5

Blik op Zeewolde - januari 2019 5 Binnen zonder kloppen op financieel spreekuur ‘Wij zijn er voor alles wat van overheden afkomt’, zegt sociaal raadsman Maarten Bockting van de MDF, de Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland. Er worden, zegt hij, door overheden en overheidsinstanties als de sociale dienst of belastingdienst formulieren gestuurd waar mensen maar moeilijk uitkomen. ‘Dat geldt voor nieuwkomers, maar ook voor geboren Nederlanders. Het aantal instanties waar mensen mee te maken hebben neemt toe als het inkomen lager wordt. ‘Het gaat ook vaak om mensen met een lagere opleiding’. Het MDF houdt twee keer per week financieel spreekuur, zeer bewust op locaties waar mensen makkelijk en anoniem binnen kunnen lopen. Op dinsdag in de activiteitenruimte van de bibliotheek en op donderdag in De Meermin (Kerkplein), op beide dagen van 13.00 tot 15.00 uur. Het financieel spreekuur is een samenwerking van MDF, FlevoMeer Bibliotheken en Welzijn Zeewolde en wordt bemand door speciaal door het MDF opgeleide vrijwilligers. ‘Cliënten ervaren een gevoel van gelijkwaardigheid bij de vrijwilligers, waardoor informatie makkelijker wordt gedeeld’. Ter ondersteuning van de vrijwilligers zijn een sociaal juridisch dienstverlener of een schuldhulpverlener op het spreekuur aanwezig. Gemiddeld komen per spreekuur drie mensen met allerhande (hulp)vragen. Vragen over geld, over wetten en regels, maar ook vragen om hulp bij regelzaken met de computer of hulp met het invullen van formulieren. ‘We zitten hier om te voorkomen dat het ingewikkeld wordt. Bij ingewikkelde sociale of juridische problemen maak ik een aparte afspraak op het kantoor aan de Stevinweg.’ Op het moment van de afspraak is Maarten Bockting nog bezig met iemand die niet uit een formulier komt van de SVB (Sociale Verzekeringsbank). De dame in kwestie wist niet van wie, waarom en wat ze ermee aan moest. ‘Als ze deze brief had weggelegd was een deel van haar uitkering afgepakt. Nu gaan we voor een afbetalingsregeling.’ Of de doelgroep goed gebruik maakt van de diensten van de MDF? ‘De groep is ongetwijfeld groter dan we in beeld hebben, geen idee hoeveel. Ik weet niet wat ik niet zie.’ Het minimabeleid van de gemeente noemt hij ‘netjes’. MDFLEVOLAND.NL Bijna één op de tien in armoede Bijna één op de tien kinderen in Zeewolde leeft in armoede ofwel in een gezin dat moet rondkomen van een inkomen op of rond het bestaansminimum. Dat is iets meer dan landelijk gemiddeld (één op de negen). Een ‘minimascan’ van Stimulansz uit 2017 laat zien dat er 262 huishoudens met kinderen met een inkomen tot 110% van de geldende bijstandsnorm waren.Wanneer de cijfers worden vergeleken met het gebruik van bestaande regelingen is de conclusie dat een groot deel van de doelgroep niet wordt bereikt en geen gebruik maakt van bestaande regelingen en mogelijkheden. IDPZ: drie jaaracties én wekelijks brooddelen ‘Als mensen niet meer in aanmerking komen voor een voedselpakket van de voedselbank, hebben ze het (soms) nog steeds slecht’, zegt Jan te Rietstap van de IDPZ, het Interkerkelijk Diaconaal Platform. Ze komen op de lijst te staan om brood te halen, deze mensen staan ook op de lijst voor een Kerstpakket, Paaspakket en de Zomeractie. Het brood komt van de plaatselijke warme bakkers die het op zaterdagmiddag hebben over gehouden. Het wordt daar opgehaald en vanuit Open Haven uitgedeeld. Ook supermarkt Coöp doet mee, zij leveren zuivel, groenten, vleeswaren, kant en klare maaltijden. De werkgroep Brooddelen bestaat uit vrijwilligers uit alle kerken, in totaal 24 mensen. Sinds dit jaar voldoet de werkgroep aan de AVG (privacy)wetgeving van de EU. Pannenkoekenhuis en speelpark Beleef het sprookje zelf! Sternweg 2a - Zeewolde Reserveren? Ga naar www.HansenGrietjeZeewolde.nl of bel 0320-268294! Ook meedoen met sporten De gemeente neemt deel aan het Jeugdsport-, zwem- en cultuurfonds. Het fonds is opgezet om kinderen de mogelijkheid te geven mee te doen met teamsporten of cultuur (muziek, dans, toneel of zang), omdat niet alleen bewegen belangrijk is, maar ook het meedoen in de maatschappij. Het fonds is er voor kinderen van 4-17 jaar uit gezinnen die op of rond het minimum leven. In de praktijd komt het erop neer dat veel geld wordt gebruikt voor zwemlessen. Het fonds betaalt de lesgelden en de eventueel benodigde attributen tot een bepaald maximaal bedrag. Het bedrag wordt rechtstreeks naar de rekening van de sport- of cultuuraanbieder overgemaakt. Ouders, kinderen en cultuuraanbieders kunnen zelf geen aanvraag indienen, dit kan alleen gedaan worden door professionals uit het onderwijs en de hulpverlening, zoals de AKZ (Arme Kant van Zeewolde) en de MDF (Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland). Aanvragen kan via Welzijn Zeewolde waar Marion Braun de spin in het web is. Gemeentelijke regelingen • Een individuele inkomenstoeslag (vanaf 21 jaar tot de AOWgerechtigde leeftijd). Deze extra financiële bijdrage is voor onvoorziene kosten als bijvoorbeeld de koelkast of wasmachine stuk gaat. • Een maatschappelijke bijdrageregeling. Bedoeld als bijdrage voor de deelname aan cultureleen/of sportevenementen • Een tegemoetkoming in de premie aanvullende zorgverzekering. De kerstpakkettenactie is net achter de rug. Maar liefst 240 pakketten zijn er gemaakt met behulp van vrijgevige Zeewoldenaren die wat extra voedsel kochten en naar de Open Haven brachten. De pakketten zijn rondgebracht door vrijwilligers en dankbaar in ontvangst genomen. De andere acties van het Interkerkelijk Diaconaal Platform zijn minder bekend, zoals de paasactie, maar ook kleiner van opzet. Er worden tasjes gemaakt waarin een paasbrood, een waarde‘Als mensen om hulp vragen is het bittere noodzaak’ De AKZ (Arme Kant van Zeewolde) is een werkgroep tegen verarming in Zeewolde. ‘Met elkaar….voor elkaar’ is de slagzin. Het doel: de behartiging van belangen van minima en mensen die verkeren in een ‘stille’ armoede, ongeacht hun levensbeschouwing. De werkgroep gaat haar 21e jaar in en werd opgericht toen Zeewolde nog een eigen sociale dienst had. ‘Dat was niet bijzonder’, zegt medeoprichter Aad van Schie. Van lieverlee is de stichting van adviserend, voorlichtend en begeleidend, een verlengstuk van de MDF geworden, maar helpt ook mensen die in acute nood zitten. Op dit noodfonds wordt elke maand wel een paar keer een beroep gedaan, voor witgoed vaak, soms een fiets, vaak een ID-kaart (zonder ID- kaart geen uitkering). Veel mensen die op de lijst staan van de AKZ zitten in de schuldhulpverlening. ‘Als je van een bedrag tussen de 50 en de 80 euro per week moet rondkomen is elke extra uitgave teveel.’ Als mensen uit hun huis gezet dreigen te worden, springt de werkgroep ook bij. ‘Wel met de bedoeling dat, als dat binnen de mogelijkheden ligt, het geld in termijnen wordt terugbetaald.’ De meeste aanvragen komen via de MDF. Elk jaar organiseert de werkgroep met een gehuurde bus een uitje naar De gemeente heeft een aantal regelingen voor de ondersteuning van volwassenen (18+) met een laag inkomen. • Bijzondere bijstand. Een extra financiële bijdrage voor bijvoorbeeld bewindvoeringskosten, dieetkosten (medisch), etc. • Voor kinderen van 12-17 jaar bestaat de computerregeling, een éénmalige bijdrage per kind voor de aanschaf van een laptop, tablet of computer voor school. • Voor klas 1 van het voortgezet onderwijs kan beroep worden gedaan op onderwijsgeld, een eenmalige bijdrage voor schoolexcursies of schoolgeld. • Minima kunnen ook beroep doen op kwijtscheldingsregeling voor gemeentelijke- en waterschapsbelasting. Voorwaarden en aanvragen via www.meerinzicht.nl/minimaregelingen pannenkoekenhuis Hans en Grietje. Daar kunnen de kinderen naar hartenlust spelen, krijgen van Hans en Griet een pannenkoek en wat lekkers aangeboden. ‘Lichtpuntjes’, noemt Aad van Schie alle acties die voor deze groep georganiseerd worden. De AKZ regelt ook het sinterklaasfeest in theater De Kluit, waar Pieten on Tour zich voor inzet en waar 136 kinderen uit circa 60 gezinnen een mooi sinterklaasfeest en een cadeau krijgen. Elk najaar wordt in samenwerking met de IDPZ en de voedselbank op een aantal adressen gecheckt of de hulp nog nodig is. Ook in de pakketten van de voedselbank stopt de AKZ met een regelmaat een cadeaubon of iets anders. bon van de poelier, een pakje roomboter, een doosje kippeneieren en een zakje met chocolade-eitjes komt. Deze worden bij de mensen (dezelfde die een kerstpakket kregen) thuis afgeleverd. ‘Alleen niet bij de jongeren omdat die tijdens de Paasdagen niet thuis aangetroffen worden. Met de acties laten we mensen met een minimaal inkomen weten dat we hun niet vergeten en naar ze omzien. We bezorgen hen zo fijnere Kerst- en Paasdagen.’ De Zomeractie is er voor mensen die een minimaal inkomen hebben en waarvan de kinderen (leeftijd 12 tot en met 16 jaar) naar het voortgezet onderwijs gaan. De ondersteuning bestaat uit het uitdelen van tegoedbonnen die bij de plaatselijke middenstand kunnen worden ingewisseld voor de aanschaf van schoolartikelen. Cliënten voor de acties worden aangemeld door het MDF, AKZ, de Voedselbank, Leger des Heils, de Diaconieen, Vluchtelingenwerk en de stichting MEE. Het IDPZ is opgericht in 2007 door de Nederlands Gereformeerde Kerk, de Christelijk Gereformeerde Kerk, de Gereformeerde Vrijgemaakte Kerk, de Parochiële Caritas Instelling (Rooms Katholieke Kerk), de Evangelische Gemeente Zeewolde en de Protestantse Gemeente Zeewolde. De diaconieën van deze kerken (diaconie betekent letterlijk: dienen) vormen de schakel tussen kerk en maatschappij.

6 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication