21

Blik op Zeewolde - 24 november 2021 21 Comfort staat onder druk Eens in de tien jaar een laag je water op het trottoir Door de verandering van het klimaat komt het comfort van de inwoners van Zeewolde onder druk te staan. Het behoud van dat comfort vraagt om grote financiële inspanningen óf een grote mate van acceptatie. Volgens het KNMI wordt het weer minder voorspelbaar en extremer. In de afgelopen jaren hebben we dat aan den lijve kunnen ondervinden. Record op record werd gebroken, met onder andere kostbare schade aan wegen tot gevolg. ‘2020 was een lange en warme zomer’, herinnert wethouder Ewout Suithoff zich nog goed. ‘Dan realiseer je je dat klimaatverandering wel wat is.’ én voor ons zelf. We hebben geen hapklaar raadsvoorstel gemaakt zoals bij andere onderwerpen. Het is te groot en te belangrijk. Wij geven advies aan de gemeenteraad. Dat advies is gebaseerd op berekeningen van experts binnen en buiten het gemeentehuis. Het gaat over geld, maar de centrale vraag is hoe we omgaan met dit probleem.’ Gemeenteraad Wat de gemeenteraad voor een klimaatbestendige omgeving over heeft? ‘Het onderwerp klimaatadaptatie, het aanpakken van de gevolgen van de klimaatverandering, is niet nieuw voor de gemeenteraad. In mei 2018 werd er al over gesproken. Een paar maanden later gevolgd door een discussie over de toenemende hitte naar aanleiding van een (hitte) stresstest. Hoe groot de impact is weten we nu beter. We moeten zorgvuldig omgaan met onze prachtige omgeving, Voor volgende generaties Extreem De verwachting is dat we eens per 10 jaar te maken krijgen met een laagje water op de trottoirs en eens in de 100 jaar zorgen extreme buien voor grote overstromingen met een gemiddelde schade van circa 15.000 euro per woning. De vraag is of je dat acceptabel vindt. Wanneer de overstromingen plaatsvinden? Misschien over precies 100 jaar van nu, misschien over dertig jaar of morgen? In het advies wordt voorgesteld dat te accepteren. Net als het laagje water op de stoepen. Volgens het Waterschap Zuiderzeeland een reëel Zeewoldenaar geeft zichzelf een zeven voor duurzaamheid Een zeven geeft de Zeewoldenaar zichzelf als het gaat om duurzaamheid. Dat blijkt uit een peiling onder leden van het Burgerpanel die in september werd gehouden. Aan die peiling hebben ongeveer 500 inwoners meegedaan. De resultaten van deze peiling worden gebruikt om nieuw beleid op te stellen voor de komende periode. ‘Een 7 is een mooi cijfer, maar er is nog ruimte voor verbetering’ is de conclusie van de gemeente. De gemeente vroeg de deelnemers aan het onderzoek onder meer of ze weten dat de gemeente activiteiten op het gebied van duurzaamheid organiseert en of de inwoners aan deze activiteiten meedoen. Met name de vuurwerk-afvalcampagne (56%), de berenklauw-brigade (38%) en de landelijke opschoondag (35%) zijn bekend. Maar er zijn weinig mensen op de hoogte van de gemeentelijke duurzaamheidslening en de natuurwerkdagen, ook de in oktober gehouden ‘Ik doe duurzaam’ week was niet breed bekend. Een groot deel van de ondervraagden (65%) vindt dat een duurzame wereld de verantwoordelijkheid is van iedereen, 86% is het eens met de oude slogan ‘een beter milieu begint bij jezelf’. Ook opvallend is dat ongeveer de helft van de ondervraagden bereid is om met wijkbewoners samen te werken aan een duurzaamheidsproject in de buurt of de wijk. Met name het gezamenlijk voorkomen en opruimen van zwerfafval wordt genoemd. Duurzaamheid is voor veel inwoners van Zeewolde een normaal onderdeel van het dagelijks leven. Zoals zuinige apparatuur (88%), minder vliegen (62%), het onttegelen van de tuin (59%) en het opruimen van zwerfafval in de buurt (45%). Deelnemers aan de peiling maken zich zorgen om de planeet en de toekomstige generaties, en dat motiveert hun duurzame gedrag. Ze zijn ervan overtuigd dat iedereen een steentje moet bijdragen. 1 op de 5 mensen vindt het leuk om met duurzaamheid bezig te zijn. Ze willen graag meer doen, maar dan moet het betaalbaar en nuttig zijn en op een natuurlijk moment gebeuren. Een financiële bijdrage van de overheid zou een handje helpen. Een groep mensen vindt duurzaamheid niet belangrijk, daarnaast is er een groep die wel wil maar vindt de drempel nog te hoog om iets te gaan doen. Ze denken er niet aan, vinden het te duur of een gedoe. Vooral jongvolwassenen onder e 34 jaar vinden een duurzaam leven kostbaar. Een steentje bijdragen is prima, maar het moet wel betaalbaar zijn, vinden zij. beeld. ‘We zien het klimaat veranderen, daar hoort dit bij. Het komt wel dichtbij. Natte stoepen, dat is onprettig, maar veroorzaakt geen schade. Een kwartiertje en het is weer weg. ‘ Straten met een dun laagje water tussen de stoepbanden hebben we al wel meegemaakt. Suithoff merkte het zelf aan de Tweelingen, waar de gemeente aanpassingen heeft gedaan. Om overstroomde straten te voorkomen zijn al maatregelen genomen. Bij het groot onderhoud aan de Waterbuurt is 200.000 euro extra uitgetrokken. In nieuwe buurten zoals de molenbuurt, zijn wadi’s aangelegd. ‘Een andere manier om met water om te gaan die als bonus ook bijdraagt aan een aangenaam leefklimaat en dierenleven.’ Ook aan de warmte, de hitte wordt gewerkt. Enkele jaren geleden werd met een test de ‘hittestress’. De test liet ‘hitte- eilanden’ zien in het centrum en op het Trekkersveld. Bij het groot onderhoud aan dit bedrijventerrein wordt gewerkt aan meert groen en meer water(berging) en in op de opnieuw ingerichte ruimte achter Albert Heijn is meer ruimte voor groen en bomen. De gemeente vraagt aan projectontwikkelaars om in hun nieuwbouwprojecten met de ‘klimaatbril’ te kijken. Sommigen doen dat al uit zichzelf, anderen zijn nog niet zover in hun denken. De omslag is wel steeds duidelijker. Zonnepanelen werden eerst niet meegenomen in de bouw, toen voorzichtig één om te voldoen aan energienormen, nu vaak hele plakkaten, het daken vol. Spelers ‘We hebben alle spelers nodig’, zegt Suithoff, We staan met elkaar voor deze opgave. Het begint nu, niet pas bij de volgende generatie. Ik geloof oprecht dat iedereen verantwoordelijk is voor zijn of haar leefomgeving. Elke bijdrage, hoe klein ook, helpt. Het gaat over jou en mij.. Meer stappen, meer acties van onze inwoners zijn zeer nodig.’ Niet voor niets zijn er acties die mensen moet stimuleren hun tuin minder te betegelen en te zorgen voor meer bomen, planten en dus ook biodiversiteit). Eén van de acties om mensen handvatten te geven om duurzaam te doen was de recent gehouden ‘Doe eens duurzaam’- week. In de folder ‘Jouw buurt regenbestendig en natuurvriendelijk’ staan tal van tips en trucs voor bewoners. Kijk op www. huisjeboompjebeter.nl Suithoff geeft suggesties wat Zeewoldenaren zelf kunnen doen: korter douchen, meer groen in de tuin en vooral; binnenlopen bij het Energieloket voor een kosteloos en ‘op maat’ gesneden advies. ‘Dat kan ook voordelig zijn voor de portemonnee’. Het is lastig de kosten voor het klimaatbestendig maken van Zeewolde te berekenen. De kosten lopen door de verschillende posten van de begroting heen. Het gaat in ieder geval om een substantieel bedrag van meedere tonnen. Aanpakken of pappen en nathouden Heemraad Andries Poppe was op een tweedaagse conferentie van de Unie van Waterschappen. Er werd gesproken over ‘macht en tegenmacht’ en ‘klimaat’. Een heemraad is een lid van het dagelijks bestuur van een waterschap. Eén van de sprekers was Annemieke Nijhof van Deltares, een groot onafhankelijk instituut voor toegepast onderzoek op het gebied van water en ondergrond. Poppe: ‘Haar stelling was dat als we in 2100 nog droge voeten willen hebben, we het ervoor over zouden moeten hebben om meer te betalen voor waterschapsbelasting dan voor onze autoverzekering. Een verdubbeling gaat uiteraard niet lukken, het is al een worsteling ieder jaar de belasting te verhogen tussen de 1 en 4%. Het waterschap betaalt 10%, het rijk 90%. We verhogen de dijken met het oog op 2080 tussen de één en anderhalve meter! De dijken worden ook breder gemaakt. Ook leggen we vooroevers aan langs de IJsselmeerdijk. Dat is het verontdiepen van de bodem voor de dijk, zodat de golven daar al op stuk slaan en er hopelijk natuur en meer biodiversiteit ontstaat. Dat laatste doen we sowieso actief op de dijken, evenals waarschijnlijk het opwekken van zonne- energie op de binnenkant van de dijk. Iedereen mag zichzelf de vraag stellen wat we nu willen. We moeten ons wel realiseren dat we leven in de delta van grote rivieren aan de zee. Willen we aanpakken en volhouden zoals Lely dat deed? Of pappen en nathouden met een hoop ellende en groot verlies omdat we hebben zitten slapen?’ • De waterschapsbelasting is gekoppeld aan onze WOZ waarde • Het Waterschap beheert de dijken, watergangen, gemalen en waterzuiveringen (waar het afvalwater wordt gezuiveld) • Op dit moment loopt een proef op de Knardijk met zonnepanelen, waarbij gekeken wordt of het wel kan op dijken omdat bij het Waterschap veiligheid voorop staat. Meer informatie over het Waterschap Zuiderzeeland op www.zuiderzeeland.nl

22 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication