9

Blik op Zeewolde - 24 november 2021 9 om naar elkaar uitproberen door iemand voor een kopje koffie uit te nodigen, of jezelf uit te nodigen. ‘Stel een algemene vraag over het dorp, ‘Vind je het leuk hier’, ‘Woon je hier al lang’ of ‘Vind je het ook zo stil’. Als dit een beetje lukt kan je vragen of iemand hier naar zijn zin woont. Het is ook goed om zelf wat dingen te vertellen. Dan kan je zien of dit reactie geeft. Bij het Meldpunt Eenzaamheid zijn tips te krijgen. Oók voor eenzame mensen zelf.’ Iets kleins kan een wereld van verschil maken voor een ander. Hij verdeelt eenzame mensen in drie groepen. ‘Voor de lichtere groep, de alledaagse eenzaamheid, is een aanbod van activiteiten vaak al voldoende. Zij weten de weg uit hun situatie vaak zelf wel te vinden. Activiteiten van het IVN bijvoorbeeld, van kerken of de theatervoorstellingen van ZeewoldeLive. Zelf activiteiten bedenken kan ook, samen tuinieren, naar de biljartclub gaan. Vaak is dat al het zetje dat iemand nodig heeft om weer iets plezierigs te gaan doen. Welzijn Zeewolde heeft bijvoorbeeld verschillende activiteiten in huis en daar kan je ook hulp vragen om een activiteit te vinden. Een mooie manier om de eenzaamheid te lijf te kunnen gaan is niet alleen een activiteit bezoeken maar er ook vrijwilliger te worden. Een betere manier om het dorp en de mensen te leren kennen is er niet. De middengroep bestaat uit mensen die nog wel uit huis durven, maar contact maken moeilijk vinden Bartel: ‘Op dit moment heb ik net de cursus ‘Hoe leg ik contacten’ ontwikkeld. Welke stappen kan je zetten en hoe? We vertellen in de cursus ook dat mensen soms tijd voor je hebben en soms niet, dat kan een afgewezen gevoel geven, maar dat hoeft helemaal niet. We geven ook een vriendschapstraining, waar met lotgenoten geoefend kan worden. Voor de zwaarste groep, de chronisch eenzamen, voor wie eenzaamheid een deel van hun bestaan is geworden, is er ondersteuning of therapie nodig. Wij zoeken dan naar de goede hulp. Het is lastig om met de laatste twee groepen in contact te komen, die hopen we te bereiken via hun omgeving. Het actieprogramma ‘Eén tegen eenzaamheid’ bestaat sinds 2018. Er zijn 255 gemeenten en 165 landelijke organisaties, bedrijven en instellingen aangesloten. De gemeente Zeewolde heeft zich ook aangesloten. Verschillende organisaties hadden al een aanbod maar hebben nu een samenwerking opgezet om met zo veel mogelijk organisaties een aanpak te organiseren om eenzaamheid te verminderen. Dit jaar is er een start gemaakt met de samenwerking vanuit acht organisaties. De bedoeling is dat dit verder zal uitgroeien tot een project waar iedereen aan kan deelnemen. De organisaties zetten hun kwaliteiten in om oplossingen te geven tegen eenzaamheid. Welzijn Zeewolde helpt mensen om activiteiten te doen; Coloriet heeft activiteiten en ondersteuning; de bibliotheek geeft informatie en heeft een mooie ruimte om dit te geven; MDF geeft hulp en trainingen; de GGD geeft informatie en hulp; MEE geeft ondersteuning en hulp; Hart voor Zeewolde heeft projecten; Het Vraaghuis brengt de partijen bij elkaar en heeft de inloopfunctie en het meldpunt eenzaamheid; de kerken bieden een plek om mensen te ontmoeten; de gemeente geeft ondersteuning en heeft zich aangesloten bij het landelijke project ‘Een tegen eenzaamheid’. Om eenzaamheid te stoppen is samenwerking nodig. Bartel van Gorcum; ‘De komende tijd hopen we dat de organisatie hiervoor sterker kan worden en er meer projecten zullen komen’, Het is fijn als er dan in je woonplaats een netwerk is waar je dan op terug kunt vallen.’ Bartel zegt er wel bij dat niet iedereen die geïsoleerd leeft ook eenzaam is.’ Het Meldpunt Eenzaamheid is gevestigd in Het Vraaghuis, Stevinweg 2 / hoek Torenstraat. (De cijfers komen uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2020 GGD’en, CBS en RIVM). www.hetvraaghuis.nl www.eentegeneenzaamheid.nl Eenzaam hoort ook wel een beetje bij het leven zegt eenzaamheidsexpert Jeannette Rijks. ‘We moeten het onderwerp niet zwaarder moeten maken dan het is.’ Zij zegt dat sommige mensen veel meer behoefte aan warme verbindingen met mensen hebben dan anderen en dat juist de groep die die behoefte heeft, soms minder sterk is in het maken van contacten. ‘Als je de emotionele band met andere mensen mist, kun je je behoorlijk alleen voelen. Eenzaamheid is heel tegennatuurlijk. Zit je eenmaal in die neerwaartse spiraal, dan is alleen eruit komen een behoorlijk grote opgave. Ben je langer dan een jaar eenzaam en kom je er niet zelf meer uit, ga dan hulp zoeken.’ Rijks zegt verder dat de continue stress die eenzaamheid met zich meebrengt, fysische, maar ook mentale gevolgen heeft. ‘Je hersenen veranderen niet alleen functioneel, maar ook structureel. Je krijgt letterlijk een ander brein. Eenzaamheid tast onder andere je gehele hormoonhuishouding aan. Het hormoon oxytocine (dat een belangrijke rol speelt bij gevoelens van plezier, red.) wordt niet meer op dezelfde manier vrijgegeven. Deze verandering betekent dat je het op een gegeven moment niet meer leuk vindt om met andere mensen om te gaan. Ook vind je het bijvoorbeeld niet meer fijn om aangeraakt te worden. Je bent eigenlijk op den duur niet meer in staat om relaties behoorlijk vorm te geven. Eenzaamheid komt voort uit een gebrek aan menselijk contact. Een eenzaam iemand sluit zich uiteindelijk juist steeds meer af van anderen. Dat is volgens haar het probleem met eenzaamheid; het is een zelfversterkend fenomeen. Mensen die zich eenzaam voelen kunnen ook sneller last te krijgen van de gezondheid, blijkt uit een studie uitgevoerd door de Universiteit van Helsinki onder 480.000 mensen tussen de 40 en 69 jaar oud. Uit onderzoek van de universiteit van Chicago blijkt onder meer dat eenzaamheid verband houdt met een verhoogde bloeddruk en slaapproblemen waardoor het lichaam moeilijker herstelt en met sommige vormen van kanker. Mensen die zich sociaal geïsoleerd voelen zouden ook vaker ziek worden en eerder sterven dan mensen die zich wel sociaal verbonden voelen.’ Dit is een verkorte versie van een artikel van Vivian Lammerse op de website SCIENTIAS.NL. Praat uit de Raad Een beetje integer, bestaat dat? De gemeenteraad moet over vele onderwerpen besluiten nemen die velen raken. Een raadslid doet dat zoals eerder vermeld zonder last of ruggespraak, dus in alle vrijheid. Besluiten moeten genomen worden op een onafhankelijke manier met informatievergaring, weging van argumenten en beoordeling welke impact en gevolgen de besluitvorming heeft. Dan maakt een raadslid keuzes. Gezamenlijk komend e raadsleden tot een besluit. Raadsleden moeten integer zijn en ook zo handelen. ‘Ook als niemand toekijkt doe je het goede.’ is wat mij betreft een mooie korte samenvatting. Integriteit is een positieve karaktereigenschap die inhoudt dat iemand eerlijk, oprecht en betrouwbaar is en ook zo handelt, niet met verborgen motieven en wat iemand zegt komt altijd overeen met wat ze denken en hoe ze zich voelen. Bij politici is er vaak meer aandacht op het vlak van integriteit. Deze raadsperiode hebben we ook te maken gehad met een integriteitsvraagstuk, dat heeft zelfs geleid tot een groot onderzoek. Gelukkig is daarbij niets gebleken van integriteitsschending. Bij mogelijke (schijn) van belangenverstrengeling dient een raadslid daar open en transparant over te zijn. De burgemeester speelt hierbij een belangrijke rol. Raadsleden melden en bespreken bij hem de zaken die hiervoor mogelijk in aanmerking komen. Juist als het henzelf aangaat, proactief. Hierna is het raadslid over zijn eigen positie open en transparant tegenover andere raadsleden en inwoners. Helaas heb ik persoonlijk toch de nare ervaring mogen hebben dat aan mijn integriteit getwijfeld werd terwijl ik in openbare raadsvergaderingen, mijn positie duidelijk heb gemaakt om alle schijn van belangenverstrengeling te voorkomen. Helaas wordt de integriteitsvraag toch nog politiek misbruikt, iet Iets waar je niet trots op kan zijn. De raad vind integriteit erg belangrijk en heeft er de afgelopen tijd meerdere avonden aandacht aan besteed. Het is immers de basis van waaruit wij werken. Het is goed om met elkaar in bedrijven, verenigingen maar ook als raadsleden dit onderwerp te bespreken, te leren van elkaar en te zorgen dat onze besluitvorming integer plaatsvind. Waakzaam en weerbaar zijn voor ongewenste invloeden, deze op tijd herkennen, met elkaar bespreken en durven te bevragen naar de wijze van handelen. Hiermee bewaken we samen de integriteit van het openbaar bestuur. Maar ook als inwoner heb je soms twijfels. Blijf hier niet mee lopen maar bevraag het betreffende raadslid naar het onderwerp waar je twijfels bij hebt en gooi niet je mening, die voornamelijk bestaat uit aannames en vermoedens, op de sociale media. Integriteit geld voor ons allen als waardevolle eigenschap. Dus pas hoor en wederhoor toe, zoek alle feiten bij elkaar en wijs niet gelijk met een beschuldigende vinger. Alleen het open gesprek met elkaar en transparantie over het handelen bevordert de integriteit van het openbaar bestuur. Een beetje integer bestaat dat? Oordeelt u zelf. column De gemeenteraad is het hoogste orgaan van de gemeente. Hans de Groot vertelt in deze rubriek waar de raad zoal mee bezig is, wat doet de politiek en wat doet het er eigenlijk toe? Wat mag en kan je als burger verwachten van de lokale politiek en hoe kan je zelf ook iets bijdragen? Hans de Groot is gemeenteraadslid voor de VVD Zeewolde maar schrijft op persoonlijke titel.

10 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication