12

Column Varia Vroeger is nu Terwijl ik me een weg baan door de supermarkt knalt de kerstmuziek uit de speakers. Het lijkt wel of alles gratis is vandaag, zo druk is het. Misschien het verkeerde tijdstip om boodschappen te doen, moet ik het maar niet uitstellen tot het laatste moment, zoals iedereen dat lijkt te doen. Een kerstdiner met het grootste deel van de familie is nogal een opgave. Lekker eten is fijn, maar liefst met zo min mogelijk moeite. Op Eerste Kerstdag mag ik aanschuiven en alles wordt geregeld, dat is een luxe, maar de Tweede Kerstdag moet ik eraan geloven en eet mijn familie bij mij. Mijn oudste is niet aanwezig om van mijn kookkunsten te genieten, zij moet werken. Heel jammer, maar toch is het goed dat ze leert werken voor haar geld, dat ze leert werken om iets te bereiken. Steunend en kreunend wordt eten en drinken ingeladen in de winkelwagen en ondertussen staan sommige gezichten op onweer, gezellige feestdagen lijken bij een aantal mensen mijlenver weg. Wanneer ik stil sta bij een product wat ik niet ken en de beschrijving lees, wordt mijn karretje bruut opzij geschoven ‘sorry, maar ik moet er even bij’. Typisch geval van ‘Kerststress’. Met een glimlach maak ik plaats voor de vrouw die elk moment in huilen lijkt te kunnen uitbarsten. Vol goede moed verzamel ik alle spullen die op mijn lijstje staan. Mijn boodschappenkar leek bij het afrekenen behoorlijk vol, maar eenmaal thuis lijkt het veel minder. Vreemd hoe dat toch werkt. Wanneer alles is opgeruimd drink ik thee en overdenk het bijna afgelopen jaar. Ik denk terug aan het nieuws van Bas, de twaalfjarige jongen die vorige week in zijn eentje meer dan € 50.000 ophaalde met door het hele land op alle stations op de piano te spelen en te zingen voor doorreizend publiek. Hij hoopte met zijn actie € 5.000 op te halen voor het Diabetes Fonds. Dit om zijn zieke zus te helpen. Ruim 18 uur heeft hij op zestien verschillende stations gespeeld en gezongen, zijn actie is een ongekend succes geworden. Wat een prachtige eenmansactie is dit en dan van zo’n jong iemand. Wat inspirerend! We leven in een tijd dat de meeste jongeren zich vooral druk maken om zichzelf en minder bezig zijn met de wereld om hun heen, van deze actie krijg ik hoop. Als individu, jong of oud, kun je dus wel in een korte tijd iets voor elkaar krijgen. Een kleine actie kan soms al grote gevolgen hebben, maar je zult er wel iets voor moeten doen. Terwijl ik loop te mijmeren over welke grote acties er uit mijn handen zouden kunnen komen in 2019, komt bij sommigen het stoom uit de oren. Het wordt een groene Kerst, daar is niets aan te doen. Maar wat ik in het nieuwe jaar ga doen, dat ligt nog helemaal open. Wat gaat het brengen voor mijn meiden? Wat wil ik zelf doen? Naarmate ik ouder wordt, lijkt de tijd steeds sneller te gaan. Mijn meisjesdromen van ‘vroeger’ zijn nog lang niet allemaal uitgekomen en moeten zo langzamerhand toch eens uitgevoerd gaan worden. ‘Vroeger’ is nu. Met een kleine actie kan ik al iets groots bereiken, wat zal dat zijn? In mijn hoofd heb ik een kleine wenslijst die ik binnen niet al te lange tijd hoop te kunnen realiseren. Maar zoals met alles, zal ik toch zelf het initiatief moeten nemen, anders gebeurt er niets. De eerste to do dingen ontpoppen zich in mijn hoofd. Die zullen in de loop van het jaar vorm krijgen, hoop ik tenminste want anders kan ik deze column volgend jaar weer uit de kast halen en is er niets veranderd. Het kerstdiner heb ik in ieder geval weer netjes op tafel gekregen en de oliebollen zijn weer achter de kiezen. Ik wens iedereen een heel mooi en goed 2019. Wat heeft de politiek het komende Blik op Zeewolde stelde deze vraag aan de burgemeester, wethouders en woordvoerders van de politieke partijen. Burgemeester Gerrit Jan Gorter: 'Bovenaan staat het op peil houden van de veiligheid van de inwoners. Daarnaast aandacht voor vrijwilligers, met name bij de brandweer.' Wethouder Wim van der Es: ‘Het nieuwe jaar staat volop in het teken van bouwontwikkelingen. De sluizen in het Havenkwartier worden aangelegd.’ Hij kijkt er naar uit om de boten van inwoners en toeristen te zien die een niveauverschil van een kleine vijf meter gaan overbruggen. Er wordt veel gebouwd in de Polderwijk, in het centrum en in Oosterwold, de grootschalige gebiedsontwikkeling waarin Zeewolde samenwerkt met Almere. Dit jaar wordt besloten of Zeewolde ‘het loket’ gaat openstellen. Daarnaast wordt verder gewerkt aan de uitvoering van het Actiewijzer voor het centrum. Wethouder Winnie Prins: ‘Dit jaar willen we met alle inwoners praten over Zeewolde. Wat vindt u belangrijk, wat heeft u nodig om gelukkig te zijn? Hoe ziet de toekomst van Zeewolde eruit en wat is daar voor nodig? Ik hoop dat iedereen mee wil doen met deze belangrijke discussie. Wat ik graag zou willen bereiken is dat zoveel mogelijk inwoners meedoen en het gevoel krijgen dat er naar hen geluisterd wordt.’ Wethouder Ewout Suithoff: ‘Duurzaamheid en energietransitie zijn belangrijke aandachtspunten binnen mijn portefeuille. Dit jaar presenteert het kabinet de Klimaatplannen waarin ook aan ons wordt gevraagd hoe wij de CO2-uitstoot gaan verminderen en welke maatregelen de gemeente en inwoners samen gaan nemen om uiteindelijk van het gas af te gaan. Daarnaast aandacht voor de bijdrage die Zeewolde kan leveren aan duurzame energie-opwekking. Een grote opgaMooie actie, tijdens de kerstmarkt oliebollen uitdelen met de vraag deze door te geven aan iemand in de straat die wel een bezoekje kan gebruiken. ‘Eenzaamheid doorbreken begint bij aanbellen, gedag zeggen, iemand laten weten gezien te worden’, schreef Gerreke Petersen die de actie van de ChistenUnie aankondigde. Omzien naar een ander, doet ze dat zelf ook? Anita van den Brink schrijft over Zeewolde en haar dagelijkse belevenissen in de breedste zin des woords. Ze observeert, neemt geen blad voor de mond en gebruikt graag dichterlijke vrijheid bij haar schrijfsels. Ze is moeder van twee dochters en werkt als stagecoördinator bij MBO Amersfoort. column ‘Jazeker’, zegt ze. ‘Maar … dat vond ik allerminst eenvoudig. Het is soms makkelijker gezegd dan gedaan. Weken voor kerst had ik me voorgenomen mijn overbuurvrouw iets met kerst te geven. Ik had sterk het gevoel dat ze dit kon gebruiken. We spraken elkaar niet. Alsof we allebei uit een andere wereld kwamen. Te gek voor woorden dat we al zo lang tegenover elkaar woonden en elkaar voorbij liepen als vreemden en alleen een binnensmondse groet ve die we alleen kunnen behalen door samen te werken. We gaan een nieuwe sportnota maken, één die niet vanuit het gemeentehuis wordt geschreven maar die tot stand komt in samenwerking met inwoners, scholen, bedrijven en (sport)verenigingen. Sportcomplex Het Baken krijgt een nieuw zwembad en de sporthal wordt gerenoveerd. In het tweede kwartaal van dit jaar krijgt de raad een voorstel voor de (ver) bouwplannen. Ik hoop dat uiterlijk in 2020 de aannemer bekend is zodat de definitieve planning van de nieuwbouw en de verbouwing kan worden gemaakt.’ Ernst Bron, ChristenUnie: ‘Wat wij een belangrijk thema vinden is eenzaamheid, in het bijzonder die van ouderen. We hopen op meer bewustwording onder de inwoners over eenzaamheid en meer aandacht en daadkracht vanuit het bestuur. Ik hoop dat we kunnen zorgen dat de eenzaamheid onder inwoners van Zeewolde afneemt. Ook hoop ik dat we het komende jaar als inwoners en bestuur belangrijke stappen kunnen zetten op het gebied van de energietransitie. We moeten met z’n allen meewerken aan het behalen van de klimaatdoelstellingen omdat de aarde ons allen aangaat.’ Als laatste is zijn hoop en verwachting een mooi zwembad. Ruud Visser, BurgerBelang. ‘Het grote item wordt de energietransitie, uiterlijk eind 2021 moet die zijn vastgesteld, waarbij de impact op de leefomgeving en de portemonnee van de burgers zo klein moet mogelijk zijn. Onze zorgen betreffen ook 75-plussers en eenzaamheid. Uit onderzoek blijkt dit een groot probleem in Zeewolde. Preventie betekent in de ogen van BurgerBelang niet afwachten, maar erop af gaan. Wat bestuurlijke vernieuwingen betreft moet er een jaarlijkse motiemarkt komen waarbij burgers ideeën en plannen kunnen inbrengen die dan door een politieke partij in samenwerking met de desbetreffende burger kunnen worden uitgewerkt. De Raad op Straat in de huidige vorm is een fiasco, het lijkt ons beter om in te zetten op thema’s. Hoe meer politiek is voorbehouden aan een klein select clubje, hoe verder het van de burger af komt te staan.’ Ben Sonneveld, Leefbaar Zeewolde: ‘Voor ons wordt het een bijzonder jaar omdat de Toekomstvisie op de agenda staat. Wij voorzien een Ge dorpsgenoten rreke Petersen mompelden. Er kwam vrijwel nooit iemand aan de deur, af en toe haar dochters. Haar gordijnen waren de laatste periode veel dicht, zag haar weinig buiten. En als ik haar zag, was haar gezicht getekend van zorg en pijn. Een paar dagen voor kerst had ik nog niets gekocht. Ik was net de winkel uit toen het me te binnen schoot. Ik ben direct de winkel weer ingelopen en heb alsnog wat voor haar gekocht. Tja, toen stond het bij mij thuis. Het was vrijdagavond, ik heb mijn spullen bij elkaar gepakt en nog voordat ik me kon bedenken bij haar aangebeld. Ze was volledig overrompeld door mijn gebaar. Ik heb het in haar handen gedrukt terwijl ik zei: ‘Ik had sterk het gevoel dat je dit wel kon gebruiken.’ We hebben een heel leuk gesprek gehad, ze was echt een spraakwaterval. Sindsdien spraken we elkaar aan op straat en maakten een praatje. Ze kwam ook nog een keer wat brengen voor mijn jongens. Zij zag mij nu echt en ik haar. Prachtig vond ik dat. Zij gaf mij misschien nog wel veel meer dan ik haar. ‘ (Inmiddels is ze verhuisd.) kop kop

13 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication