3

Blik op Zeewolde - maart 2020 Toekomst van Zeewolde Het wordt beter, maar hoe weet nog niemand ‘Verbeterplannen’ voor de middellange termijn Zeewoldenaren konden vorig jaar meepraten over de toekomst van Zeewolde. In een serie artikelen gaan we dieper in op de zaken die daar besproken werden. Deel 2: Openbaar Vervoer. Openbaar vervoer in, van en naar het dorp ligt al jaren onder vuur. Niet de gemeente, maar de provincie is vera antwoordelijk, is de ‘regisseur’. De gemeente kan niet veel meer dan vragen of het niet beter kan. De manier waarop het nu georgaa ‘Er zijn verbeterplannen voor het openbaar vervoer in Zeewolde’, laat een woordvoerder van de provincie weten. ‘Deze richten zich met name op de middellange termijn.’ Het openbaar vervoer in onze provincie is vorig jaar opnieuw aanbesteed, • Er is een mogelijkheid voor openbaar vervoer waar Zeewoldenaren zeer weinig gebruik van maken: Regiotaxi. Deze rijdt van deur tot deur en is er voor jong en oud, zeven dagen per week van 06.00 uur ‘s ochtends tot 0.30 uur ‘s nachts. Het gaat hierbij alleen om lokaal vervoer binnen de regio. De regiotaxi is maar iets duurder dan het ‘gewone’ OV. www.flevoland.nl/regiotaxi zijn, mogen zij met andere mobilia teitsaanbieders voor een passend alternatief zorgen. Bijvoorbeeld buurtbusprojecten, samenwerking met lokale vrijwilligersprojecten, deelfiets en/of deelautoprojecten. De provincie houdt wel de controle en moet wel altijd haar goedkeuring geven. Net als Connexxion nu, moet Keolis zich wel houden aan de vaste afspraa ken (onder meer vaste route, vaste dienstregeling, garantie dat alle reizigers vervoerd kunnen worden), maar kan wel zelf kiezen welke bus Keolis zal vanaf de start circa 95% van het openbaar vervoer uitvoeren met elektrische bussen. Voor Flevoa land (en Zeewolde) betekent dit dat vanaf december 2023 alle reguliere buslijnen volledig uitgevoerd worden met elektrische bussen. Uitsluitend de scholierenlijnen (zoals lijn 625 Zeewoldea– Amersfoort) worden uita gevoerd met de dieselbussen. niseerd is roept vragen op. Bussen rijden niet op tijden waarop dat wel gewenst wordt, ze rijden halfvol op andere tijden, sluiten slecht aan op treintijden. Sinds hoelang wordt er eigenlijk niet geklaagd over het Openbaar Vervoer? Maar… er gloort hoop aan de horia zon. Dat duurt alleen een paar jaar. vanaf 2023 neemt Keolis het over van Connexxion. Keolis moet zich nog buigen over de manier waarop zij het Openbaar Vervoer in en rond Zeewolde vorm gaat geven. Het door de provincie opgestelde programma van eisen biedt wel perspectieven. Op de momenten van de dag, of op lijnen, waarop het aanbod van pasa sagiers te laag is om rendabel te • Keolis voert wel een aantal wijzigingen uit. Lijn 142 zal in Nijkerk vanaf het station doorgaan rijden naar scholengemeenschap Corlaer waardoor er een rechtstreekse verbinding ontstaat voor de leerlingen van deze school vanuit Zeewolde. Lijn 159 gaat tijdens de spits twee keer per uur rijden, waardoor de rechtstreekse reis van Zeewolde naar Almere wordt verbeterd. Daarnaast worden de vertrektijden van lijn 142 en 159 tussen Zeewolde en Harderwijk beter op elkaar afgestemd. Zo ontstaan er in de spits vier reismogelijkheden per uur voor de aansluiting op zowel de trein naar Zwolle als ook de trein naar Amersfoort. • Concrete wijzigingen in het openbaar vervoer in de periode tot december 2023 zijn er niet. Wel zijn er nog twee initiatieven die nader onderzocht worden en die mogelijk binnen de huidige concessie actueel worden. Twee studentes uit Zeewolde (Gerda Galenkamp en Femke Nieuwenhuis) hebben op eigen initiatief de mogelijkheden onderzocht of een directe buslijn van Zeewolde naar Utrecht Science Park (in de spits) haalbaar. Uit de door hen gehouden enquêtes blijkt van wel. De haalbaarheid wordt nu besproken door provincie Flevoland, de huidige vervoerder Connexxion en de provincie Utrecht (als verantwoordelijke voor het OV in de Utrecht). Er is ook een onderzoek naar het aantal reizigers op de diverse buslijnen om te bezien of de bussen van en naar Zeewolde tot een later tijdstip kunnen doorrijden. ingezet wordt. Op lijnen waar gedua rende de gehele dag het aanbod van passagiers laag of zeer laag is, kan daarom de keuze gemaakt worden om een minia of midibus in te zetten. 3 Burgertafel voor Zeewoldenaren De Burgertafel adviseert het college van B&W gevraagd én ongevraagd op de gebieden van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning), de Participatiewet en de Jeugdwet; samen het ‘sociaal domein’. De leden van de Burgertafel zijn vrijwilligers. Voorzitter Roel Hijne vertelt. Wonen in Zeewolde, dat wil toch iedereen! De huidige Woonvisie van de gemeente Zeewolde eindigt in 2020. De nieuwe nota Woonvisie voor de periode 2020a2025 wordt binnenkort vastgesteld. De Bura gertafel heeft zich hierover geboa gen en adviezen uitgebracht. Daarbij heeft de Burgertafel ook gebruik gemaakt van de zogea naamde ‘tweede ring’. De ‘tweede ring’ zijn betrokken inwoners van Zeewolde die ons ondersteunen bij de adviesaanvraag. Actueel woonbeleid is noodzaa kelijk om partners op het gebied van het wonen uit te dagen om in samenwerking met de gemeente de juiste investeringen te doen. Pannenkoekenhuis en speelpark Beleef het sprookje zelf! Sternweg 2a - Zeewolde Reserveren? Ga naar www.HansenGrietjeZeewolde.nl of bel 0320-268294! Stefan Jongejan (17) zit voor het vierde jaar bij de Jeugdbrandweer Zeewolde en is bevelvoerder bij de aspiranten. Een opmerkelijke keuze. ‘Het is geen alledaagse hobby, dat klopt. Ik heb altijd belangstelling gehad voor de brandweer. Toen ik klein was, heb ik een aantal keren open dagen meegemaakt van de brandweer, ik denk dat het daar is begonnen. De brandweer vond ik altijd heel stoer. Toen ik in groep 8 een spreekbeurt moest houden over de brandweer werd deze belangstelling nog groter, en vanaf dat moment wist ik dat ik ook bij de brandweer wilde. Via een neef wist ik van de jeugda brandweer. Vijf jaar geleden was er geen plaats vrij, het jaar daara op werden op Koningsdag folders uitgedeeld dat ze leden zochten. Het leuke is oefenen voor de weda strijden, je moet heel precies zijn en er zijn veel protocollen die je moet kennen. Voor je een deur opent, moet je eerst bepalen wat Stefan Jongejan dorpsgenoten voor brand er achter zit en als je een trap opgaat, moet je wel eerst vera kennen dat die veilig is, want als een brandweerman erdoor zakt heb je er een probleem bij. Als bevelvoerder ben ik verantwoordelijk voor de veia ligheid van de manschappen. Het leukste van de jeugdbrandweer? ‘Je moet snel zijn en tegelijk zeer nauwkeurig bij alles wat je moet doen om een brand uit te krijgen. De wedstrijden zijn het leukst omdat je daar het meest mee krijgt van het echte werk. Op 28 maart zijn de regionale wedstrijden, net als vorig jaar in Zeewolde. In mei volgen de landelijke wedstrijden.’ Wil je door naar de échte’ brandweer? ‘In mijn omgeving wordt me wel gevraagd wat dat nu is, de jeugda brandweer en of ik dan ook naar de ‘echte’ brandweer wil. ‘Ja, dat zeker’, zeg ik dan. Het jaar dat je 18 wordt is ook het laatste jaar bij de jeugd, dus dan moet ik kiezen. De vrijwila lige brandweer kost wel veel meer tijd, zeker drie avonden in de week en dan op zaterdag controle van de brandkranen en ons eigen materia aal. Daarnaast natuurlijk je diensten. Dat moet wel te combineren zijn met mijn opleiding als Logistiek teamleia der (Landstede). Als ik besluit door te stomen, kom ik twee oudaleden van de jeugdbrandweer tegen: Kelvin van Esch en Rico Broekhuisen.’ De jeudgdbrandweer kent twee groepen van zes. De junioren (1215) en de aspiranten (15-18 jaar). De oefeningen worden gehouden op de vrijdagavond. In de kazerne of op locatie. Beide groepen zoeken leden. Ook de vrijwillige brandweer zoekt versterking. Aanmelden: m.booi@brandweerflevoland.nl. Tijdens de vergaderingen zijn wij door ambtenaren in hoofdlijnen op de hoogte gesteld van de inhoud van de nieuwe nota. Wij kijken voornamelijk vanuit het sociaal domein naar de inhoud. We zijn ingenomen met het feit dat alle inwoners van Zeewolde in de nota centraal staan. In de nota wordt onder andere gesproken over starters en startersleningen en over een variatie in woonvormen. Aandachtspunten als aanleuna woningen, samen met je partner oud kunnen worden, beschermd wonen, wonen met zorg en de blijverslening (een subsidieregea ling voor ouderen die zelfstandig in hun eigen huis willen blijven wonen) zijn de revue gepasseerd. De Burgertafel heeft hierover adviezen geformuleerd. Tot slot is er ook gesproken over duura zaamheid van de woningen. Een actueel onderwerp in deze tijd. Uiteraard hopen wij dat de gemeenteraad zoveel als mogea lijk meegaat in onze adviezen en dat deze ertoe bijdragen dat er breed draagvlak wordt bereikt voor de nieuwe woonvisie. Over de resultaten leest u later in deze krant. Vragen of opmerkingen of heeft u belangstelling lid te worden van de Burgertafel. Stuur een bericht naar: secretaris@burgertafelzeea wolde.nl.

4 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication