4

Onder de aandacht Zeewolde zelf verantwoordelijk voor inburgeren statushouders Alles om die 11% omhoog te krijgen Zeewolde loopt voorop in de nieuwe manier waarop statushouders moeten inburgeren. Samen met Ermelo en Harderwijk (EHZ) in het samenwerkingsverband Meerinzicht. Door Max Wolters Ooit was het de verantwoordelijkheid van gemeentes om in hun gemeente statushouders - als Nederlands burger toegelaten asielzoekers - in te burgeren. Toen nam het Rijk het over, gevoed door het liberale idee van eigen verantwoordelijkheid. Dat bleek niet zo’n goed plan. Het doel van inburgeren is onder meer de taal leren en zo deel te kunnen nemen aan de Nederlandse maatschappij en het belangrijkste: om een baan te De eerste lichting statushouders die in de EHZ- gemeentes slaagden voor hun inburgering. Eén van hen heeft zelfs al een baan. vinden. Landelijk lukte dat nog geen elf procent. De statushouder kon bij DUO een lening aanvragen en was zelf verder verantwoordelijk om te ‘shoppen’ bij taalaanbieders. Een lijst met aanbieders kregen ze niet. Er was wel een verplichting maar geen integrale aanpak. Het falen van het idee van eigen verantwoordelijkheid lag voor de hand. In ons goed geregelde land is het door de vele mogelijkheden onoverzichtelijk, vaak voor Nederlanders al, laat staan als je de taal niet spreekt. Uit de praktijk bleek ook dat bij sommigen het wantrouwen in de overheid zo groot was (meegenomen uit hun eigen onveilige landen) dat als ze eenmaal een uitkering hadden, ze daaraan vast hielden uit angst dat Hard werken aan de toekomst Samaneh uit Iran is bezig met haar inburgering. Ze spreekt een inmiddels best een woordje Nederlands, maar voor een interview laat ze, na een voorzichtig begin, graag Farzad tolken. Farzad Lajmiri is voor Meerinzicht één van de twee klantmanagers. Ze gaat vier dagen per week naar school. ‘Ik wil heel graag en heel snel Nederlands leren.’ Haar twee dochters gaan naar de Regenboog. Kinderen zuigen alles op als een spons. ‘Ik moet ze soms vragen rustiger te praten. Ik kan ze niet bijhouden.’ Nederlands, zegt ze, is een lastige taal, vooral de grammatica. De hoeveelheid regels duizelt haar. ‘Wat mij vreemd hier overkomt, is dat alles moet worden afgesproken, alles is afgestemd.’ Het gesprek met Samaneh vindt plaats op het terras bij Portofino. Samaneh: ‘Ik mis de spontaniteit, die warme band. Mensen komen wel, ze heeft een aantal van haar nieuwe dorpsgenoten al over de vloer gehad, maar alleen als we eerst een afspraak maken.’ Serveerster Naghmeh, 10 jaar in Nederland, brengt thee en haakt in. ‘Ik mis het ook. Ik heb het wel geprobeerd maar als ik zeg, kom we gaan bij mij eten, zeggen ze ‘ik kan niet, ik ben druk, een andere keer.’ Vrienden uit de kerk en van school hebben inmiddels wel genoten van Samaneh’s Iraanse gastvrijheid. ‘Aardige mensen in Zeewolde.’ In Iran was ze medewerkster in een bibliotheek, maar werk in die richting verwacht ze niet echt ‘omdat alles gedigitaliseerd is’. Ze wil een opleiding gaan volgen in de zorg. Haar man is later uit Iran gekomen, hij is sinds een half jaar in ons land en ook bezig met zijn inburgering. Farzad Lajmiri is 25 jaar in ons land, ongeveer even lang als hij in Iran woonde en is wel gewend aan de Nederlandse gewoonten. ‘Ik vind het wel prettig, die privacy.’ Farzad was een politiek vluchteling en was aangesloten bij een studentenvereniging die zich verzette tegen de Islamitische wetgeving, de Sharia. ‘In mijn tijd was inburgering niet verplicht. Ik heb gekozen voor een intensieve taalcursus via de Unize er nooit meer voor in aanmerking kwamen als ze een baan zouden verliezen. Nu waait er weer een andere wind en wordt de inburgering vanaf 2020 weer een taak van de gemeentes. Van de zomer maakte minister Wouter Koolmees (D66) zijn plannen officieel bekend. Meerinzicht, al bekend met de grote lijnen van het plan, was al voortvarend aan de slag en ontwikkelde een ‘holistische’ visie. Een visie waarin gekeken wordt wie iemand is, wat hij of zij kan en nodig heeft aan begeleiding. Elke statushouder krijgt een persoonlijk inburgeringsplan. In de oude situatie waren drie dagdelen in de week taalles nemen verplicht. Nu kan iemand die dat wil en kan, hele dagen Nederlands leren. Naast taal worden een achttal workshops aangeboden, bijvoorbeeld over de werking van democratie, over de verhouding tussen mannen en vrouwen en omgang met holebi’s. Het is de uitdaging nu voor de klantmanagers, voor Zeewolde zijn er twee, te zorgen dat de statushouders zelf hun regie oppakken. Als de statushouder niet aan de nieuwe vorm van inburgering meedoet, kan er gekort worden op de uitkering. De nieuwe manier kost in eerste instantie meer geld en inspanningen, maar leidt daarna tot kostenbesparing. Het doel is om mensen eerder aan werk en dus uit de uitkering te helpen. Alles om die elf procent omhoog te krijgen. De Iraanse Samaneh met achter haar Farzad Lajmiri (grijze polo) en haar man. versiteit van Amsterdam, eerst taal daarna exacte vakken.’ Hij ging vijf dagen per week naar school. ‘Er waren in die tijd ook mensen die niet kozen voor taalles.’ Farzad wordt als ZZP’er ingehuurd door Meerinzicht. Hij heeft een wervings- en selectiebureau in ICT en een restaurant in Amstelveen. ‘Kom eens eten’, zegt hij. Wij? WE DOEN HET OOK VOOR HAAR. Wij zijn De Nieuwe Molenaars Samen hebben we een bestaande windturbine gekocht. Zo hebben we een aandeel in Windpark Zeewolde verkregen, en mogen we investeren in het nieuw te bouwen windpark. Al lid voor € 10,Investeren vanaf € 250,Voor een schone toekomst Om samen te ondernemen en winst te delen. Voor een schone en duurzame toekomst. Om zeggenschap over de omgeving te houden. Binnenkort start de eerste investeringsronde. Word dus nu lid! denieuwemolenaars.nl Het adres voor: • Keukenontwerp (perspectief) • Service (ook na de aankoop) • Vervanging werkbladen, inbouwapparatuur en achterwanden • Eigen montage Schepenveld 9 - Zeewolde - T 036 5226394 - www.culinakeukens.nl

5 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication