73

JONG&AMBTENAAR IN DE ENERGIETRANSITIE ROLT JE CARRIÈRE SNEL Energietransitie is een werkgebied waar je als ambtenaar hard in kunt groeien. Elke gemeente is ermee bezig; we moeten immers uiterlijk in 2050 allemaal van het aardgas af. Een uitdaging voor gemeenten, want energietransitie raakt veel thema’s tegelijk. Dat geeft beleidsmedewerkers veel vrijheid. ‘A ls je projecten wilt draaien en je stápt naar voren, krijg je meteen de hoofdprijs’, zegt Marit Smelter. Zij is beleidsmedewerker energietransitie bij het samenwerkingsverband BUCH in Noord-Holland (gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum, Heiloo). Ze informeert bewoners over energiebesparing, in samenwerking met lokale partners zoals energiecoöperaties, energiecoaches en het lokale energieloket. ALLEEN EEN TAAKSTELLING Marit organiseert informatieavonden, zowel fysiek als online. Ze vertelt mensen waar ze informatie kunnen krijgen voor woningverduurzaming, en wat de gemeentelijke plannen zijn voor aardgasvrij wonen. En ze helpt mee het beleid te formuleren om in 2050 allemaal van het aardgas af te zijn. Nu ja, beleid… Marit: ‘Er ís geen landelijk beleid voor de energietransitie. Er zijn alleen taakstellingen van de rijksoverheid. Invullen hoe je daar komt, moet je als gemeente zelf doen, met inwoners en partners. Dat levert voor beleidsmedewerkers energietransitie enorm veel vrijheid op om hun functie zelf in te vullen.’ VOORBEELDFUNCTIE NNAAM: Marit Smellter LEEFTIJD: 31 jaarra FUUNCTIE: bbelleidsmedewerker ennergietrrannsis tit e BBIIJ: BUCCHHwere kook rgr ana isisatatie OPO LEEIDDING:: mam tsts er Eurroppese e sttudu ies Marits eerste job na haar studie was ambtenaar duurzaamheid in Hoorn, waarbij ze vooral collega’s moest ondersteunen. ‘Maar al gauw begon ik me ook met de inhoud te bemoeien. Ik beantwoordde vragen van bewoners en sprokkelde de informatie zelf bij elkaar. Op het gebied van duurzaamheid is er niemand die hét antwoord heeft.’ Na twee jaar fijn werken in Hoorn besloot Marit toch over te stappen naar de BUCH-werkorganisatie, dichter bij huis. Naar Hoorn moest ze met de auto, en daarmee gaf ze geen goed signaal af, vond ze. ‘Je hebt als ambtenaar duurzaamheid toch een voorbeeldfunctie.’ PRESENTATIE ‘ Op het gebied van duurzaamheid heeft niemand hét antwoord’ 73 Ook bij BUCH heeft ze met haar collega’s dezelfde vrijheid als in haar eerdere functie. En Marit zit boven op de actualiteit. Zo kwam er vorig jaar bij TNO een rapport uit over energie armoede: mensen die hun energierekening niet meer kunnen betalen. Nog vóór de Tweede Kamer dat thema behandelde, had ze de situatie in de BUCH al uitgezocht en gepresenteerd aan de wethouders. ‘Toen het rijk vervolgens met veel middelen kwam om energiearmoede te bestrijden, keek iedereen direct naar mij of ik ambtelijke voorbereidingen wilde doen voor verdeling van het geld. Ik was immers de deskundige. Samen met collega’s maak ik hier nu plannen voor.’

74 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication