37

Onderzoek/ innovatie-uitdagingen Uit deze knelpunten komen de volgende onderzoeksgebieden naar voren die binnen IAP eMobility opgepakt zouden moeten worden: • Onderzoek naar toekomstige scenario-ontwikkeling (bijv. Reframing Innovatieproces, ‘het proces continu opnieuw durven uitvinden in relatie tot de dan geldende omstandigheden’) en scenariodoorrekening van dynamische en complexe systemen. Geen lineaire voorspellingen meer. Forecasting en backcasting iteratief inzetten. • Onderzoek naar eindgebruikers en gedrag (voor personen is mobiliteit anders dan voor goederenvervoer). Een mogelijk onderzoek naar nieuwe betekenissen van mobiliteit en de effecten op het gebruik van mobiliteitsmiddelen en infrastructuur. • Hoe krijgen we de eindgebruikers mee? Welke sociaal-maatschappelijke innovaties (ouderen, zorg, eenzaamheid, OV) kun je realiseren op basis van het e-car sharingprincipe? • Onderzoek naar business modellen en het effect op de waardeketen hiervan. Welke maatschappelijke baten ontstaan er voor de BV Nederland op basis van: car/ridesharing, MaaS, integratie met vastgoed (mobiliteitskosten zitten net als energiekosten direct verankerd in de huur) en LaaS (logistics as a Service)? 37 • Onderzoek naar financiering- en exploitatiemogelijkheden voor (zelf)rijdende elektrische voertuigen. Welke rol nemen overheden, pensioenfondsen, kennisinstellingen, startups en bedrijven hierin? • Onderzoek naar welke landelijke en lokale wetgeving dat het maatschappelijk perspectief mogelijk kan maken, zoals bijvoorbeeld milieuzones, venstertijden, speciale parkeerplekken voor laden en lossen en/of aparte asfaltstroken om met een elektrisch voertuig te mogen rijden. • Showcases EV - PV - Storage & Sharing • Rollen eigenaar/exploitant/gebruiker verder onderzoeken in het kader van carsharing en hoe dit op een slimme wijze te financieren is (coöperatie, VVE-model …) • Ontwikkeling van algoritmes voor parkeernorm(en) • Hoe maken we elektrische voertuigen tot een integraal onderdeel van het energiesysteem (tegen de laagst mogelijke maatschappelijke kosten door middel van standaardisatie en open protocollen)? Of hoe zorgen we ervoor dat het energiesysteem optimaal in de mobiliteitsbehoeften voorziet? • Om de doelstelling uit de klimaatdoelstelling in Parijs te halen en/of te voldoen aan de lokale Europese uitstootnorm voor ultrafijnstof is het niet voldoende inzichtelijk welke aantallen bedrijf- en/of personenwagens op welk moment vervangen moeten zijn door middel van back casting.

38 Online Touch Home


You need flash player to view this online publication