5

Blik op Zeewolde - februari 2020 5 Altijd en overal zijn er handen tekort Uit gegevens van het CBS blijkt dat 49 procent van de bevolking zich minstens één keer per jaar als vrijwilliger inzet voor een organisatie of vereniging. De tijd die een vrijwilliger besteedt is gemiddeld 4,5 uur. Een definitie van maatschapwij.nl. ‘werk dat in enig georganiseerd verband, onverplicht en onbetaald wordt verricht ten behoeve van anderen of de samenleving’. Hoe ziet het vrijwilligerswerk in Zeewolde eruit? Zeewolde. Ik ben vaak onder de indruk wat mensen geven aan liefde en aandacht en tijd. In de kerk komt daar vaak de drive van het geloof bij, dat is als een bron waar zij veel energie uit putten. Vaak hoor ik dat men het gevoel heeft niet alleen iets te geven, maar ook iets te ontvangen en daar zelf ‘rijker’ van te worden. Niet in euro’s, maar in menselijkheid. Toch is de kerk niet altijd zonder zorgen. ‘Er zijn taken die nogal wat vragen, en die liggen vaak op de schouders van een relatief kleinere groep Clubs en bestuurders waarderen hun vrijwilligers. Andries Oeben van de voetbalvereniging Zeewolde werd op het Sportgala 2017 ‘Vrijwilliger van het Jaar’. De prijs kreeg hij uit handen van burgemeester Gerrit Jan Gorter. Oeben is ook Lid van verdienste van zijn club. Voetbalvereniging Ger Blom, voorzitter voetbalvereniging Zeewolde: ‘We hebben nu ongeveer 250 vrijwilligers, de ouders die teams leiden meegeteld. Op basis van de uitkomsten van de werkgroep toekomst VVZ (2018) komen we structureel 25 ‘vaste’ vrijwilligers tekort. Je moet dan denken aan mensen die zich veertig weken per jaar minimaal vier uur per week in willen zetten voor de vereniging en dan ook nog met kennis van zaken. Het is ook de kunst de juiste vrijwilliger op de juiste plaats te krijgen, niet iedereen is even geschikt om een bepaalde rol in te vullen. Het komt regelmatig voor dat we iets niet kunnen doen of niet voor elkaar krijgen of klussen moeten laten doen van duur contributiegeld. We willen graag langer en vaker de kantine open. Maar wie wil er op zaterdagavond tot 22.00 uur in de kantine staan en dan nog even de keuken schoonmaken? Hierdoor kunnen we wedstrijden niet later laten beginnen dan 15.00 uur, terwijl we het liefst nog een paar (jeugd) wedstrijden om 17.00 uur zouden willen laten beginnen. Ger spreekt ook over het schoonmaken. ‘We treffen het met Nico en Hetty van der Linden die twee keer per week al onze kleedkamers schoonmaken en met de kantinemedewerkers die na een vermoeiende middag nog een de bar en keuken opruimen en schoonmaken. Iedereen lijkt het gewoon te vinden dat daar altijd mensen zijn en staan. Vaak een uurtje of 20, maar vaak meer, zeker bij wedstrijden van het 1e elftal is het gewoon hard werken. Als we echt veel meer vrijwilligers zouden hebben, dan zou ik willen proberen om activiteiten meer te verdelen over meer mensen. We zouden meer onderhoud zelf kunnen doen, meer activiteiten kunnen organiseren, tijdens trainingen de kantine openen en nog veel meer. Scholen ‘Op mijn scholen zijn ouders zeer betrokken’, zegt Roel Hijne, algemeen directeur basisscholen de Toermalijn en de Kaleidoscoop. ‘Ouders krijgen aan het begin van het jaar een overzicht van alle werkgroepen en activiteiten, zij kunnen dan ruim van tevoren plannen. Dat helpt enorm. Het wordt lastiger als wij korter van tevoren mensen vragen, maar ook dan zien wij dat ouders bereid zijn om te helpen oplossingen te vinden. Dat is geweldig.’ Hij somt een waslijst op aan activiteiten waar ouders vrijwillig werk voor verzetten. ‘Zonder deze vrijwilligers zouden we veel activiteiten niet op deze manier uit kunnen voeren. Het kleuterfeest bijvoorbeeld, waar tientallen ouders aan meewerken, zou niet op deze wijze gevierd kunnen worden. Tijdens het kerstdiner lopen er wel 84 ‘obers’ rond. Het onderwijs voor de kinderen zou ook minder leuk zijn. Vrijwilligers zijn een verrijking voor het onderwijs.’ Kerken ‘Kerken mogen zich gelukkig verheugen in een enorme groep vrijwilligers,’ zegt Lex Boot, dominee van de Protestantse gemeente mensen. Vooral bestuurlijke taken. Dergelijke taken vragen dus een bijzonder ‘commitment’. De kerk moet daar in deze tijd flexibeler mee omgaan, vind ik. Vooral de jonge generatie laat zich niet meer ‘binden’ aan zo’n termijn. Jongeren haken liever aan bij kortdurende en specifieke taken die ze goed kunnen overzien. Er is nog winst te behalen in een goede inzichtelijkheid in vraag en aanbod. Ik kom met regelmaat mensen tegen die best iets willen doen, maar ze zouden zelf niet goed weten wat. Dat geldt binnen en buiten de kerk. Voor de nieuwe generatie denk ik aan projecten met het karakter van een event, waarbij jongeren over een korte periode iets van hun tijd en aandacht kunnen geven aan iets wat ze fijn vinden. Er is nog veel verborgen potentieel.’ Avondvierdaagse Marieke de Boer van de stichting Avondvierdaagse: ‘Het is elk jaar weer spannend of we genoeg vrijwilligers hebben om de A4D door te laten gaan. Het zou mooi zijn als we het werk kunnen verdelen onder meer mensen. Het combineren van werk en vrijwilligerswerk is een uitdaging, ik merk dat dat de reden is waarvoor mensen moeten afhaken: niet iedereen kan het zich veroorloven om vrij te vragen bij zijn werkgever. We moeten nog steeds bij andere organisaties mensen moeten ‘inlenen’. Ziekte en niet opkomen dagen van vrijwilligers vragen om creatief denken. Ons uitgangspunt is dat als we twijfel hebben over de veiligheid tijdens het evenement, we ons genoodzaakt zien het af te blazen. Een reservepool met beschikbare vrijwilligers zou ervoor zorgen dat we niet hoeven na te denken over het wel of niet van start gaan van de A4D.’ Afgelopen keer hadden we 64 vrijwilligers. We zouden zelf graag nog groeien met 10 extra, een gekoesterde wens is op de route een afstempelpost, zodat het allemaal net iets officiëler is voor de beleving van de wandelaars. De komende editie zal weer spannend worden omdat we nog maar één aanmelding hebben van een MAS’ser en de opbouwploeg handjes te kort komt.’ De Sfinx Ans de Jong, vrijwilligerscoördinator Coloriet de Sfinx zegt dat ze heel blij is dat er zoveel vrijwilligers willen helpen’. Het is teveel om op te noemen wat vrijwilligers binnen haar organisatie doen. ‘Vrijwilligers zijn voor ons erg belangrijk en geven onze bewoners net even dat extra stukje aandacht. Hierdoor krijgen de bewoners waar ze recht op hebben.’ Vrijwilligers bij ons willen iets betekenen voor onze ouderen. Ze hebben tijd ‘over’ en willen die nuttig besteden. Ze willen graag iets terug doen voor de maatschappij. Voor anderen is de motivatie dat ze willen kijken of de ouderenzorg iets voor hen is om in te gaan werken. Zo kunnen zij ervaring opdoen, er is ook een groep die het doet om contact maken en nieuwe mensen wil leren kennen omdat ze nieuw in het dorp zijn. Of men is eenzaam en wil zo weer onder de mensen komen of structuur in de dag krijgen. Ook jongeren doen geregeld iets voor ouderen. Maar we hebben ook eigenlijk nooit genoeg vrijwilligers, helemaal omdat we weten dat er met de bouw van Gizeh twee nieuwe woongroepen bij komen.’ Stan Stokvis die zeewoldevoorelkaar.nl heeft helpen ontwikkelen, behoort zelf bij de jonge garde vrijwilligers. Hij is actief bij de voetbalvereniging bij de stichting Sportgala Zeewolde en de Avondvierdaagse Zeewolde. ‘Ik vind het belangrijk om een bijdrage te leveren aan mijn dorp. Ik leer er zelf enorm veel van en vindt het gewoon gaaf om met zulke leuke mensen ook te mogen samenwerken.’ Burgertafel voor Zeewoldenaren De Burgertafel adviseert het college van B&W gevraagd én ongevraagd op de gebieden van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning), de Participatiewet en de Jeugdwet; samen het ‘sociaal domein’. De leden van de Burgertafel zijn vrijwilligers. Voorzitter Roel Hijne vertelt. De procedure tot vaststelling van nota’s sociaal domein loopt volgens een vast patroon. Tijdens deze procedure moet het college van B&W advies aan de Burgertafel vragen. Als voorbeeld de nota VVE (voor- en vroegschoolse educatie). Deze nota VVE is afgelopen jaar vastgesteld. Een beleidsmedewerker schrijft een conceptnota. Deze wordt na goedkeuring met een adviesverzoek naar de Burgertafel gestuurd. Wij bespreken de conceptnota en geven er advies over. Dit advies wordt gestuurd naar het college en afhankelijk of het college het advies overneemt, stuurt men de nota door naar de gemeenteraad. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling van kinderen en in het bijzonder van kinderen die risico op een ontwikkelingsachterstand lopen of in een risicovolle gezinssituatie opgroeien. Kinderopvangondernemers en het primair onderwijs zijn hiervoor aangewezen uitvoeringspartners mits zij aan wettelijke kwaliteitseisen voldoen en opvang aan peuters bieden. De Burgertafel vindt de ontwikkeling van jonge kinderen en de preventie van onderwijsachterstanden uitermate belangrijk. VVE biedt kansen aan kinderen die risico lopen op een achterstand nog voor zij de stap maken naar de basisschool. VVE verbetert de kwaliteit van de peuteropvang en daar hebben alle kinderen in Zeewolde profijt van. Wij hebben wel onze zorgen geuit omtrent het beperkte budget van het Rijk en de financiële ruimte die er is als blijkt dat het percentage doelgroepkinderen in Zeewolde hoger is dan ingeschat. De Burgertafel heeft over de nota VVE een positief advies uitgebracht. De raad van Zeewolde is unaniem akkoord gegaan met de nota voor het nieuwe beleid VVE. Met de inzet van extra middelen kan er goed en voortvarend aan de preventie van achterstanden bij jonge kinderen gewerkt worden en maatwerk in zorg geboden worden. Het advies van de Burgertafel heeft ertoe bijgedragen dat er breed draagvlak is bereikt voor het nieuwe beleid VVE. Vragen of opmerkingen: secretaris@burgertafelzeewolde.nl. Pannenkoekenhuis en speelpark Beleef het sprookje zelf! Sternweg 2a - Zeewolde Reserveren? Ga naar www.HansenGrietjeZeewolde.nl of bel 0320-268294!

6 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication