64

JONG&AMBTENAAR EIGEN TEAM ALS EXPERIMENTEERPLAATS Lef en leiderschap heeft de overheid nodig. Daar ontbreekt het nogal eens aan, naar de mening van Michelle Kames. Zij is senior programma manager bij de gemeente Den Haag en Jonge Ambtenaar van het Jaar 2022. S tappen zetten die nodig zijn, gaan voor resultaten; ook op langere termijn. ‘Mooi als organisaties dat tonen en daar transparant over durven zijn.’ Aan lef en leiderschap geen gebrek bij Michelle. Ze begeleidt de gemeente Den Haag naar ‘anders’, hybride werken. Niet meer uitsluitend naar kantoor van 9 tot 5. Daarnaast brengt ze voor verschillende afdelingen binnen de gemeente mogelijke besparingen in kaart. HOOFDDOEKJE Had Michelle niet beter in het bedrijfsleven kunnen werken? Dat deed ze ook jaren, vertelt ze. Bij Ahold. ‘Maar ik kon m’n ideeën niet kwijt op het hoofdkantoor, alles werd extern uitbesteed.’ Daarom ging ze in Den Haag bij verschillende AH’s spannender cultuurveranderingstrajecten draaien. Tot ze werd geconfronteerd met een onaangename discussie tussen een klant en een caissière met hoofddoekje. De klant accepteerde dat niet, waar Michelle van baalde. ‘Toen wist ik dat ik “cultuurverandering” breder wilde trekken, in plaats van vanuit één winkel.’ Haar volgende carrièrestap: trainee bij de gemeente Den Haag. ‘Als je niet meegaat met ontwikkelingen, bijvoorbeeld op het gebied van ict en personeel en organisatie, krijg je knelpunten’, zegt Michelle over het moderne werken. ‘We krijgen een derde van onze vacatures niet vervuld. We hebben nog niet de juiste mentaliteit en apparatuur om hybride werken snel in te voeren. Terwijl medewerkers in het bedrijfsleven vaak contracten krijgen waarin staat dat ze hooguit twee dagen op kantoor werken, en de rest thuis of bij de klant. Verder is het zaak om aansluiting te zoeken bij hoe jongeren tegenwoordig willen werken. Soms met kleine contracten, zodat ze de rest van de week kunnen werken aan, bijvoorbeeld, hun eigen social-mediabedrijf.’ ZELF HET GOEDE VOORBEELD GEVEN Als leidinggevende geeft Michelle zelf het goede voorbeeld aan haar team, en aan andere afdelingen, waarvoor ze hand64 NAAAM: Michelle Kames LEEFTIT JD: 32 jaar FUNNCTIEE: senniiorr pror grama mamanager BIBIJ: geg meenntee Dene Haag OPPLEL IDING: master bestuurs- en organi-i satiewetenschappen/beleid; master communicatie en organisatie/marketing reikingen en vlogs maakt over hybride werken. ‘Ik beschouw mijn team als experimenteerplaats. We maken vooraf duidelijk afspraken, in een fysieke bijeenkomst. Wat gaan we de komende twee maanden bereiken? Wat wordt van wie verwacht? Iedereen krijgt zo helder hoe we ons verhouden tot elkaar.’ Vervolgens gaat Michelle met elk teamlid individueel in gesprek, alle afspraken zet ze op een flip-over. ‘Heel ouderwets’, lacht ze. Daarna kan iedereen aan het werk, thuis of waar ook. Michelle heeft dan twee keer per maand overleg met iedereen afzonderlijk. Eens in de week komt haar team samen op kantoor op het Spui. ‘Door deze werkwijze kon één medewerker zelfs verhuizen naar Drenthe.’

65 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication