13

Blik op Zeewolde - juni 2020 gezond en lekker in je vel De beste manier om strijd te voorkomen De afgelopen weken heb ik veel ouders gehoord over de strijd die ze ondervinden over het maken van het schoolwerk. Nu de meeste kinderen weer gedeeltelijk naar school mogen, is de situatie weer veranderd. Iedereen heeft zijn eigen regels en grenzen thuis en we gaan er vanuit dat ons kind deze ook weet. We hebben ze immers al honderd keer gewaarschuwd en gewezen op wat ze wel en niet mogen. Graag geef ik je een hele belangrijke tip waardoor er binnen jullie gezin meer rust, duidelijkheid, structuur en respect is voor elkaar. Want vaak blijkt het toch niet het geval te zijn, dat kinderen de regels kennen. Ze weten vaak goed wat er wel en niet mag, maar het is niet altijd duidelijk. Wat hoe kan jou kind precies weten wat de regels zijn? Heb je ze dit ooit duidelijk verteld? Of ga je er vanuit dat ze deze inmiddels zelf wel weten? De meeste ouders gaan vaak uit van het laatste. Maar zo werkt het in de praktijk vaak niet. Een kind mist dan de duidelijkheid en de structuur en dit kan voor veel onrust en strijd zorgen, helemaal juist nu de situatie weer veranderd is. Om meer rust in huis te krijgen is het belangrijk om met elkaar afspraken te maken. En niet dat wij als ouders de regels ‘opleggen’. Wanneer je je kinderen betrekt bij het maken van de regels voelen ze zich erkend en gehoord. Doordat ze mogen meedenken, voelt het voor hun dat ze meetellen. Hierdoor kunnen kinderen zich beter aan de regels en de grenzen houden. Ze hebben er immers zelf aan meegewerkt. Belangrijk is dat jij als ouder degene bent die de regels uiteindelijk vaststelt. Maar laat wel ruimte voor overleg. Zo kan je kind zijn zegje doen en sluit dan samen een compromis. Zo zijn ze eerder geneigd om zich eraan te houden. Vraag je kinderen of ze ook dingen willen toevoegen aan de regels. Bij ons thuis hebben we sinds de Corona-tijd de regel, dat ik elke dag ‘Fortniteles’ krijg van mijn kinderen. Zo verdiep ik mij ook nog eens in de interesses van mijn kinderen en doen we iets leuks met het gezin. Win-Win situatie dus. Check wel na het maken van de regels of ze voor iedereen duidelijk zijn en bespreek per regel wat je precies verwacht van je kinderen. Als je in de praktijk merkt dat ze het nog niet zo goed begrijpen of toch over je grenzen heen gaan, leg ze dan opnieuw uit. Succes en tot volgende maand! Tips voor ouders en opvoeders Marjolein Patz van Kindercoach Marjolein | Zeewolde, moeder van twee kinderen (tien en acht), coacht/traint kinderen en hun ouders. Iedere maand deelt zij een handige tip die het opvoeden en je persoonlijke leven makkelijker en leuker maken. column Deze tips zorgen ervoor dat zowel jij als je kind het beste uit zichzelf kunnen halen. Wil jij een tip over een bepaald onderwerp? Mail dan naar marjolein@kindercoachzeewolde.nl en misschien wordt jouw vraag binnenkort beantwoord in deze column. Samen in beweging naar een hoger niveau! Fysieke en/of mentale klachten kunnen zorgen voor vastlopen op het werk. Hoe kun je je werk uit (blijven) voeren? Bij ‘Balans Werkt Ergotherapie en Re- integratie’ kun je terecht voor een effectieve coaching van ervaren re- integratiecoach en ergotherapeut Greke Hulstein. is. Doel is voorkomen van uitval en terugkeren naar eigen werk, naar ander werk bij dezelfde werkgever of naar ander werk bij een andere werkgever.’ In overleg met de werkgever wordt een werkhervattingsplan opgesteld, vanuit de deskundigheid van de client. Dit plan wordt daarna voorgelegd aan bedrijfsarts en werkgever. ‘Op deze manier krijg je zelf weer regie over het re-integratieproces. Het is echt gaaf om te zien hoe mensen weer zelf regie krijgen over hun leven en kunnen genieten van waardevolle activiteiten, waaronder werk. Naast iemand kunnen staan en samen de richting bepalen, vind ik erg belangrijk.’ Zij staat klaar om je te begeleiden om werk (en privé) weer in balans te brengen, want balans werkt. Greke Hulstein runt nu al ruim anderhalf jaar met veel plezier haar praktijk in Zeewolde. Zij is gespecialiseerd in het begeleiden van clienten met energieproblemen die beperkingen ervaren in het dagelijks leven. Naast re- integratiecoach is zij ook ergotherapeut. Greke legt uit dat die combinatie een enorme meerwaarde heeft. ‘De kracht van ergotherapie is het mensen in staat stellen om opnieuw hun dagelijkse activiteiten uit te voeren als dat niet meer lukt door lichamelijke of psychische problemen: dat geldt dus ook voor werk.’ ‘Een dagje of een weekje ziek zijn en niet kunnen werken, is vervelend, maar lost zichzelf meestal wel weer op. Als je door ziekte of handicap langer niet kunt werken, komt er meer bij kijken. Bij de terugkeer naar werk, wordt er veel van je verwacht. Dat kan het best ingewikkeld maken. Ik kan hierbij helpen. Tijdens een vrijblijvend gesprek kijken we samen wat er in jouw situatie nodig De praktijk is gespecialiseerd in het helpen inzicht te krijgen in de daadwerkelijke belastbaarheid: wat kan je écht aan? Elke dag? Een volgende stap is opbouwen, activiteiten oppakken, aandurven en uitbreiden. inzicht krijgen in eigen sterke kanten en hulpbronnen is hierbij belangrijk. Greke: ‘Wat helpt jou? Waar krijg jij weer energie van? Dat gerelateerd aan activiteiten: welke dingen doe je? En hoe voer je ze uit? 13 Ziek (geweest) en terug naar werk? Balans werkt! Mijn begeleiding bestaat uit observatie op de werkplek, het geven van advies over aanpassingen van de werkplek, taken, werktijden of werktempo en natuurlijk steeds evalueren van het opbouwschema. Mocht terugkeren naar het eigen werk niet meer mogelijk zijn, kan ik ook meekijken hoe ander werk bij de eigen werkgever zo goed mogelijk vorm gegeven kan worden. Als dat laatste ook geen optie is, en er moet gekeken worden naar ander werk, bij een andere werkgever, dan zal de begeleiding bestaan uit een oriëntatie op ander werk, het maken van een CV en/ of LinkedIn profiel, netwerken en solliciteren. Ook trainen van nieuwe werktaken op een nieuwe werkplek is mogelijk (jobcoaching). Een vrijblijvende afspraak maken? BALANSWERKT-REINTEGRATIE.NL Blijf (sport)blessures de baas Het team van Altius bedankt haar klanten voor het begrip en de steun in de afgelopen tijd. Binnen de Marsweg 24, Zeewolde | T 036 8489226 | www.altiuszeewolde.nl (Top-) Sporters Altius Zeewolde - Ingrid van der Vlist Marsweg 24a - www.altiuszeewolde.nl Centrum voor Complementaire Geneeskunde Planetenveld 23 - www.ccgonline.eu Coloriet - De Sfinx Flevoweg 59 - www.coloriet.nl Contextuele hulpverlening Mirjam - Mirjam Janssens-Stam Gezelweg 15 - www.contextuelehulpmirjam.nl Craniopraktijk Zeewolde - Marjolein Hortensius Muiderweg 39 - www.craniopraktijkzeewolde.nl Fysiotherapeutisch Centrum J.W. Hage - Jan Willem Hage Vlietstroom 1 - www.fysiohage.nl PodoCare - Corine van den Heuvel Gildenveld 83/Mast 28 - www.podocare.net Nalatenschapscoach - André Post Schepenveld 44 - www.andrepost.nl Zo’n 25 jaar geleden heb ik eens een prijs gewonnen (tijdschrift Sport en Geneeskunde) over mijn stelling dat er tussen topsport en breedtesport geen groot verschil mag zitten. ‘De recreatieve sporter zal zich moeten kunnen blijven vereenzelvigen met de topsporters’. Dus de dopingregels (het ging toen nog maar over ‘bloed-doping’), wedstrijdreglementen, beschikbare hulpmiddelen (haaienpak, klapschaats, hightech racefiets, carbonplaat in loopschoen etc.) moeten zowel voor de topsporter als de recreatieve sporter gelijkwaardig (beschikbaar) zijn. Immers de recreatieve sporter financiert direct (kaartjes kopen, merchandise, lid van een sportbond) en indirect (reclamegelden, hoe meer mensen geïnteresseerd zijn in die sport, hoe meer een groot merk wil sponsoren) de topsporter. Gelukkig wordt deze regel niet meer al te strak gehanteerd, waardoor na lang tegenstribbelen van de voetbalbonden, toch een VAR kwam terwijl die er niet voor de amateurs is. Nu we geleidelijk de intelligente lockdown afbouwen, komt de vraag of topsporters niet als eerste weer de sportfaciliteiten mogen gebruiken. Ongelijke behandeling ligt op de loer. Waarom mag een topzwemmer wel in het zwembad of sportschool en de recreant niet? Allereerst zijn de topsporters een kleinere groep. Dus de ‘1,5 meter regel’ is met een handje vol zwemmers verdeeld over meerdere banen, gemakkelijker te hanteren. Daarnaast bedrijft de topsporter een betaalde sport. Zijn inkomen is daarvan afhankelijk. En alle min of meer gedwongen recreatieve thuisblijvers kunnen weer van sport op televisie genieten en enthousiast raken en zelf weer (meer) volgens de RIVM regels gaan sporten. Dát is waarom ik - in dit restricties gaan we veilig door. COLUMN geval in tegenstelling tot mijn stelling van 25 jaar geleden - wél pleit voor (tijdelijke) voorkeursbehandeling van de topsporter. Overigens blijft mijn stelling ten aanzien van dopping: ‘Niet!’. Al ruim 25 jaar is Jan Willem Hage, (sport-) fysiotherapeut, manueel therapeut en sporter, actief in Zeewolde. Hij begeleidt en behandelt (top)sporters van uiteenlopende takken van sport en op verschillende niveaus, zowel lokaal als (inter-) nationaal. kop praktijkindex kop

14 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication