35

Geconstateerde knelpunten uit de markt Een greep uit de knelpunten die geïnterviewde organisaties aandroegen op de vraag wat de transitie naar elektrische mobiliteit bemoeilijkt. Proposities zijn vaak één dimensionaal vanuit industrie of marktpartijen ontwikkeld. Bijvoorbeeld of vanuit energie of vanuit mobiliteit geredeneerd; niet vanuit een holistische gedachte (ecosysteem) en/of het eindgebruikersperspectief Een ideaal wereldbeeld mobiliteit wordt vaak gedefinieerd in relatie tot het oplossen van problemen in het nu, in plaats van een helder beeld van hoe de wereld zich in de toekomst gaat manifesteren Maatschappelijke baten zijn op langere termijn niet inzichtelijk en lastig te kwantificeren. Maatschappelijke kosten zoals fijnstof, CO2 en/of geluid worden weinig tot niet in euro’s uitgedrukt. Reistijdwinst en voertuigverliesuren vertegenwoordigen wel fictieve economische waarde: “Files kosten de maatschappij x euro; fijnstof en CO2 kosten niets”.

36 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication