegt hij. ‘In mijn ogen is gezondheid bijna de graadmeter voor hoe goed je het als gemeente doet voor inwoners. Gelukkig breekt dat inzicht steeds meer door. Mijn collega’s en ik letten onder meer op voldoende speelplekken en andere recreatieplekken. Op voldoende groen in de buurt en lucht- en geluidkwaliteit.’ SOCIALE COMPONENT ‘Waar we als overheid goed in zijn, is huizen neerzetten, stenen stapelen’, licht Martin toe. ‘Maar van de sociale component weten we nog niet zoveel. Vaak wordt aangenomen dat de eerste tien, vijftien jaar in een buurt niet zo gezellig zijn. De mensen kennen elkaar niet.’ In sociologentaal: de sociale cohesie moet nog op gang komen. Vanzelf gaat dat niet, weet hij: ‘De eerste jaren moet je als overheid je best doen om onderling contact en gezamenlijke activiteiten te ondersteunen. De wijk wordt daar leefbaarder van, en je voorkomt problemen later.’ VERRASSENDE ONTMOETINGEN Dit alles betekent niet dat hij zelf buurtbarbecues of sportworkshops organiseert. ‘Wij doen alles samen met inwoners of andere organisaties. Zij weten niet altijd van elkaars bestaan, terwijl ze soms tegen dezelfde problemen en behoeften aan lopen. Wat wij doen, is verrassende 29 NAAAM: Martin Chahaiggi nneaauu LEEFTIIJDJ : 299 FUNCCTIE: addviseur voollksksgezonddheidd en lel efomggeviving BIJ: gemeente Utrecht OPLEIDING: bachelor sociale geografie en planologie; master health & society ontmoetingen creëren. Het is leuker en efficiënter om bewoners daarin bij te staan, dan om als overheid telkens iets nieuws te verzinnen.’ Kan dat iets concreter? ‘Het gaat van mensen die met ouderen een rondje lopen door de wijk tot een coach die met kinderen op stap gaat en hun wat leert over de natuur. Maar er zijn ook initiatieven die voedingsadvies geven. We zetten die partijen bij elkaar en geven ze een podium om hun verhaal te doen. Dan komt er vaak van alles tot leven.’

30 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication