5

Blik op Zeewolde - maart 2020 Duurzaam Zeewolde Duurzaam en gezond gaan hand in hand Roockworst, kipstuckjes, biefstuck, rul gehact, gekruide wokreepjes, visvrije tonijn, bratwurst, kipspiesjes, broodje bapoa, filet a l’americain. Vegetarisch ‘vlees’ of Vegan rukt op. In de supermarkten, maar ook bij fastfoodketens als McDonalds en Burgerking. pizzaketen Domino’s kwam dit jaar zelfs met drie vegan ‘vlees’ pizza’s. Minder vlees eten is gezonder voor de mens, beter voor het milieu én de portemonnee. Vlees is duur en hoge consumptie van vlees en zuivel is gekoppeld aan verschillende wela vaartsziekten. Zeker is dat bewerkt vlees, vleeswaren en worst, overgea wicht in de hand werkt. In principe is het zo dat hoe langer iets bewaard kan blijven, hoe meer conservea ringsa en andere middelen er in het product zitten. De consumptie van rood vlees speelt mogelijk een rol bij ontstaan van beroertes, diabetes en kanker. Minder vlees is ook goed voor het milieu. Volgens Imke de Boer van de Wageningen University (in een artikel in de Volkskrant) gaat het mis als er speciaal voor dieren voeda sel verbouwd moet worden. Voor de productie van een kilo kip is twee kilo plantaardig voedsel nodig, maar voor een kilo rundvlees tot wel dertig kilo. Ze lijkt daarmee te zega gen dat op kostbare landbouwgrond voedsel voor mensen verbouwd zou moeten worden. Daarnaast is voor een ons rundvlees ongeveer 1.500 liter water nodig, weliswaar geen drinkwater, maar regena, gronda en oppervlaktewater dat voor andere doelen gebruikt kan worden. Bovena dien stoot de veehouderij broeia kasgassen uit en veroorzaakt een mestprobleem. Nu moet wel vera meld worden dat de Nederlandse veea en vleessector niet stil zit en op velerlei gebieden bezig met vera duurzamen. De derde ‘Week zonder Vlees’ vindt plaats van 9 tot 15 maart Zoals bij alles geldt ook hier: ‘alles met mate’. Vlees bevat namelijk ook veel goede stoffen zoals eiwita Maak kans op gratis warmtescan Natuur en Milieufederatie Flevoa land voert samen met haar Energiea loket Flevoland 365 dagen lang een bewustwordingscampagne ‘Ontdek je lekje’ gericht op energiebespaa ring. Flevolandse woningeigenaren maken kans op een infrarood warma tescan van de buitenkant van hun woning. Zo kan een woningeigenaar zien waar zijn woning warmte lekt en waar het nemen van energiea maatregelen wenselijk kan zijn. Via de campagne ‘Ontdek je lekje’ maakt het Energieloket Flevoa land duidelijk dat met een goed geïsoleerde woning veel energie te besparen is en zo bijgedragen kan worden aan CO2areductie. Iedere Zeewoldese woningeigenaar kan zich aanmelden en doet mee door ‘Welke malloot doet dat nou?’ ‘Plastic scheiden is het issue niet, dat snappen de kinderen wel. Ze wisten allemaal wel van de plastic container. De vraag die ze wel bezighoudt is: hoe stimuleren we elkaar dat de omgeving schoon blijft.’ Wethouder Ewout Suithoff vertelt over zijn bezoek aan groep 6 van basisschool De Wetering, waar hij een gastles over plastic afval bija woonde en daarna met de klas en inspecteur Propje op jacht ging naar zwerfafval. In de gastles krea gen ze beelden te zien van de plastic soup en van vogels met plastic in hun maag. ‘Dat kan toch niet’ was de vera ontwaardigde reactie van de kindea ren. Suithoff: ‘Je hoeft hun echt niet uit te leggen dat het belangrijk is dat veel plastic uiteindelijk in de oceaan terecht komt en ze hun eigen omgea ving schoon moeten houden, dat de impact van hun handelen verder gaat dan hun eigen leefomgeving. Ja duh, zeggen ze dan, voor hen is het vanzelfsprekend. De oude sloa gan dat een beter milieu bij jezelf begint is voor hen gesneden koek. Bij het verzamelen van zwerfafval met inspecteur Propje verwondera den de kinderen zich soms. Dat de graat van een snoek door een reia ger was achtergelaten allá, maar een tandenborstel? ‘Welke malloot doet dat nou.’ De kinderen deden ook mee met de ‘plastic kanjer test’. Ze kregen de opdracht om thuis na te gaan waar kansen liga gen om plastic in het huishouden te beperken. Ewout Suithoff hoopt dat ze hun ouders erbij kunnen betrekken. Dat mensen anderen erop gaan aanspreken als ze iets weggooien. Hé, jij maakt mijn leefomgeving vuil.’ De kinderen werd ook gevraagd met drie altera natieven te komen voor plastic of de omgang ermee. Van alle alternatieven wordt dé top drie samengesteld. Van het door de leerlingen samen met inspecteur Propje gevonden zwerfplastic, maakt kunstenaar Rob van den Broek een kunstwerk. de slogan ‘Mijn woning verdient een warmtescan omdat….’ af te maken. Uit de aanmeldingen wordt een selectie gemaakt van de winnende slogans. Zolang de buitentemperaa tuur minder dan 10 graden Celsius is wordt de warmtescan uitgevoerd. In het najaar wordt de campagne herhaald. Meedoen via www.enera gieloketflevoland.nl/warmtescan Foto: Rowan vult bij COOP het schap met vegetarisch vlees aan ten, ijzer en vitamines. Vleesvera vangers als peulvruchten, eieren en noten bevatten deze voedingsstofa fen ook. En de smaak? Uit een test van de Consumentenbond uit 2017 bleek dat het verschil in smaak tusa sen vlees en vleesvervangers in het algemeen moeilijk te onderscheia den was. Uit deze test bleek ook dat van de 36 vegaburgers de sojabura ger de beste voedingswaarde heeft. Het voedingscentrum adviseert 50 tot 80 gram vlees per dag, het huia dige cijfer ligt nog net boven de 100 gram per dag. Steeds meer mensen zijn ook flexitariër en laten een dag of meer in de week vlees links liga gen. 41% van de Nederlanders heeft de afgelopen vijf jaar de vleescona sumptie gehalveerd, 67% blijkt echt flexitaier. De redenen om af en toe vlees te laten staan: variatie, zegt de helft van de mensen, 36 proa cent doet het vanuit de overwegina gen milieu en natuur, 34 procent noemt dierenwelzijn en 33 procent gezondheid . • Het aantal fabrikanten dat zich toelegt op vegetarisch en vegan ‘vlees’ neemt toe. Alle supera markten in Zeewolde hebben een schap met vegetarisch of vegan vlees en dito vleeswaren. • Vegetarisch is voedsel met groena ten in plaats van vlees. Vegan (van veganistisch) gaat een stapje verder. In vegan komt geen enkel dierlijk eiwit voor, dus ook geen boter, kaas of eieren. • Verschillende bedrijven zeggen Inspiratiebron Vrijdag 14 februari heeft de Natuur en Milieufederatie Flevoland in samenwerking met de gemeente de website www.duurzaaminzeewolde. nl gelanceerd. De website is een vira tuele ontmoetingsplek voor duurzaa me initiatieven. Wethouder Suithoff: ‘Via de website duurzaaminzeewola de.nl hoop ik dat onze inwoners en bedrijven worden geïnspireerd met allerlei duurzame ideeën en initiaa tieven voor een duurzaam Zeewola de.’ Vera Dam, directeur Natuura en Milieufederatie Flevoland, noemt de website een inspiratiebron voor iedereen die iets met duurzaamheid wil. De website biedt een platform aan bewoners, ondernemers en (maatschappelijke) organisaties die duurzaamheid in Zeewolde een vera snelling willen geven. De site bevat nieuws, een agenda en tips. Via een nieuwsbrief en social media worden de nieuwste ontwikkelingen belicht. De komende tijd wordt de website verder aangevuld. DUURZAAMINZEEWOLDE.NL Duurzaam agenda maart IVN Zeewolde organiseert regelmatig wandelingen in de schitterende natuur rondom het dorp. De natuurwandelingen worden gehouden onder leiding van een IVN gids op de 1e en 3e donderdag van de maand. De vertrektijd is steeds om 09.30 uur bij de Roode Schuur aan de Dasselaarweg 29. De wandeling duurt circa twee uur. IVN.NL Het energieloket in het Ravelijn (tegenover Action) is geopend op woensdagmorgen van 09.30 tot 12.30 uur en op vrijdag en zaterdag van 14.00 tot 17.00 uur. ENERGIELOKETFLEVOLAND.NL Elke laatste vrijdag van de maand staan van 09.30a12.00 uur hana dige vrijwilligers voor je klaar om spullen te repareren die er de brui aan gaven, die aanlopen, rammelen of piepen. REPAIRCAFEZEEWOLDE.NL over een paar jaar kweekvlees op de markt te kunnen brengen, daaronder het in 2016 opgerichte Mosa Meat uit Maastricht. Vola gens Mark Post, onderzoeker en universitair docent aan de Universiteit van Maastricht (en medeaoprichter van Mosa Meat) moet het over een jaar of vijf ook ‘gewoon’ in de supermarkt kuna nen liggen. Post zegt dat dit vlees gezonder is, onder ander omdat het steriel geproduceerd wordt en zonder antibiotica (omdat er geen bacteriën en virussen in zita ten). Milieuwinst is er omdat er geen methaanuitstoot is. Hoeveel energie en water er nodig is voor de productie is nog niet duidelijk. • Bewerkt vlees zoals hambura gers, worstjes, ham, bacon en spek kan kanker veroorzaken. Volgens de WHO verhoogt het dagelijks eten van 50 gram bewerkt vlees de kans op het onta wikkelen van darmkanker met 18 procent. Een samenvatting van de studie (uit 2015) is gepubliceerd in The Lancet Oncology. • Ook bij het opstellen van het klia maatakkoord in Nederland is voedselconsumptie onderwerp van gesprek. De consumptie van groenten en fruit wordt daarin gepropageerd om de verhouding tussen dierlijke en plantaardige eiwitten in ons voedingspatroon om te draaien van de huidige 60:40 naar 40:60 in 2050. • Op de website www.weekzona dervlees.nl staan diverse lekkere vegan recepten en kan ingeschrea ven worden op het ‘Week Zonder Vlees’amagazine en de nieuwsa brief met tips, recepten en inspia ratie. 5

6 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication