3

Roadmap Elektrische Mobiliteit in Nederland Innovatie en Accelaratie Programma 2018 – 2022 Voorwoord Voor u ligt de brochure van de ‘Roadmap Elektrische Mobiliteit in Nederland 2018 – 2022 Elektrische Mobiliteit’. Deze publicatie is een inspanning van velen; tientallen personen hebben een bijdrage geleverd. Door hun visie, kennis en ervaringen te delen hebben zij een onschatbare bijdrage geleverd aan het verder helpen van een sector die sterk in opkomst en ontwikkeling is! Het is voor Nederland van strategisch belang dat de stedelijke gebieden bereikbaar en leefbaar blijven. Dit is de economische kracht van onze samenleving en creëert onze welvaart en welzijn. Nu en in de toekomst. Deze roadmap beschrijft een toekomstpad met vraagstukken die uitdagingen voor ons allen opleveren. In de koppositie blijven vergt meer inspanning dan in het peleton meedoen. Alleen in de koppositie ben je in staat om de toekomst vorm te geven. En door gezamenlijk te blijven investeren kunnen we de koers op dit toekomstpad bepalen. Document en uittreksel zijn een oproep aan iedere betrokkene en elke relevante organisatie om deel te nemen aan de gezamenlijke roadmap voor het Innovatie- en Acceleratieprogramma eMobility (IAP eMobility). De roadmap is in no3 vember opgeleverd en bestond uit: interviews, inventarisatie en bronnenonderzoek met betrekking tot elektrisch vervoer in Nederland. De verdere levensloop naar aanleiding van beide documenten tot en met december 2022 kunt u volgen op: IAPe-Mobility.nl Speciale dank gaat uit naar het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de provincie Brabant en de vier TU’s die de inzet voor en ontwikkeling van deze publicatie mogelijk hebben gemaakt. Verwacht u in de komende vier jaar een bijdrage te kunnen leveren aan deze roadmap, dan nodigen wij u van harte uit om contact op te nemen. Veel leesplezier en inspiratie gewenst! Joris Knigge Programmamanager IAP eMobility

4 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication