8

JONG&AMBTENAAR Accent ligt vooral op preventie DAM TEGEN ONDERMIJNENDE CRIMINALITEIT Criminelen misbruiken legale bedrijven en diensten. Kwalijk, want de veiligheid en leefbaarheid in gemeenten kunnen daardoor onder druk komen te staan. Merel Makhija doet er wat aan. ‘A ls de onderwereld zich vermengt met de bovenwereld noemen we dat ondermijnende criminaliteit’, legt Merel uit. Inwoners die zich laten verleiden daaraan mee te doen, hebben meestal niet meteen het idee dat ze zich lenen voor harde en georganiseerde criminaliteit. Maar die kant kan het op gaan.’ In twee minder welvarende Tilburgse wijken probeert Merel signalen op te pikken en, waar mogelijk, afglijden te voorkomen. ‘De ene buurt is een echte volkswijk, de ander een zeer multiculturele wijk. Het accent in mijn werk ligt vooral op preventie.’ DEMOGRAFISCH PROFIEL Waar ze zoal op let? ‘Het demografisch profiel is iets waar ik goed naar kijk. Wie wonen in die wijken, wat leeft er, wat vinden de wijkbewoners belangrijk om aan te pakken?’ Maatwerk: ‘Wat in de ene wijk goed werkt, is niet een-op-een te kopiëren naar elders.’ Het accent in haar werk ligt vooral op preventie, voorkomen dat mensen de grens naar criminaliteit passeren. ‘Door hun weerbaarheid te vergroten, door voorlichting en ze te laten inzien wat de gevolgen kunnen zijn.’ Vooral de jonge aanwas en potentiële ‘doorgroeiers’ baren professionals zorgen. ‘In criminele netwerken bestaat een opwerkcultuur. Het begint subtiel: kun je een klusje doen? Voor je het weet ben je die kinderen of jongeren kwijt’, aldus Merel. ‘Mijn collega’s en ik waarschuwen: stap er niet in en bedenk wat op termijn de gevolgen kunnen zijn.’ Merel staat er niet alleen voor. ‘We werken samen met jonge8 renwerkers, zorgprofessionals, corporaties, de politie. We onderhouden nauw contact met scholen. Ook ouders betrekken we erbij: als je rond moet komen van een uitkering en jouw kind komt regelmatig met dure spullen thuis, is dat mogelijk een signaal. Belangrijk is dat ouders dit herkennen en weten wat ze kunnen doen. Er zijn ouders die het überhaupt niet opvalt dat hun kind met nieuwe spullen thuiskomt of spijbelt. Soms is het voor hen ook lastig. Ze weten niet hoe het schoolsysteem werkt, of hebben andere zorgen die veel aandacht vragen.’ Het begint subtiel: kun je een klusje doen? GEEN ANDERE KEUS Veroordelend is Merel niet. ‘Er zijn mensen die voor criminaliteit kiezen. Maar ik zie ook mensen in zulke wanhopige situaties dat ze het idee hebben dat hen geen andere keus rest.’ De Tilburgse adviseurs veiligheid werken zo veel mogelijk ‘vanuit de wijk’. Merel: ‘Niet dat je vanuit de overheid allerlei projecten organiseert en je opstelt alsof je het wel even regelt. Wijkbewoners zelf stimuleren werkt het best, zeker in sociaaleconomisch wat zwakkere wijken. Het wijkgevoel – we letten op elkaar en zijn er voor elkaar – is daar vaak goed ontwikkeld. Mensen nemen meer aan van hun buren dan van de overheid.’ Of de toegenomen armoede bijdraagt aan ondermijnende criminaliteit, durft Merel niet met zekerheid te zeggen. ‘Maar wie het financieel zwaar heeft, is vatbaarder. De tijd zal uitwijzen of we in de komende maanden of jaren een significante toename zien in criminele netwerken.’

9 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication