12

Varia Jeugd kan gratis lid worden op Golfclub Zeewolde GC Zeewolde bestaat sinds 1985 en is een jeugdvriendelijke club met verschillende mogelijkheden om te spelen, oefenen en veel plezier met elkaar te maken. Golf is een sport die van jonge tot op zeer hoge leeftijd beoefend kan worden. Het is al mogelijk om vanaf 7 à 8 jaar mee te doen. Jonassen zit er voor Jonathan niet in Drie dagen musical 'Jona' in Open Haven Jonassen, vasthouden aan armen en benen en huppekee overboord, zit er niet in. ‘Helaas’, zegt Jonathan Nuyten, hoofdrolspeler in de musical Jona. ‘Veiligheidsoverwegingen’, zegt hij. ‘Bovendien is de ruimte te beperkt. Het zou vervelend zijn als ik tusa sen de muzikanten terecht kom’. Dus wordt Jonathan ‘gewoon’ over boord gekieperd. Hij speelt de hoofdrol in de musical Jona, waar na de audities sinds begin oktober enthousiast aan wordt gewerkt door een groep van 35 dorpsgea noten die vaak meer dan één bijrol hebben en ook in het koor zingen. Sinds 1 januari 2020 is het voor jeugd tot en met 15 jaar mogea lijk om gratis lid te worden van de golfclub. Jeugdspelers in de leefa tijd 16 tot en met 20 jaar betalen het gereduceerde lidmaatschap van 270 euro per jaar. Bestuursa lid Hans Taal: ‘Een gratis lidmaata schap is geen unicum in Nederland, maar een daaraan gekoppeld gratis lesprogramma is dat wel. Wij heba ben hierin een echte stap gezet en zien ook meteen resultaat: sinds de introductie hebben we tien nieuwe jeugdleden erbij gekregen en doet er meer jeugd mee aan de verschila lende lesprogramma’s.’ Voor de jeugd heeft GC Zeewolde een speciaal programma samengea steld met jeugdlessen, activiteiten en (fun) wedstrijden. Ook families met jonge en oudere kinderen zijn van harte welkom. Afhankelijk van het spelniveau en de leeftijd zijn er verschillende lesprogramma’s verspreid over het jaar. Taal: ‘Heb je nog geen golfervaring, geen probleem, we hebben een speciaal lesprogramma (gratis) om je alles te leren over de golfsport. Heb je al ervaring en wil je de nieuwe Joost Luiten of Anne van Dam worden, ook dan kun je bij ons terecht.’ GOLFCLUBaZEEWOLDE.NL/JEUGD Profeet Ninevé is een stad waar onrecht heerst. God stuur Jona om daar als profeet de inwoners te zeggen dat de stad binnen 40 dagen zal vera gaan. Maar Jona voelt er niets voor om een boodschap over te brengen aan inwoners van Nineve, die zich met heel andere goden en zaken bezighouden. In plaats daarvan scheept hij zich in, in een tegena overgestelde richting. God laat dan een storm los op het schip. Als de storm sterker wordt jonassen de matrozen hem overboord (wat hij zelf eerder al heeft aangeboden) waarna de storm bedaart. Jona verdrinkt niet, maar wordt opgea slokt door een grote (wal)vis. Na drie dagen wordt hij uitgespuwd op het strand. De rest van het verhaal verklappen is een spoiler, hoewel het oude testamant herlezen ook geen kwaad kan. Belangrijke lessen Jonathan: ‘Het mooie aan dit hele korte bijbelboek vind ik de lessen die in dit verhaal zitten. Het klinkt als een wijzende en belerende vina ger, maar wat voor mij nog veel belangrijker is, is dat God iedereen vergeeft en laat leven. Jona zelf krijgt zelf ook belangrijke lessen. Een vergevende God. Warmteplan: Van gas los komt snel dichterbij Je leest het in de kranten. Je weet dan het komt; Nederland moet in 2050 van gas los zijn. Het lijkt nog ver van mijn bed show, maar dat is schijn. Lijkt golfen je leuk maar weet je niet goed hoe te beginnen? GolfSTART bestaat uit een lespakket van zes golflessen • Elke les duurt minimaal 45 minuten • Kosten: € 99,• Incl. NGF-golfbaanpermissie Opgeven: www.golfstart.golf.nl Het Rijk heeft gemeenten opgea dragen dat zij voor 2021 met een warmteplan moeten komen. Hierin moet de gemeente aangeven hoe naar dit einddoel wordt toegea werkt. Dat gaat stapsgewijs, per wijk. Voor gebouwen en appartea mentencomplexen is de oplossing nog eenvoudig: een warmtepomp. Voor laagbouw zijn er twee maniea ren om naar oplossingen te werken: collectief of individueel, waarbij collectief het goedkoopste is, maar ook het lastigste te organiseren. Op wijkniveau kan het warmtenet wora den uitgebreid, maar dat kan alleen collectief. Dat is het makkelijkst te realiseren in nieuwbouw, zoals de Polderwijk, die dorpsverwarming kent. Maar wat nu als collectiviteit niet haalbaar is? Als in een wijk maar een aantal inwoners individueel overgaan op een warmtepomp, kan er al geen collectief systeem ingezet worden. Warmtepompen zijn nu nog behoorlijk duurder dan cvaketels, maar die prijs zou in de nabije toekomst wel eens gelijk kunnen komen te liggen. Er bestaat ook een ‘overgangstechniek’, de hybrideawarmtepomp, waarbij de warmtepomp en de cv naast elkaar werken. Maar wat op dit moment te doen als de cvaketel het begeeft? Nu nog moeilijk te zeggen, maar vanaf 2021 geeft het warmteplan inwoners duidelijkheid wanneer zijn of haar huis aardgasvrij moet zijn en welke keuze zij het beste kunnen maken. Naast eigen warmtevoorziening, moeten veel huizen ook beter wora den geïsoleerd en dat is een vrij ENERGIELOKETFLEVOLAND.NL kostbare zaak. Omdat Zeewolde jong is en de woningen en gebouwen goed geïsoleerd zijn, is de urgentie om op korte termijn om te schakea len minder groot dan elders. Dat betekent dat er tijd is om te leren van de aanpak in andere gemeentes en wat de ‘best practice’ is voor Zeea wolde. Het Warmteplan gaat niet verder dan tot 2030 omdat er daara na waarschijnlijk nieuwe of gevora derde technieken zijn. De Polderwijk is al voorzien van een warmtenet. Het Energieloket geeft antwoord op vragen over duurzaamheid, energiebesparing en subsidies. Het Energieloket is gevestigd in winkelgalerij Ravelijn, tegenover Action. Na wat klein werk is Jona is Jonathan’s tweede hoofdrol na ‘Messiah’ van gospelkoor Joy. ‘Ik oefen veel, thuis, op de oefenavona den, maar zeker ook in de auto. Ik heb alle teksten ingesproken en deze luister ik dagelijks terug, net zolang tot dat alles in het hoofd is opgeslagen. Hetzelfde met de songs. De rol van Jona is geen lasa tige rol, de verdeling tussen zingen en praten vind ik erg mooi. Veel van wat er gebeurt en hoe Jona zich voelt, gebeurt zingend, daardoor kunnen de emoties nog meer benaa drukt worden. Zingen Wat mij betreft kan een mens niet genoeg zingen. Ik ben één van de solisten van Joy. Als ik niet meer zing, gaat er iets niet goed met mij.’ Jonathan heeft na een ingrija pende gebeurtenis in zijn leven, in eigen beheer de cd ‘Hold On Pain Ends’ uitgebracht. Johan en Arjan Klein Nibbelink hebben een musical gemaakt van het oudatestamentische bija belverhaal. De Zeewoldese Inge Joldersma bewerkte het en nam de regie op zich. Zwollenaar Pim Limburg heeft de muzikale leiding. Naast een combobezetting doen er ook vier blazers mee. Van de acht bandleden komen er zes uit Zeea wolde. Het ontwerp van het logo is van Erik Wallenberg. De musical is bedoeld voor kindea ren en volwassenen en duurt circa anderhalf uur. De uitvoeringen worden gegeven op 27, 28 en 29 maart. Hoe eerder de kaarten besteld worden, hoe beter de plek want de entreebewijzen worden op stoela nummer uitgegeven. Meer informatie: www. openhaven. nl/2020/02/kaartverkoopajonaa deamusical.

13 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication