45

JONG&AMBTENAAR DROOMBAAN VOOR EEN WERELDVERBETERAAR Tirza Pulleman (24) ging antropologie studeren met een duidelijke reden: ‘Ik wilde de wereld verbeteren. Heel idealistisch. Ik wist alleen niet hoe. Ontwikkelingswerk is vaak ineffectief. Gewoon maar ergens geld tegenaan gooien, werkt niet. Je moet de kracht bij mensen zelf leggen. Dus toen ik bij de gemeente Rijswijk de vacature gebiedsregisseur zag, wist ik: dit is mijn droombaan.’ H oewel de naam gebiedsregisseur misschien onbekend is, heeft Nederland er veel van. ‘We hebben binnenkort een conferentie voor ambtenaren zoals ik,’ zegt Tirza, ‘dus ze bestaan wel degelijk. Maar ze heten altijd anders: wijkregisseur, wijkmanager – noem maar op.’ LEEFBAARHEID Een gebiedsregisseur zet zich in voor de leefbaarheid, vertelt ze. ‘Dat is nogal een containerbegrip, dus laat ik dat concreet maken. Ik heb zes of zeven wijken onder me. Ik ben het eerste aanspreekpunt voor inwoners. Bijvoorbeeld wanneer ze een initiatief willen starten, zoals een wijkfeest. Of als ze iets aan de wijk willen veranderen. Een nieuw bankje of parkje. Een onveilige verkeerssituatie aanpakken. Rattenoverlast.’ Tirza verzamelt de inbreng en zoekt vervolgens de collega die het kan uitvoeren. ‘Het grote voordeel van deze werkwijze is dat de inwoner altijd bij dezelfde persoon terechtkan.’ EXTRA AANDACHT Sommige regio’s vragen om extra aandacht. ‘In een van mijn wijken leven veel mensen rond de armoedegrens. Er is ook veel eenzaamheid, overlast van jongeren, afval op straat.’ Om deze problematiek aan te pakken, gaat Tirza regelmatig met andere instanties om tafel. ‘Samen met partners zoals woningcorporaties, welzijnsorganisaties en natuurlijk de inwoners zelf, maken we dan een plan: waar moeten we ons op focussen? Waar kunnen we het best geld aan uitgeven?’ ZELF OPLOSSEN Als de inwoners het zelf kunnen oplossen, krijgt dat de voorkeur. ‘Zo hebben we pas geleden een enorm zwerf afvalevenement georganiseerd, op World Cleanup Day. Afval trekt ratten, dus dat móést worden aangepakt. We deelden aan iedereen prikkers uit. Er was koffie, thee, taart en een muziekband die trommelde op instrumenten gemaakt van restafval. We legden de buurtbewoners uit hoe je afval scheidt, bij welke containers je moet zijn en hoe zo’n pasje werkt.’ 45 NNAAAMAM: Tirrzaaz Puullemaan LEEEFTIT JD: 2442 FFUUNCCN TTIIE:E: geeg bib edsrregisseeurr OPLE D G: WO bachelor culturelle antropo OPLEIDING: WO culture ontwikke ngsso antropollogie e & ntwikkellingss ciolog e WOmaster governance of o ie; WOmastaste governver ance of migration & diversity Tirza is de gemeente nog steeds dankbaar dat ze haar een kans hebben gegeven. ‘Toen ik was afgestudeerd, had ik alleen parttime werkervaring. Ik heb me helemaal rot gesolliciteerd, maar werd nergens uitgenodigd. Behalve bij de gemeente Rijswijk. Ik begon als trainee, en binnen drie weken zat ik met een wethouder om tafel – heel cool, gewoon in mijn eentje. Dat is tekenend voor deze organisatie. Als ze denken dat je talent hebt, mag je laten zien wat je in huis hebt.’

46 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication