60

JONG&AMBTENAAR ZENO WOEKERT MET RUIMTE Nederland kan niet anders dan woekeren met ruimte. ‘Wil je iets nieuws realiseren, dan gaat het altijd ten koste van iets anders’, weet planoloog Zeno Thijsse. ‘R uimtelijke ontwikkeling draait om prioriteiten stellen en daar de balans in vinden’, zegt hij bedachtzaam. ‘Nu, in de woningbouwcrisis, gaan huizen voor veel andere zaken. Dat wringt, onder meer met de agrarische sector; het grootste deel van Nederland bestaat uit agrarische grond. Komt er weer een economische crisis, dan ligt de focus misschien meer op het behouden van een vitaal centrum met veel winkels. De uitdaging van planologie is om te proberen fricties vóór te zijn en je niet te laten leiden door tijdelijke grillen.’ HISTORISCH CENTRUM Leiden kent grote woningnood en heeft een historisch centrum, waarvan een groot deel beschermd stadsgezicht is. Daarnaast is er een relatief klein buitengebied. Dat maakt zowel uitbreiden als ‘inbreiden’ gecompliceerd. Zeno: ‘Er is eigenlijk maar één uitweg: de hoogte in.’ Op de planning staan drie woontorens, waarvan één van bijna 120 meter. De gemeenteraad stemde in, maar de buurt was minder verheugd. Discussie over plannen is voor Zeno in professioneel opzicht interessant. ‘Als je als overheid een participatief proces goed inricht, kan dat bijdragen aan de kwaliteit van het project, of aan de geplande ontwikkeling. Andersom: als je burgers niet op tijd betrekt of van tevoren weet dat je niks doet met hun inbreng, veroorzaak je meer schade dan dat je iets positiefs teweegbrengt.’ CREATIEVE OPLOSSINGEN Zeno snapt dat hoogbouw gevoelig ligt. ‘Er komt iets groots op de horizon. Een van de afspraken die we maken, is dat zeer hoge flatgebouwen als het ware afgerond worden. Geen vlakke bovenkant, maar bijvoorbeeld een spits dak, zoals in Den Haag. Dat geeft meer variatie in de skyline. Zo proberen we creatieve oplossingen te bedenken.’ In Zeno’s cluster zitten planologen, planjuristen en stedenbouwkundigen. ‘Mijn taak is breed. Juist dat maakt het leuk. 60 NAAM: Zeno Thijsse LEEFTIJDD: 227 FUNCTIE: pplanoloog BIIJ:: gemeene te Leiden OPPLEEL IDDING: HHBO bestuuurskunde Van juridische advisering over bouwplannen tot het meeschrijven aan de omgevingsvisie.’ Daarin worden belangen met betrekking tot ontwikkelingen afgewogen. ‘Het interessantst is een ontwikkeling van begin tot eind mee te maken; van vooroverleg met de projectontwikkelaar tot de uiteindelijke realisatie.’ Daarnaast werkt hij aan nieuw beleid. Hij typeert dat ‘als een zalm tegen de stroom in zwemmen’. Zeno: ‘De focus van de politiek ligt meestal op wat er nú speelt. Onze horizon ligt meestal verder.’ Maar ook brandactuele onderwerpen komen op zijn bureau. ‘Zo onderzoeken we of er beleid moet komen voor shortstay; huren voor een periode van twee weken tot zes maanden. Willen we dat toestaan of verbieden?’ Beleid moet volgens hem niet voor de eeuwigheid zijn: ‘Wij evalueren constant. Dat gebeurt in Nederland nog te weinig.’

61 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication